Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ che giấu lời dối trá tất sẽ tạo ra càng nhiều lời dối trá

2022-05-26 14:16:32(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

 Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 25/5, khi phản hồi về phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nêu rõ, ngay từ đầu khăng khăng yêu cầu Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đến thăm Tân Cương là nước Mỹ, hiện nay  phản đối việc này mạnh mẽ nhất vẫn là Mỹ. Sỡ dĩ Mỹ thay đổi nhanh chóng như vậy rất đơn giản, đó là vì muốn che giấu lời dối trá thì Mỹ tất sẽ tạo ra càng nhiều lời dối trá, bộc lộ rõ thực chất chính trị hoá và công cụ hoá vấn đề nhân quyền của Mỹ.

Ông Uông Văn Bân còn nêu rõ, chương trình hoạt động tại Trung Quốc của bà Bachelet, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc được xác định theo ý muốn của bà và qua hiệp thương đầy đủ giữa hai bên.

Biên tập viên:Sảnh Hoa