Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gửi điện mừng tới tân Thủ thướng Ô-xtrây-li-a Albanese

2022-05-24 12:13:46(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 23/ 5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gửi điện tới ông Anthony Albanese, chúc mừng ông nhậm chức Thủ tướng Chính phủ Liên bang Ô-xtrây-li-a.

Trong bức thư mừng, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, quan hệ Trung Quốc - Ô-xtrây-li-a phát triển lành mạnh và ổn định, phù hợp với lợi ích căn bản và nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, đồng thời có lợi cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong thập niên 70 thế kỷ trước, Công đảng Ô-xtrây-li-a có lựa chọn đúng đắn thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của quan hệ hai nước. Năm nay là kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Ô-xtrây-li-a. Trung Quốc sẵn sàng cùng Ô-trây-li-a nhìn lại quá khứ, hướng tới tương lai, kiên trì nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi cùng thắng, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Ô-xtrây-li-a phát triển lành mạnh và ổn định.

Biên tập viên:Vũ Minh