Thất bại 6 lần liên tiếp! Những kẻ đầu têu “ủng hộ Đài Loan tham gia Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới” không nên tự làm nhục bản thân nữa

2022-05-24 15:15:38(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/5, Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 75 quyết định, bác bỏ đưa vào chương trình nghị sự của Kỳ họp đề án “mời Đài Loan tham gia Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới với tư cách quan sát viên” do cá biệt quốc gia đề xuất. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới từ chối đề án liên quan đến Đài Loan, nói lên đầy đủ nguyên tắc “Một nước Trung Quốc” là nhận thức chung phổ biến của cộng đồng quốc tế, không cho phép thách thức. Những kẻ đầu têu “ủng hộ Đài Loan tham gia Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới” không nên tự làm nhục bản thân nữa!

Trước thềm Kỳ họp, “quốc gia thất bại số 1 trong phòng chống dịch” dở trò cũ “ủng hộ Đài Loan tham gia Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới”, cá biệt quốc gia phương Tây gồm Ô-xtrây-li-a, Anh, Ca-na-đa, Nhật Bản, v.v., hùa theo. Trò hề chính trị hóa vấn đề y tế, không tiếc hy sinh lợi ích y tế công cộng quốc tế này, nhằm mục đích thực sự “dùng Đài Loan kiềm chế Trung Quốc”. Trong khi phần tử đòi “Đài Loan độc lập” hòng lợi dụng thế lực bên ngoài, “mượn cớ phòng chống dịch để mưu cầu độc lập”. Nhưng, sự thật chứng minh, đây chỉ là một ảo mộng.

Biên tập viên:Duy Hoa