Hơn 1100 doanh nghiệp trọng điểm ở tân khu Phố Đông của Thượng Hải đã khôi phục sản xuất

2022-05-21 16:14:35(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 20/5, phóng viên từ Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Kinh tế của tân khu Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc được biết, tính đến ngày 19/5, 1.157 doanh nghiệp trọng điểm ở tân khu Phố Đông đã khôi phục sản xuất với tổng số người ở doanh nghiệp là khoảng 138.000. Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm nay, ở tân khu Phố Đông, các doanh nghiệp công nghiệp có doanh thu nghiệp vụ chính đạt trên 20 triệu Nhân dân tệ/năm lũy kế hoàn thành tổng giá trị sản xuất 354 tỷ 663 triệu Nhân dân tệ; tổng giá trị sản xuất công nghiệp thuộc tân khu Phố Đông đạt 196 tỷ 350 triệu Nhân dân tệ, tăng 2,8%.

Trong thời gian chống dịch lần này, ở tân khu Phố Đông có 313 doanh nghiệp công nghiệp có doanh thu nghiệp vụ chính đạt trên 20 triệu Nhân dân tệ/năm duy trì sản xuất liên tục. Ngoài ra, 204 doanh nghiệp sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài ở tân khu Phố Đông đã khôi phục sản xuất, hồi phục trên 30% sản lượng trước khi xảy ra dịch.

Biên tập viên:Duy Hoa