Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Trung Quốc thành lập 4 năm, ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc mở ra cục diện mới trong sự biến đổi

2022-05-16 14:11:28(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/5 của 4 năm trước, Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Trung Quốc tổ chức hội nghị lần thứ nhất. Trong 4 năm qua, đứng trước các thách thức như tình hình quốc tế biến đổi phức tạp, dịch Covid-19 hết đợt này đến đợt khác, v,v, ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc đã vững bước tiến lên dưới sự chỉ dẫn của tư tưởng ngoại giao Tập Cận Bình, mở ra cục diện mới trong sự biến đổi của tình hình, không ngừng thu được sự phát triển mới.

Giáo sư Khoa Ngoại giao Học viện Quan hệ quốc tế Đại học Nhân dân Trung Quốc Vương Nghĩa Ngôi cho biết, thế giới đang bước vào thời kỳ bấp bênh và biến đổi mới. Trung Quốc trước sau như một kiên trì thúc đẩy kinh tế toàn cầu hoá phát triển theo hướng cởi mở, bao trùm, phổ quát, cân bằng và cùng thắng hơn. Đúng như Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, các nước trên thế giới cần kiên trì chủ nghĩa đa phương thực sự, kiên trì tháo dỡ rào cản chứ không phải là lắp đặt hàng rào, mởi cửa chứ không phải ngăn cách, hoà hợp chứ không phải tách rời, thúc đẩy xây dựng kinh tế thế giới loại hình mở.

Biên tập viên:Thu Nguyệt