Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc triệu tập hội nghị phân tích tình hình phòng chống dịch COVID-19 hiện nay

2022-05-06 11:51:23(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 5/5, Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc triệu tập hội nghị, phân tích tình hình phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, nghiên cứu triển khai một cách khẩn trương và thiết thực các công tác trọng điểm về phòng chống dịch. Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị.

Hội nghị chỉ rõ, kể từ khi bùng phát dịch COVID-19 đến nay, Trung Quốc kiên trì nhân dân trên hết, tính mạng trên hết, kiên trì ngăn chặn ngoại nhập, siết chặt trong nước, kiên trì chính sách không COVID-19 năng động, không ngừng điều chỉnh biện pháp phòng chống theo tình hình cụ thể, công tác phòng chống dịch thu được thành quả chiến lược quan trọng.

Hội nghị chỉ rõ, kiên trì thì nhất định sẽ thắng lợi, phải kiên quyết tạo lá chắn vững chắc cho phòng chống dịch, kiên quyết củng cố thành quả phòng chống dịch không dễ có được.

Biên tập viên:Vũ Minh