Hiệp ước Marrakesh—hiệp ước nhân quyền trong lĩnh vực bản quyền duy nhất trên toàn cầu bắt đầu có hiệu lực ở Trung Quốc

2022-05-05 14:23:46(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: “Hiệp ước Marrakesh về tạo điều kiện cho người khiếm thị, người khuyết tật về thị giác và người mắc chứng khó đọc tiếp cận với các tác phẩm in ấn đã công bố” là hiệp ước nhân quyền trong lĩnh vực bản quyền đầu tiên và duy nhất trên thế giới, hiệp ước này có hiệu lực ở Trung Quốc kể từ ngày 5/5/2022, sẽ tiếp tục đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng văn hóa và giáo dục cho người mắc chứng khó đọc.

Tháng 6 năm 2013, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới thông qua hiệp ước này tại hội nghị ngoại giao diễn ra tại Marrakesh, Ma-rốc, Trung Quốc là một trong những nước đợt đầu ký hiệp ước này. Hiệp ước này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30/9/2016, hiện có 84 nước đã ký.

Kết quả điều tra chọn mẫu về người khuyết tật Trung Quốc lần thứ 2 cho thấy, Trung Quốc hiện có khoảng 17 triệu 320 nghìn người khiếm thị. Số người mắc chứng khó đọc ở Trung Quốc có lẽ càng cao hơn.

Biên tập viên:Vũ Minh