Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tăng hạn ngạch tái cấp khoản vay đặc biệt lên 100 tỷ Nhân dân tệ để hỗ trợ phát triển sử dụng và tăng cường năng lực dự trữ than đá

2022-05-05 11:21:12(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

   Theo Tân Hoa xã: Ngày 4/5, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (tức Ngân hàng Trung ương) tuyên bố tăng hạn ngạch tái cấp khoản vay đặc biệt 100 tỷ Nhân dân tệ để hỗ trợ sử dụng than sạch và hiệu quả cao, chuyên dùng để hỗ trợ phát triển sử dụng và tăng cường năng lực dự trữ than đá. Tính đến thời điểm này, hạn ngạch tái cấp khoản vay đặc biệt hỗ trợ sử dụng than sạch và hiệu quả cao lên đến 300 tỷ Nhân dân tệ.

   Người phụ trách liên quan của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết, tình hình thế giới hiện nay diễn biến phức tạp, giá năng lượng quốc tế tiếp tục dao động ở mức cao, mang lại tính không xác định và thách thức lớn hơn đối với an ninh năng lượng và hoạt động bình ổn của kinh tế Trung Quốc. Việc tăng hạn ngạch tái cấp khoản vay đặc biệt 100 tỷ Nhân dân tệ lần này, chuyên dùng để hỗ trợ phát triển sử dụng và tăng cường năng lực dự trữ than đá, có lợi cho bảo đảm năng lượng cung ứng ổn định, hỗ trợ ổn định chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng.

Biên tập viên:Vũ Minh