Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây bầu ra các Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc – Đồng chí Tập Cận Bình được bầu với số phiếu tán thành trăm phần trăm

2022-04-23 16:16:28(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Từ ngày 21-22/4, Hội nghị Đại biểu Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra tại thành phố Nam Ninh, Hội nghị đã bầu ra các Đại biểu Quảng Tây tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng chí Tập Cận Bình do Trung ương Đảng đề cử tham gia bầu cử ở Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây đã được bầu với số phiếu tán thành trăm phần trăm.

Các Đại biểu cho rằng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình được bầu Đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ 20 với số phiếu tán thành 100%, là nguyện vọng chung của hơn 2 triệu 500 nghìn đảng viên và hơn 150 nghìn tổ chức cơ sở Đảng của Quảng Tây, thể hiện đầy đủ sự quý mến chân thành của 57 triệu cán bộ và quần chúng nhân dân các dân tộc của Quảng Tây đối với Tổng Bí thư Tập Cận Bình, phản ánh tiếng nói chung và nguyện vọng mạnh mẽ của muôn vạn nhân dân chấn phấn tinh thần, phấn đấu thiết thực sát theo người dẫn dắt phục hưng vĩ đại, tạo ra một tương lai tươi đẹp hơn.

Các đại biểu đồng loạt cho biết, sẽ biến sự quan tâm và khuyến khích của Tổng Bí thư Tập Cận Bình thành hành động thực tế trong công tác và lập nghiệp, chào đón sự tổ chức thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc với thành tích xuất sắc, cất bước tiến lên hướng tới mục tiêu phấn đấu một trăm năm thứ hai hoàn thành xây dựng cường quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa toàn diện.

Biên tập viên:Vũ Minh