Không trả được tiền vay mua nhà trả góp đúng thời hạn do tác động của dịch Covid-19 thì ra sao? 5 ngân hàng lớn Trung Quốc đã có câu trả lời!

2022-04-10 14:51:53(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Nếu không trả được tiền vay mua nhà trả góp đúng thời hạn thì nên làm thế nào? 5 ngân hàng thương mại nhà nước Trung Quốc gồm Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Giao thông Trung Quốc ngày 7/4 đã có câu trả lời riêng của mình, đối với những khách hàng vay tiền mua nhà cá nhân bị tác động bởi dịch Covid-19, có thể cung cấp hỗ trợ về các dịch vụ gồm hoãn thời gian trả góp, gia hạn thời gian trả góp, điều chỉnh kế hoạch trả góp v.v...

Ngân hàng Công thương Trung Quốc cho biết, đối với những khách hàng vay tiền mua nhà cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cho phép gia hạn thời gian trả góp.

Biên tập viên:Hạ Vi