Trung Quốc quyết định thực thi chính sách tạm hoãn đóng phí bảo hiểm dưỡng lão đối với ngành nghề đặc biệt khó khăn

2022-04-07 13:58:30(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/4, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chủ trì triệu tập Hội nghị thường vụ Quốc vụ viện Trung Quốc, quyết định thực thi chính sách tạm hoãn đóng phí bảo hiểm dưỡng lão đối với ngành nghề đặc biệt khó khăn, tăng cường hỗ trợ ổn định cương vị và đào tạo bằng bảo hiểm thất nghiệp; bố trí áp dụng công cụ chính sách tiền tệ vào thời điểm thích hợp, để hỗ trợ hữu hiệu hơn sự phát triển của kinh tế thực thể.

Hội nghị chỉ rõ, hiện nay, một số chủ thể thị trường bị tác động trầm trọng, một số thậm chí buộc phải ngừng sản xuất, cần phải tăng cường tháo gỡ khó khăn, bảo đảm đỡ đáy đối với những khó khăn nổi cộm.

Hội nghị chỉ rõ, phải chọn thời điểm thích hợp, áp dụng linh hoạt nhiều công cụ chính sách tiền tệ như tái cấp vốn, phát huy tốt hơn hai chức năng về tổng lượng và kết cấu, tăng cường hỗ trợ kinh tế thực thể.

Biên tập viên:Duy Hoa