Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói về quan điểm “Ba tôn trọng” và “Ba không bao giờ” của Trung Quốc về vấn đề Áp-ga-ni-xtan

2022-03-25 15:46:21(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 24/3, tại Ca-bun, Áp-ga-ni-xtan, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm với Quyền Phó Thủ tướng Baradar và Quyền Ngoại trưởng Muttaki của Chính phủ lâm thời Áp-ga-ni-xtan. Bộ trưởng Vương Nghị đã trình bày quan điểm “Ba tôn trọng” và “Ba không bao giờ” của Trung Quốc về vấn đề Áp-ga-ni-xtan.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Áp-ga-ni-xtan, tôn trọng sự lựa chọn tự chủ của người dân Áp-ga-ni-xtan, tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo và phong tục dân tộc của Áp-ga-ni-xtan. Trung Quốc không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của Áp-ga-ni-xtan, không bao giờ tìm kiếm bất cứ tư lợi gì ở Áp-ga-ni-xtan, không bao giờ tìm kiếm cái gọi là phạm vi thế lực tại Áp-ga-ni-xtan.

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục kế thừa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước và giúp Áp-ga-ni-xtan thực hiện độc lập và tự chủ phát triển thực sự.

Biên tập viên:Dung Dung