Thanh Đóa

2 Phi hành gia tàu vũ trụ Thần Châu 13 đi ra ngoài không gian thành công – hoạt động tác nghiệp bên ngoài trạm vũ trụ sẽ trở thành trạng thái bình thường trong nhiệm vụ phi hành

27-12-2021 11:20:14(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: 18 giờ 44 phút ngày 26/12, phi hành gia Diệp Quang Phú của tàu vũ trụ Thần Châu 13 đã thành công mở cửa mô-đun lõi Thiên Hà, cùng phi hành gia Trác Chí Cương lần lượt đi ra ngoài không gian vào thời điểm 18 giờ 50 phút và 19 giờ 37 phút.

2 Phi hành gia tàu vũ trụ Thần Châu 13 đi ra ngoài không gian thành công – hoạt động tác nghiệp bên ngoài trạm vũ trụ sẽ trở thành trạng thái bình thường trong nhiệm vụ phi hành_fororder_7af40ad162d9f2d389f73fd0dea5291a6227ccfa

 

Được biết, hoạt động tác nghiệp bên ngoài trạm vũ trụ đang trở thành trạng thái bình thường trong nhiệm vụ phi hành không gian. Tiếp sau, các phi hành gia Trung Quốc sẽ triển khai nhiều hoạt động ngoài không gian phức tạp hơn, cung cấp đảm bảo mạnh mẽ cho trạm không gian để hoàn thành xây dựng thuận lợi và vận hành ổn định.

2 Phi hành gia tàu vũ trụ Thần Châu 13 đi ra ngoài không gian thành công – hoạt động tác nghiệp bên ngoài trạm vũ trụ sẽ trở thành trạng thái bình thường trong nhiệm vụ phi hành_fororder_b8389b504fc2d56212a92a329a5833e677c66c1b

Biên tập viên:Thanh Đóa
Lựa chọn phương thức đăng nhập