Mẫn Linh

Hội nghị Công tác nông thôn Trung ương Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh – Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho chỉ thị quan trọng về làm tốt công tác “Tam nông”

27-12-2021 10:43:53(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hội nghị Công tác nông thôn Trung ương Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh – Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho chỉ thị quan trọng về làm tốt công tác “Tam nông”_fororder_1

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị Công tác Nông thôn Trung ương Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh trong hai ngày 25 và 26/12, phân tích tình hình và nhiệm vụ đặt ra cho công tác Tam nông, tức nông nghiệp, nông thôn và nông dân Trung Quốc, nghiên cứu bố trí công tác “Tam nông” năm 2022.

Trước khi diễn ra hội nghị, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì triệu tập Phiên họp Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nghiên cứu chuyên đề về công tác “Tam nông” và có bài phát biểu quan trọng. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ cần phải hướng tầm ngắm vào nhu cầu chiến lược quốc gia, làm tốt công tác “Tam nông”, bảo đảm sự phát triển ổn định của nông nghiệp và nông thôn. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, người Trung Quốc bất cứ lúc nào đều cần bưng chắc trong tay bát cơm của mình, bát cơm chủ yếu đựng lương thực Trung Quốc.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập