Hải Vân

Diễn đàn quốc tế chủ nghĩa xã hội lần thứ 8 tập trung vào sự phát triển nhịp nhàng kinh tế-xã hội trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thời đại mới

21-12-2021 15:49:48(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Diễn đàn quốc tế chủ nghĩa xã hội lần thứ 8 tập trung vào sự phát triển nhịp nhàngh kinh tế-xã hội trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thời đại mới_fororder_xa hoi

Ngày 20/12, Diễn đàn quốc tế chủ nghĩa xã hội lần thứ 8 do Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, Viện Nghiên cứu kinh tế-xã hội quốc gia Lào và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đồng tổ chức đã diễn ra cùng lúc tại Bắc Kinh, Hà Nội và Viêng Chăn theo hình thức trực tuyến. Chủ đề của diễn đàn là “Sự phát triển nhịp nhàng kinh tế-xã hội trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thời đại mới”. Hơn trăm chuyên gia học giả đến từ Trung Quốc, Lào, Việt Nam đã đi sâu tiến hành thảo luận chuyên sâu xoay quanh ba chủ đề “phát triển kinh tế và phát triển văn hóa”, “tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân”, “tăng trưởng kinh tế và hài hòa xã hội hài hòa”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế-xã hội quốc gia Lào Sonethanou Thammavong nêu rõ, thực hiện chủ nghĩa xã hội là sứ mệnh lịch sử chung của các nước xã hội chủ nghĩa, là quá trình lịch sử vĩ đại, sâu sắc, toàn diện, gập ghềnh và lâu dài. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời đại mới, các nước xã hội chủ nghĩa cần phải coi trọng cao phát triển nhịp nhàng giữa kinh tế và xã hội, thông qua giao lưu và tham khảo lẫn nhau, cùng ứng phó rủi ro và thách thức trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Phó Viện trưởng Viện Hàm lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc Khương Huy trong bài phát biểu của mình nêu rõ, kể từ khi bùng phát dịch Covid-19 đến nay, đảng cầm quyền các nước xã hội chủ nghĩa trước sau như một kiên trì quan điểm phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, khắc phục muôn vàn khó khăn, duy trì ổn định, thúc đẩy phát triển, mưu cầutìm kiếm tương lai, thể hiện đầy đủ đảm đương sứ mệnh và đảm đương của đảng cầm quyền chủ nghĩa Mác nhà nước xã hội chủ nghĩa và ưu thế chế độ to lớn mạnh của chủ nghĩa xã hội.

Trong thời kỳ lịch sử mới, các nước xã hội chủ nghĩa coi việc phù hợp với lợi ích căn bản và nhu cầu phát triển của nhân dân mỗi nước làm sự tuân theolà  giá trị căn bản của hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở đó,  đồng thời không ngừng tìm kiếm vàtòi, hoàn thiện lý luận và thực tiễn hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa trên cơ sở này. Trong bối cảnh cuộc biến đổi lớn trăm năm chưa từng có, các nước xã hội chủ nghĩa chỉ có đoàn kết và tin cậy lẫn nhau, chung lưng đấu cật, mới có thể thực hiện sự phục hưng vĩ đại của chủ nghĩa xã hội thế giới trong thế kỷ 21 và tầm nhìn tốt đẹp của cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

Phó Viện trưởng Viện Hàm lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Đặng Xuân Thanh nêu rõ, mặc dù sự tìm kiếm về chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa một trăm năm qua tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng chủ nghĩa xã hội vẫn là xu thế tất yếu nhiên không thể đảo ngược của xã hội loài người. Người Cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao động của những nước xã hội chủ nghĩa ngày nay không những phải tiếp tục phát triển lý luận xã hội chủ nghĩa của chủ nghĩa Mác-Lê-nin về xã hội chủ nghĩa, mà còn phải không ngừng tìm kiếm tòi và sáng tạo con đường phát triển đa dạng hơn, phù hợp điều kiện thực tế của các mỗi nước. Trong thời đại mới xây dựng chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy phát triển hài hòa kinh tế-xã hội là sứ mệnh quan trọng của các nhà nhân viên nghiên cứu khoa học xã hội của nhà ở các nước xã hội chủ nghĩa.

Học giả Trung Quốc tham dự hội nghị đã phát biểu về các chủ đề “Tăng trưởng kinh tế và cuộc sống tươi đẹp”, “Tăng trưởng kinh tế và dân chủ nhân dân”, “Hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa Trung Quốc” v.v. Học giả Việt Nam phát biểu về các chủ đề “Kinh nghiệm Việt Nam về điều phối di sản văn hóa và phát triển”, “Tình hình tăng trưởng kinh tế và phát triển dân sinh ở nông thôn của Việt Nam”,  cũng như “Việt Nam xâyXây dựng nhận thứcsự đồng thuận chung xã hội trong bối cảnh Việt Nam phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Học giả Lào phát biểu xoay quanh chủ đề “Ý nghĩa Tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế đối với phát triển văn hóa”, “phát triển thoát nghèo nông thôn”.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập