Dung Dung

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh đẩy nhanh xây dựng thị trường lớn thống nhất toàn quốc và đi sâu thúc đẩy xây dựng các trường đại học và môn học hàng đầu thế giới

18-12-2021 16:25:39(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh đẩy nhanh xây dựng thị trường lớn thống nhất toàn quốc và đi sâu thúc đẩy xây dựng các trường đại học và môn học hàng đầu thế giới_fororder_22

Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 17/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì triệu tập Hội nghị lần thứ 23 của Ủy ban Sâu sắc Cải cách toàn diện Trung ương, hội nghị đã xem xét thông qua những văn kiện như “Ý kiến về Đẩy nhanh xây dựng thị trường lớn thống nhất toàn quốc""Một vài Ý kiến về đi sâu thúc đẩy xây dựng các trường đại học và môn học hàng đầu thế giới" v.v.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh, xây dựng bố cục phát triển mới, cấp bách cần phải đẩy nhanh xây dựng thị trường lớn thống nhất toàn quốc quy phạm hiệu quả, cạnh tranh công bằng, mở cửa đầy đủ. Cần phải nhanh chóng chuyển đổi chức năng của Chính phủ, thúc đẩy thị trường hiệu quả kết hợp tốt hơn với chính phủ năng động. Cần phải nêu bật định hướng đào tạo nhân tài hàng đầu, phấn đấu trở thành hàng đầu thế giới, sâu sắc cải cách thể chế và cơ chế, xây dựng trường đại học và môn học hàng đầu thế giới, tạo dựng quan niệm văn hoá và cơ chế đảm bảo khoa học công nghệ hướng thiện.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập