La Thành

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản hồi về báo cáo nghiên cứu của Hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Đức: Nêu bật sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Đức đối với kinh tế Đức

15-12-2021 14:23:05(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản hồi về báo cáo nghiên cứu của Hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Đức: Nêu bật sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Đức đối với kinh tế Đức_fororder_shangh20211215

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 14/12, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, báo cáo nghiên cứu của Hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Đức đã nêu bật những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Đức đối với kinh tế Đức.

Ngày 13/12, Hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Đức công bố một báo cáo nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp Trung Quốc tại Đức đã đóng góp tích cực đối với kinh tế Đức trong các phương diện như tạo việc làm, đầu tư, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp v.v.

Ông Uông Văn Bân cho biết:

“Hiện nay, hơn 2000 doanh nghiệp Trung Quốc tại Đức và khoảng hơn 7000 doanh nghiệp Đức tại Trung Quốc là đội quân chủ lực trong hợp tác Trung – Đức, hai nước cần phải kiên trì mở cửa song phương. Trung Quốc luôn hoan nghênh doanh nghiệp các nước, trong đó có Đức đến Trung Quốc đầu tư lập nghiệp, chia sẻ cơ hội phát triển của Trung Quốc, thực hiện cùng có lợi, cùng thắng.”

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập