Vũ Minh

“Số liệu và thế giới”: 36,7 tiếng và 1,8 tiếng đồng hồ - Hiệu suất thông quan tổng thể xuất nhập khẩu Trung Quốc có mức tăng cực lớn

13-12-2021 14:30:44(GMT+08:00)
Chia sẻ:

“Số liệu và thế giới”: 36,7 tiếng và 1,8 tiếng đồng hồ - Hiệu suất thông quan tổng thể xuất nhập khẩu Trung Quốc có mức tăng cực lớn_fororder_下载

Theo tin Đài chúng tôi: Trong 20 năm kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, hiệu suất thông quan tổng thể xuất nhập khẩu Trung Quốc có mức tăng cực lớn.

Tháng 6 năm nay, thời gian thông quan tổng thể nhập khẩu của hải quan Trung Quốc là 36,7 tiếng đồng hồ, rút ngắn 62,3% so với năm 2017, thời gian thông quan tổng thể xuất khẩu là 1,8 tiếng đồng hồ, rút ngắn 85,2% so với năm 2017.

Các Bộ ngành liên quan tinh giảm giấy tờ kiểm tra trong khâu xuất nhập khẩu, cắt giảm một bộ phận mục phê duyệt trong khâu xuất nhập khẩu theo pháp luật, ưu hóa yêu cầu của giám sát và quản lý. Tháng 7 năm nay, các giấy tờ phải kiểm tra trong khâu thủ tục xuất nhập khẩu đã từ 86 loại của năm 2018 tinh giảm tới 41 loại của hiện nay, giảm thiểu 52,3%.

Hiện nay, Trung Quốc cả thảy ký kết 19 hiệp định thương mại tự do với 26 nước và vùng lãnh thổ.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập