Vũ Minh

Hội nghị công tác kinh tế Trung ương Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh—Tổng Bí thư Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị

11-12-2021 15:23:30(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Hội nghị công tác kinh tế Trung ương Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh—Tổng Bí thư Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị_fororder_2021121021564786686

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị công tác kinh tế Trung ương Trung Quốc đã diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 8-10/12. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình, các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Khắc Cường, Lật Chiến Thư, Uông Dương, Vương Hộ Ninh, Triệu Lạc Tế và Hàn Chính tham dự hội nghị.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, tổng kết công tác kinh tế năm 2021, phân tích tình hình kinh tế hiện nay, bố trí công tác kinh tế năm 2022. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Lý Khắc Cường có những bố trí cụ thể về công tác kinh tế sang năm và có bài tổng kết.

Hội nghị cho rằng , năm nay là một năm có ý nghĩa cột mốc trong lịch sử của Đảng và nhà nước. Chúng ta chào mừng trọng thể 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm đầu tiên, mở ra hành trình mới hướng tới mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai, bình tĩnh ứng phó cuộc biến đổi 100 năm chưa từng có và đại dịch, cất bước đi mới về xây dựng bố cục phát triển mới, phát triển chất lượng cao đạt được thành quả mới, có sự mở đầu tốt đẹp về “Quy hoạch 5 năm” lần thứ 14. Trung Quốc duy trì vị thế dẫn đàu thế giới về Phát triển kinh tế và phòng chống kiểm soát dịch bệnh, sức mạnh khoa học công nghệ chiến lược nhà nước tăng tốc phát triển lớn mạnh, tính dẻo dai của chuỗi công nghiệp được nâng cao, cải cách mở cửa được thúc đẩy cả về  chiều sâu lẫn chiều rộng, an sinh xã hội được đảm bảo vững chắc và hiệu quả, xây dựng văn minh sinh thái được tiếp tục thúc đẩy. Các thành tựu đạt được là thành quả của sự lãnh đạo vững vàng của Trung ương Đảng với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình, là thành quả đồng tâm hiệp lực, phấn đấu gian khổ của toàn Đảng và nhân dân các dân tộc toàn quốc.

 

Hội nghị công tác kinh tế Trung ương Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh—Tổng Bí thư Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị_fororder_2021121021581833843

Hội nghị yêu cầu, công tác kinh tế sang năm lấy ổn định làm ưu tiên, tiến lên trong ổn định, các khu vực và các ban ngành phải gánh vác trách nhiệm ổn định kinh tế vĩ mô, đưa ra tích cực chính sách có lợi cho ổn định kinh tế trong các mặt, chính sách phải ban hành sớm hơn.

Một là chính sách vĩ mô phải vững chắc và có hiệu quả. Hai là chính sách vi mô phải tiếp tục khơi dậy sức sống của các chủ thể thị trường. Ba là chính sách kết cấu phải dốc sức làm thông suốt tuần hoàn kinh tế quốc dân. Bốn là chính sách khoa học công nghệ phải thực hiện đến nơi đến chốn. Năm là chính sách cải cách mở cửa phải kích hoạt động lực phát triển. Sáu là chính sách các khu vực phải tăng cường tính cân bằng và nhịp nhàng về phát triển. Bảy là chính sách an sinh xã hội phải đảm bảo các mục tiêu tối thiểu.

Hội nghị cho rằng, bước vào giai đoạn phát triển mới, môi trường phát triển bên trong và bên ngoài của Trung Quốc đã có những thay đổi sâu sắc, đối mặt với nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng mới, đòi hỏi phải nhận thức và nắm bắt chính xác. 

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập