Thu Nguyệt

Pháp tuyên bố không "tẩy chay ngoại giao" đối với Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh

10-12-2021 14:50:37(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Pháp tuyên bố không "tẩy chay ngoại giao" đối với Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh_fororder_18d8bc3eb13533fa54ab8854b770711640345bd3

Theo Tân Hoa xã: Ngày 9/12, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia, Thanh niên và Thể thao Pháp Giăng Mi-sen Blăng-cơ (Jean-Michel Blanquer) tuyên bố, Pháp sẽ không theo chân của Mỹ tiến hành “tẩy chay ngoại giao” đối với Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh, Pháp “sẽ không làm như vậy ”.

Ông Blăng-cơ cho biết: "Bản thân thể thao là một thế giới, cần phải bảo vệ nó khỏi sự can thiệp của chính trị. Nếu không, nó có thể đi theo bất kỳ hướng nào và cuối cùng sẽ bóp chết tất cả các cuộc thi đấu".

Ông Blăng-cơ cho biết, đến lúc đó, đại biểu cấp bộ trưởng phụ trách các vấn đề thể thao Rô-xa-na Ma-ra Xi-nê-a-nu (Roxana Maracineanu) sẽ tham dự Ô-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh, và Quốc vụ khanh về người khuyết tật Sô-phi Clu-den (Sophie Cluzel) cũng sẽ tham dự Pa-ra-lim-pích mùa Đông Bắc Kinh.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập