Duy Hoa

Bắt gặp Chủ tịch Tập Cận Bình: Việc chú trọng chi tiết của ông khiến tôi hết sức ngạc nhiên

31-10-2021 13:52:09(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

 

“Tôi không ngờ là Chủ tịch nước,
Chủ tịch Tập Cận Bình không có một chút gì tỏ ra kiêu ngạo”.
“Con cái tôi nói rằng họ thích nhất
là tính cách tao nhã, lịch sự của Chủ tịch Tập Cận Bình”.
“Chủ tịch Tập Cận Bình có thể kết hợp vấn đề kinh tế vi mô
với độ cao vĩ mô trên cương vị Chủ tịch nước,
việc chú trọng chi tiết của ông khiến tôi hết sức ngạc nhiên”.
Đây là Chủ tịch Tập Cận Bình
trong mắt gia đình ông chủ trang trại Ác-hen-ti-na Moneta.
Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập