Mẫn Linh

Cảnh cáo các chính khách Mỹ nên lập tức chấm dứt thách thức lằn ranh đỏ của nhân dân Trung Quốc

28-10-2021 12:31:01(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Cảnh cáo các chính khách Mỹ nên lập tức chấm dứt thách thức lằn ranh đỏ của nhân dân Trung Quốc_fororder_1

Ngày 26/10, Ngoại trưởng Mỹ Blin-ken ra tuyên bố, nói rằng “ủng hộ Đài Loan tham gia hệ thống Liên Hợp Quốc một cách tích cực và có ý nghĩa”. Một ngày trước đó, tức ngày 25/10 chính là ngày kỷ niệm 50 năm Trung Quốc khôi phục quyền đại diện hợp pháp tại Liên Hợp Quốc. Mỹ lựa chọn thời điểm này để bán rao vấn đề vị thế của Đài Loan tại Liên Hợp Quốc, có dụng ý hiểm ác, là sự thách thức ngang nhiên đối với nguyên tắc một nước Trung Quốc.

Trong tuyên bố, Mỹ tìm cớ cho Đài Loan mở rộng không gian tại Liên Hợp Quốc núp dưới chiêu bài cái gọi là “dân chủ”, hoàn toàn là đánh tráo khái niệm, làm lẫn lộn những điều tai nghe mắt thấy. Vấn đề Đài Loan là vấn đề chính trị nghiêm túc, không phải cái gọi là vấn đề giá trị quan. Nghị quyết 2758 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã giải quyết triệt để vấn đề quyền đại diện của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc về mặt chính trị, pháp lý và trình tự. Mỹ phớt lờ lịch sử và pháp lý, chính là chà đạp giá trị quan của Liên Hợp Quốc.

Giới bên ngoài từ lâu đã nhận thấy rõ Mỹ chẳng qua coi Đài Loan là con cờ hợp thì dùng, không hợp thì bỏ. Hãy nhìn vào Áp-ga-ni-xtan, ai sẽ tin cam kết “bảo vệ Đài Loan” của các chính khách Mỹ?

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập