Dung Dung

Quan sát của Đài chúng tôi tại Ca-bun: Dự trữ sắp hết, viện trợ chưa đến, tình hình dịch Covid-19 ở Áp-ga-ni-xtan rất cam go

18-10-2021 15:16:23(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Quan sát của Đài chúng tôi tại Ca-bun: Dự trữ sắp hết, viện trợ chưa đến, tình hình dịch Covid-19 ở Áp-ga-ni-xtan rất cam go_fororder_d043ad4bd11373f042ce67ec0dbb03f2faed0409

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/10, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, nhân viên công tác trong Nhóm ứng phó dịch Covid-19 của Bộ Y tế Áp-ga-ni-xtan cho biết, các cơ quan y tế của Áp-ga-ni-xtan hiện đang đứng trước nhiều vấn đề như vật tư và dược phẩm khan hiếm, không thể trả lương bình thường cho nhân viên y tế. Trong cuộc phỏng vấn, một số gia quyến bệnh nhân cũng bày tỏ lo ngại bệnh nhân không được khám chữa kịp thời.

Quan sát của Đài chúng tôi tại Ca-bun: Dự trữ sắp hết, viện trợ chưa đến, tình hình dịch Covid-19 ở Áp-ga-ni-xtan rất cam go_fororder_6c224f4a20a4462366ba4b0531963a070df3d7a7

Kể từ khi Ta-li-ban đi vào Thủ đô Ca-bun, Áp-ga-ni-xtan đến nay, Mỹ đã đóng băng tài sản ở nước ngoài và viện trợ quốc tế của Áp-ga-ni-xtan, nhằm ngăn cản Ta-li-ban nhận được nguồn tiền, nhưng những tác động của hành động này đang mang lại nguy cơ cho cuộc sống của hàng triệu người Áp-ga-ni-xtan.

Quan sát của Đài chúng tôi tại Ca-bun: Dự trữ sắp hết, viện trợ chưa đến, tình hình dịch Covid-19 ở Áp-ga-ni-xtan rất cam go_fororder_0dd7912397dda144bea5319d1b0398ab0df486aa

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập