La Thành

Ta-li-ban Áp-ga-ni-xtan và Mỹ tổ chức cuộc gặp tại Đô-ha, Thủ đô Ca-ta

10-10-2021 14:46:40(GMT+08:00)
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 9/10, giờ địa phương, đoàn đại biểu Ta-li-ban Áp-ga-ni-xtan và Chính phủ Mỹ đã tổ chức cuộc gặp tại Đô-ha, Thủ đô Ca-ta, đây là lần đầu tiên hai bên tổ chức cuộc gặp sau khi Mỹ rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan. Trong cuộc hội đàm cùng ngày, hai bên đã trọng điểm thảo luận tình hình nhân đạo ở Áp-ga-ni-xtan.

   Đoàn đại biểu của Ta-li-ban do quyền Ngoại trưởng Chính phủ lâm thời Muttaqi dẫn đầu. Ông cho biết, yêu sách chủ yếu lần này của Ta-li-ban là tìm kiếm hỗ trợ nhân đạo, yêu cầu Mỹ tiếp tục thực hiện thỏa thuận hòa bình do Mỹ và Ta-li-ban ký vào tháng 2/2020, và dỡ bỏ phong tỏa tài sản của Ngân hàng Trung ương Áp-ga-ni-xtan ở cơ quan tài chính Mỹ. Ông còn cho biết, Mỹ sẽ cung cấp vắc-xin ngừa COVID-19 cho Áp-ga-ni-xtan. Vấn đề chống khủng bố cũng là đề tài quan trọng trong cuộc gặp lần này. Mỹ mong Ta-li-ban tiếp tục tấn công các thế lực cực đoan, không để các phần tử khủng bố sử dụng lãnh thổ Áp-ga-ni-xtan đe dọa an ninh của Mỹ và các đông minh. Trước khi tổ chức cuộc gặp, Người Phát ngôn Văn phòng Chính trị của Ta-li-ban ở Đô-ha Shaheen cho biết, Ta-li-ban có thể một mình ứng phó mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố, không cần hỗ trợ của Mỹ, ông cảnh báo Mỹ không nên tiến hành bất cứ cái gọi là “tấn công ngoài tầm nhìn” đối với Áp-ga-ni-xtan.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập