Vũ Minh

Trưởng phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc: Cuộc sống hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ của nhân dân Trung Quốc là đáp án tốt nhất

09-10-2021 17:10:09(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trưởng phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc: Cuộc sống hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ của nhân dân Trung Quốc là đáp án tốt nhất_fororder_5ab5c9ea15ce36d30041a1c90b5f068ee850b133

Theo “Nhân Dân Nhật báo” Trung Quốc: Ngày 7/10 giờ địa phương, Ủy ban 3 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức phiên thảo luận chung. Trưởng phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân đã giới thiệu thành tựu phát triển nhân quyền của Trung Quốc, nhấn mạnh sự ủng hộ của nhân dân là niềm tin lớn nhất cho Trung Quốc đi con đường phát triển nhân quyền mang đặc sắc bản thân, bước tiến của Trung Quốc sẽ không bị dừng lại bởi quấy rối của bên ngoài, kiên quyết phản đối chỉ trích vô cớ của một số ít nước như Mỹ, khuyến cáo Mỹ trở về con đường đúng đắn đối thoại và hợp tác trên vấn đề nhân quyền.

Trưởng phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc: Cuộc sống hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ của nhân dân Trung Quốc là đáp án tốt nhất_fororder_34fae6cd7b899e51666706b0750be53aca950dd9

Ông Trương Quân chỉ rõ, xúc tiến và bảo vệ nhân quyền là một tiến trình lịch sử năng động, cộng đồng quốc tế cần phải nắm vững bước đi đúng hướng. Cuộc sống hạnh phúc của nhân dân là nhân quyền tốt nhất. Trung Quốc đã giải quyết vấn đề nghèo cùng cực mang tính lịch sử, hoàn thành trước thời hạn 10 năm mục tiêu giảm nghèo của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Ông Trương Quân nhấn mạnh, thành tựu phát triển và tiến bộ của Trung Quốc là thành quả phấn đấu của nhân dân Trung Quốc. Sự ủng hộ của nhân dân Trung Quốc là niềm tin lớn nhất cho thúc đẩy con đường phát triển nhân quyền mang đặc sắc Trung Quốc. Cuộc sống hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ của nhân dân Trung Quốc là đáp án tốt nhất về tình hình nhân quyền của Trung Quốc.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập