Hạ Vi

Tuyên bố 2+2 Mỹ-Ô-xtrây-li-a đề cập vấn đề Nam Hải - Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ cực kỳ bất bình, kiên quyết phản đối

19-09-2021 14:22:50(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tuyên bố 2+2 Mỹ-Ô-xtrây-li-a đề cập vấn đề Nam Hải - Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ cực kỳ bất bình, kiên quyết phản đối_fororder_src=http___nimg.ws.126.net__url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2021%2F0918%2F4c94dd43j00qzmc7k005uc000xc00m6m&thumbnail=650x2147483647&quality=80&type=jpg&refer=http___nimg.ws.126

Theo tin Đài chúng tôi: Về việc tuyên bố 2+2 Mỹ-Ô-xtrây-li-a đề cập các vấn đề như Nam Hải, ngày 17/9, tại cuộc họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Mỹ và Ô-xtrây-li-a cấu kết với nhau, vì lợi ích riêng về địa chính trị, cố tình bôi nhọ Trung Quốc, can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc, gây chia rẽ quan hệ giữa các nước trong khu vực, Trung Quốc bày tỏ cực kỳ bất bình, kiên quyết phản đối việc này.

Người Phát ngôn Triệu Lập Kiên chỉ rõ, “Trung Quốc trước sau như một cho rằng, hợp tác giữa bất cứ quốc gia nào đều phải thuận theo trào lưu thời đại hòa bình và phát triển, góp phần vào tăng cường sự tin cậy và hợp tác giữa các nước, không nên nhằm vào hoặc gây phương hại cho bên thứ ba. Mỹ và Ô-xtrây-li-a nên thuận theo trào lưu phát triển của thời đại, tôn trọng nguyện vọng chung của các nước trong khu vực, xóa bỏ tư duy có tổng bằng không của chiến tranh lạnh cũ rích lỗi thời và quan điểm địa chính trị hẹp hòi, nhìn nhận đúng đắn sự phát triển của Trung Quốc, đình chỉ can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc, đình chỉ làm mưa làm gió tại khu vực châu  Á-Thái Bình Dương.”

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập