Kiều Quân

Ta-li-ban Áp-ga-ni-xtan: Chính phủ lâm thời sẽ đảm bảo đất nước “hoà bình, phồn thịnh và phát triển lâu dài”

08-09-2021 14:14:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ta-li-ban Áp-ga-ni-xtan: Chính phủ lâm thời sẽ đảm bảo đất nước “hoà bình, phồn thịnh và phát triển lâu dài”_fororder_CCTV-0013730

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/9, Ta-li-ban Áp-ga-ni-xtan tuyên bố thành lập Chính phủ lâm thời và ra tuyên bố cho biết, Chính phủ lâm thời sẽ đảm bảo Áp-ga-ni-xtan “hoà bình, phồn thịnh và phát triển lâu dài”. Người phát ngôn Ta-li-ban Mujahid cho biết, Nhà lãnh đạo tối cao Ta-li-ban Akhunzada sẽ lãnh đạo đất nước với tư cách nguyên thủ quốc gia.

Tuyên bố cho biết, các thành viên của Chính phủ lâm thời sẽ nỗ lực làm việc theo nguyên tắc Hồi giáo. Áp-ga-ni-xtan sẵn sàng phát triển quan hệ ổn định và lành mạnh với các nước láng giềng và các nước trên thế giới trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, quyết không cho phép bất cứ ai hoặc tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ Áp-ga-ni-xtan để đe dọa an ninh của nước khác. Chính phủ Áp-ga-ni-xtan sẽ nỗ lực bảo đảm an toàn cho toàn bộ phái đoàn ngoại giao, tổ chức nhân đạo và nhà đầu tư nước ngoài.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập