Hải Vân

Tân Hoa Xã: Video bản tiếng Anh "Chiến tranh 20 năm: Nỗi đau của Áp-ga-ni-xtan, sự phá hoại của Mỹ"

03-09-2021 16:16:17(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Video bản tiếng Anh "Chiến tranh 20 năm: Nỗi đau của Áp-ga-ni-xtan, sự phá hoại của Mỹ"

图片默认标题_fororder_Xinhua3.PNG

https://twitter.com/XHNews/status/1432680126592929801

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập