Hải Vân

Hãng AFP: Mỹ bỏ mặc hàng nghìn hàng vạn công dân Mỹ và đồng minh ở Áp-ga-ni-xtan, vụ nổ ở Ca-bun đã làm rung chuyển chính quyền Mỹ khóa này

31-08-2021 17:16:55(GMT+08:00) AFP
Chia sẻ:

Hãng AFP: Mỹ bỏ mặc hàng nghìn hàng vạn công dân Mỹ và đồng minh ở Áp-ga-ni-xtan, vụ nổ ở Ca-bun đã làm rung chuyển chính quyền Mỹ khóa này_fororder_baiden

 

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập