Mẫn Linh

Vết nhơ quấy rối trật tự nước khác, lật đổ và phá loại của cơ quan tình báo Mỹ

30-07-2021 14:50:55(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mỹ từ lâu đã có lịch sử can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, rất nhiều hành vi của Mỹ được ghi lại trong tư liệu chính chức. Các thủ đoạn can thiệp từ hành động bí mật đến xâm lược quân sự, gây ra thảm họa và khủng hoảng cho nhân dân thế giới.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập