Vũ Minh

Thành ngữ: Kê khuyển bất ninh

11-11-2020 09:48:37(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Truyện thành ngữ Trung Quốc: Kê khuyển bất ninh 

 jī  quǎn  bù  níng
鸡    犬     不    宁


Thành ngữ: Kê khuyển bất ninh       


鸡犬不宁,汉语成语,意思是形容声音嘈杂或骚扰得厉害,连鸡狗都不得安宁。出自唐·柳宗元《捕蛇者说》。

Chữ Kê tức là gà, còn Khuyển là chó, ý của câu thành ngữ này là chỉ Gà và Chó đều không được yên thân, miêu tả bị quấy nhiễu, không được yên ổn.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ truyện "Người bắt rắn nói" của Liễu Tông Nguyên triều nhà Đường.

Trong thời nhà Đường, nhằm trù bị chi phí quân dụng và thỏa mãn lòng tham vô đáy của mình, tầng lớp thống trị đã ra sức vơ vét, bóc lột thậm tệ, khiến đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.

Năm đó, nhà văn nổi tiếng triều nhà Đường Liễu Tông Nguyên bị giáng chức xuống làm Tư mã ở Vĩnh Châu. Ông đã tận mắt chứng kiến tình cảnh bi thảm, nhân dân sống cuộc đời cơ cực lầm than và không được yên ổn ở đây, bèn viết ra câu truyện nổi tiếng "Người bắt rắn nói", để phê phán xã hội đen tối thời bấy giờ.

Trong truyện "Người bắt rắn nói" của Liễu Tông Nguyên đã kể về câu truyện vô cùng thảm thương của một người bắt rắn. Nhà anh này ba đời đều sống bằng nghề bắt rắn. Ông và cha anh đều đã bị rắn độc cắn chết, nhưng anh ta vẫn kiên trì sống bằng nghề bắt rắn. Vậy tại sao anh ta lại không chịu bỏ cái nghề bắt rắn vừa khó nhọc lại vừa nguy hiểm này? Anh nói: "Tuy nghề bắt rắn vừa vất vả vừa nguy hiểm, nhưng so với nghề làm ruộng thì còn khá hơn nhiều. Những người hàng xóm của tôi sống bằng nghề đồng áng, người cùng thời với ông tôi thì hiện nay chỉ còn lại một nhà; Còn người cùng thời với cha tôi thì trong mười nhà chỉ còn lại hai ba nhà. Còn người cùng thời với tôi sống trong 12 năm qua, thì mười nhà cũng chỉ còn lại có bốn năm nhà. Họ hoặc đi lánh nạn hoặc di rời đi nơi khác. Đó là vì các quan lại thường vào làng đốc thúc nộp thuế, không những đã khiến người nơm nớp lo sợ, mà ngay đến gà, chó cũng chẳng được yên thân. Còn chúng tôi thì khác, mỗi năm chỉ cần bắt mấy con rắn độc là được. Cho nên tôi không muốn bỏ nghề này".

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu "Kê khuyển bất ninh " để miêu tả sự nhiễu loạn, không được y.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập