Vũ Minh

Chế độ đại hội đại biểu nhân dân Trung Quốc

20-05-2020 14:03:51(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chế độ đại hội đại biểu nhân dân là chế độ chính trị căn bản của TQ , cũng là hình thức tổ chức chính quyền của TQ .

Tại TQ , tất cả mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân , cơ quan thi hành quyền lực Nhà nước của nhân dân là quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp địa phương . Bất cứ là quốc hội hay là hội đồng nhân dân các cấp đều được sản sinh qua bầu cử dân chủ . Đại hội đại biểu nhân dân TQ chia làm bốn cấp gồm cấp toàn quốc , cấp tỉnh , cấp huyện và cấp xã , các cấp cơ quan hành chính , phán xét và kiểm sát đều do đại hội đại biểu nhân dân các cấp sản sinh và chịu trách nhiệm trước đại hội đại biểu nhân dân , đồng thời chịu sự giám sát của đại hội đại biểu nhân dân .Do đó , các công tác lập pháp , quyết sách , hành pháp , giám sát v.v của Nhà nước đều thể hiện ý chí của nhân dân và giữ gìn lợi ích của nhân dân .

Tại TQ , đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc là cơ quan quyền lực tối cao của Nhà nước , đại hội đại biểu nhân dân các cấp địa phương là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương . Hiện nay đại hội đại biểu nhân dân các cấp khoảng 2,9 triệu đại biểu . Trong đó , đại biểu quốc hội gần 3000 người , đây có nghĩa là tại TQ có gần 1,3 tỷ dân , cứ 430 nghìn người thì sản sinh một đại biểu quốc hội . Đại biểu quốc hội với nhiệm kỳ mỗi khóa là 5 năm .

TQ đất rộng bao la , gồm 56 dân tộc , dân số đông đúc . Đại biểu quốc hội đến từ các khu vực , các dân tộc và các giới . Đại biểu Quốc hội của TQ phần lớn là kiêm nhiệm, ngày thường họ làm việc trên cương vị khác nhau , có tính đại diện rộng rãi . Có thể nói , chế độ đại hội đại biểu nhân dân đã động viên toàn thể nhân dân TQ tham gia công cuộc xây dựng đất nước với tinh thần của người chủ Nhà nước .

Quyền hạn chủ yếu của Quốc hội TQ gồm : sửa đổi hiến pháp , giám sát việc thực thi hiến pháp , ấn định và sửa đổi pháp luật quan trọng , tiến hành giám sát đối với công tác của chính phủ , tòa án nhân dân tối cao , viện kiểm sát nhân dân tối cao , đưa ra quyết định đối với các vấn đề trọng đại liên quan tới toàn cục Nhà nước , bầu cử và quyết định nhà lãnh đạo cấp quốc gia v.v . Vì vậy , tại kỳ họp hàng năm , các đại biểu sẽ nghe và xem xét nhiều báo cáo trong đó kể cả báo cáo công tác chính phủ đồng thời đưa ra nghị quyết tương ứng . Các đại biểu tham gia việc thi hành quyền Nhà nước qua thực thi các quyền như : xem xét , nêu đề án , bầu cử , biểu quyết , chất vấn , bãi miễn v.v . Trong thời gian bế mạc quốc hội , Ủy ban thường vụ quốc hội tức cơ quan thừơng trực của quốc hội TQ sẽ thực thi quyền tối cao của Nhà nước .

Kể từ khi triệu tập kỳ họp thứ nhất quốc hội TQ Khóa đầu tiên vào năm 1954 đến nay , quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội TQ đã xem xét và thông qua hơn 400 bộ luật . Hiện nay , TQ đã bước đầu hình thành hệ thống pháp luật mang mầu sắc TQ .

Kỳ họp thứ 4 quốc hội TQ khóa 10 sẽ khai mạc vào ngày 5-3 và bế mạc vào ngày 14 tháng 3 . Tại hội nghị , các đại biểu sẽ lắng nghe và xem xét báo cáo công tác chính phủ của thủ tướng Ôn Gia Bảo , xem xét "Cương yếu quy hoạch 5 năm lần thứ 11 về phát triển kinh tế quốc dân và xã hội " , định hướng cho việc phát triển kinh tế xã hội TQ trong 5 năm tới .

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập