Sảnh Hoa

Kế thừa truyền thống, mở ra tương lai, giữ đúng lẽ phải, sáng tạo đổi mới, đây là định hướng phát triển quan hệ Trung Quốc-Mi-an-ma trong thời đại mới

18-01-2020 16:43:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 17/1, phát biểu tại buổi lễ hoạt động chào mừng 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Mi-an-ma và Lễ khởi động Năm Du lịch văn hóa Trung Quốc-Mi-an-ma, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Mi-an-ma trong thời đại mới, phải kế thừa truyền thống, mở ra tương lai, giữ đúng lẽ phải, sáng tạo đổi mới. Quan điểm quan trọng của câu nói này đã chỉ ra định hướng phát triển quan hệ Trung Quốc-Mi-an-ma trong thời đại mới, có nội hàm phong phú và ý nghĩa sâu xa.

   Đi qua chặng đường 70 năm, quan hệ Trung Quốc-Mi-an-ma đã đứng trên khởi điểm lịch sử mới. Kiên trì làm láng giềng tốt chung lưng đấu cật, làm bạn bè tốt đồng cam cộng khổ, đối tác tốt hợp tác cùng thắng, bà con tốt hiểu biết lẫn nhau, Trung Quốc và Mi-an-ma không những sẽ mở ra cục diện mới phát triển đất nước mình, mà còn sẽ tiếp thêm năng lượng tích cực cho việc thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, thúc đẩy hoà bình và phồn thịnh của thế giới.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập