Mẫn Linh

Máy bay chiến đấu của Không quân Mi-an-ma hộ tống chuyên cơ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

17-01-2020 16:51:20(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trưa 17/1 theo giờ địa phương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nây Pi Đô, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Mi-an-ma.

Khi chuyên cơ của Chủ tịch Tập Cận Bình đi vào không phận Mi-an-ma, máy bay chiến đấu của Không quân Mi-an-ma cất cánh hộ tống.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập