Hạ Vi

Đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc vào các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường” lũy kế đạt 100 tỷ USD

30-09-2019 14:40:18(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Những năm gần đây, đầu tư hai chiều giữa Trung Quốc và các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường” không ngừng sâu sắc. Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Tiền Khắc Minh ngày 29/9 cho biết, hiện nay, đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc vào các nước dọc tuyến lũy kế vượt 100 tỷ USD, đầu tư của các nước dọc tuyến vào Trung Quốc cũng lên tới 48 tỷ USD.

Được biết, dự án quan trọng và xây dựng khu công nghiệp của Trung Quốc dọc tuyến được đẩy mạnh vững chắc. Trung Quốc đã cùng 13 nước ký kết 5 hiệp định thương mại tự do, thiết lập nhóm công tác hợp tác đầu tư song phương với 37 quốc gia, thiết lập nhóm công tác thông suốt thương mại với 5 quốc gia, thiết lập cơ chế công tác thương mại điện tử với 19 quốc gia, ký kết hiệp định hợp tác thị trường bên thứ 3 với 14  quốc gia. 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập