Duy Hoa

Nhà kinh tế học Thái Lan Xổm-pốp Ma-na-rung-xan: Để tôi mách cho bạn tại sao Trung Quốc làm nên

26-08-2019 14:51:57(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Mỗi khi đề cập đến những đổi thay to lớn và thành tựu huy hoàng của nước Trung Quốc mới, nhân sĩ các giới Thái Lan đều trầm trồ và không khỏi thắc mắc tại sao Trung Quốc lại thực hiện được? Mới đây, nhà kinh tế học nổi tiếng Thái Lan, Giám đốc Học viện Quản lý Pa-nia-pi-oát (Panyapiwat), ông Xổm-pốp Ma-na-rung-san (Sompop Manarungsan) đã đưa ra đáp án từ góc độ nhà kinh tế học. 

Nhà kinh tế học Xổm-pốp cho rằng, trước tiên là vì Trung Quốc vận dụng cơ chế thị trường thúc đẩy phát triển kinh tế, dưới sự chỉ dẫn của chính sách kinh tế thị trường đúng đắn, thu hút một lượng lớn nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, đa số nguồn vốn đầu tư này được Chính phủ dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng, đã phát huy vai trò thúc đẩy to lớn đối với phát triển kinh tế. Ông nói:

“Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong hơn 40 năm Trung Quốc thực thi chính sách cải cách mở cửa, Trung Quốc đầu tư khủng vào xây dựng cơ sở hạ tầng, khiến thế mạnh của cơ chế kinh tế thị trường được phát huy đầy đủ”.

Ông Xổm-pốp cho rằng, vì Trung Quốc không ngừng đi sâu cải cách, hoàn thiện hệ thống tài chính tiền tệ, khiến Trung Quốc sở hữu thị trường vốn lớn mạnh.

Trong 70 năm qua kể từ năm 1949, Trung Quốc đã từ một quốc gia lạc hậu, đóng cửa phát triển thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sự phát triển của khoa học công nghệ là một trong những động lực nội tại lớn mạnh. Ông Xổm-pốp cho rằng, những năm qua, Trung Quốc đã thu được những thành tựu khiến thế giới ghi nhận trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ quan trọng, sự phát triển trong các mặt công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, ứng dụng mạng Internet, v.v. đã ảnh hưởng sâu sắc đến tiến bộ của quốc gia về các mặt. Nhất là sự phát triển của công nghệ thông tin đã làm thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của người Trung Quốc. Ông nói:

“Đối với Trung Quốc, một quốc gia đất rộng người đông mà nói, thông tin nhanh tiện là hết sức quan trọng. Trung Quốc rất coi trọng nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin, hiện nay bất kể về sự ứng dụng của công nghệ 5G hay trí tuệ nhân tạo (AI), Trung Quốc đều dẫn đầu thế giới, thậm chí khiến một số quốc gia cảm nhận sức ép cạnh tranh, điều này càng nói lên tầm quan trọng của công nghệ thông tin”.

Trong 70 năm qua kể từ khi thành lập, nước Trung Quốc mới đã từ một quốc gia không thể tự túc lương thực phát triển thành một nước lớn về xuất khẩu lương thực. Ông Xổm-pốp cho rằng, bất kể là mục tiêu đi lên khá giả hay công kiên thoát nghèo, nông nghiệp là sự đảm bảo cơ bản nhất, nông nghiệp Trung Quốc đã đặt nền móng phát triển cho quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Ông Xổm-pốp còn cho rằng, giáo dục là nhân tố đặc biệt quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của Trung Quốc. Từ giáo dục cơ sở đến giáo dục đại học, Trung Quốc đều đang không ngừng cải cách, một số đại học đã đứng hàng đầu thế giới, thành quả nghiên cứu của một số bộ môn còn đứng đầu thế giới, dân trí cũng đang không ngừng nâng cao.

Kinh nghiệm phát triển của một quốc gia không thể khái quát bằng vài ba câu, nhưng ông Xổm-pốp cho rằng, duy trì cục diện chính trị ổn định và thực thi chính sách mang tính liên tục là điều then chốt nhất. Sau khi nghiêm túc xây dựng quy hoạch phát triển đất nước, Chính phủ Trung Quốc còn thực hiện một cách hiệu quả, chính phủ các khóa đều quản lý đất nước theo phương hướng đúng đắn, đất nước mới thực hiện được bước phát triển vượt bậc.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập