Thu Nguyệt

Cam-pu-chia công bố kết quả thống kê dân số mới nhất - tỷ lệ tăng trưởng dân số đã giảm xuống

08-08-2019 14:53:40(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 7/8, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Cam-pu-chia Xăm-đéc Krô-la-hom Sar Kheng công bố kết quả sơ bộ cuộc tổng điều tra dân số toàn quốc lần thứ 3, tổng dân số toàn quốc là 15,288489 triệu người, tỷ lệ tăng trưởng thể hiện đà giảm xuống.

  Năm nay là lần thứ 3 Cam-pu-chia tiến hành cuộc tổng điều tra dân số toàn quốc, nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Trung Quốc, Tổ chức UNFPA và Tổ chức JICA.

  Dữ liệu cho thấy, Cam-pu-chia tiến hành tổng điều tra dân số hai lần trước lần lượt vào năm 1998 và năm 2008. Dân số Cam-pu-chia trong cuộc tổng điều tra lần đầu là 11,437656 triệu người; lần thứ hai tăng lên tới 13,395682 triệu người.

 

 

 

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập