Hải Vân

Bế mạc cuộc huấn luyện chung Lục quân Trung Quốc-Xin-ga-po “Hợp tác-2019”

06-08-2019 16:16:14(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Cuộc huấn luyện chung Lục quân Trung Quốc-Xin-ga-po “Hợp tác-2019” chiều ngày 5/8 đã tổ chức lễ bế mạc tại Xin-ga-po. Sĩ quan và binh sĩ tham gia huấn luyện hai bên cho biết đã giao lưu kỹ năng, tăng thêm hiểu biết và hữu nghị trong cuộc huấn luyện chung lần này.

Cuộc huấn luyện chung lần này bắt đầu từ ngày 26/7, triển khai huấn luyện xoay quanh các nội dung chuyên môn như thao tác sử dụng khí tài chống khủng bố, bắn đạn thật bằng nhiều loại vũ khí, diễn tập sa bàn tại Sở chỉ huy, diễn tập thực binh v.v.

Được biết, cuộc huấn luyện chung lần này là cuộc huấn luyện chung lần thứ 4 giữa hai bên tiếp sau năm 2009, 2010, 2014, cũng là cuộc huấn luyện có nhân viên, trang bị tham gia nhiều nhất, thời gian dài nhất. Chủ đề của cuộc huấn luyện chung lần này mở rộng từ hành động bảo vệ an ninh, tấn công đồi núi trước đó đến chống khủng bố trong thành phố.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập