Thu Nguyệt

Sinh viên Đại học Thanh Hoa Trung Quốc tổ chức hoạt động điều tra nghiên cứu tại Phi-li-pin về “Giấc mơ Trung Quốc và Phi-li-pin” trong khuôn khổ “Một vành đai, một con đường”

06-08-2019 15:03:35(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc:: 10 sinh viên Đại học Thanh Hoa Trung Quốc thành lập nhóm thực tiễn xã hội đã triển khai hoạt động điều tra nghiên cứu trong 10 ngày tại Phi-li-pin từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 xoay quanh chủ đề “Giấc mơ Trung Quốc và Phi-li-pin” trong khuôn khổ “Một vành đai, một con đường”, mới đây đã về nước.

Đối tượng chính điều tra nghiên cứu của nhóm thực tiễn là cộng đồng người Hoa và cơ quan, doanh nghiệp Trung Quốc tại Phi-li-pin.

Nhóm thực tiễn còn đến thăm các trường đại học như Đại học Quốc gia Phi-li-pin, Đại học De La Salle Phi-li-pin, v.v.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập