Hạ Vi

Mi-an-ma áp dụng công nghệ và thiết bị Hoa Vi lần đầu tiên thử nghiệm dịch vụ mạng 5G

31-07-2019 16:01:42(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1000

Theo tin Đài chúng tôi: Công ty viễn thông Mi-an-ma Mytel mới đây chính thức tuyên bố bắt đầu thử nghiệm chuyền dẫn mạng 5G lần đầu tiên, công nghệ và thiết bị thử nghiệm đều đến từ công ty Hoa Vi Trung Quốc, trong thử nghiệm hiện nay, tốc độ tải xuống vượt 1,6 Gbps, tốc độ gửi lên vượt 100 Mbps.

  Trước đây, ngành viễn thông Mi-an-ma tương đối lạc hậu, đến năm 2011, tỷ lệ sở hữu điện thoại di động còn chưa đạt 6%, nhưng sau năm 2011 bắt đầu thực thi chính sách cải cách mở cửa, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của một số công ty viễn thông Trung Quốc, những năm gần đây, ngành viễn thông Mi-an-ma phát triển nhanh chóng, đến năm 2017, tỷ lệ sở hữu điện thoại di động đã vượt 90%. 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập