Thu Nguyệt

Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN ký thỏa thuận đầu tiên với hội đồng hợp tác thương mại ngoài khu vực

29-07-2019 15:00:19(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 27/7, Ban Thư ký Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN và Hội đồng hợp tác  thương mại Ba Lan ký Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị Hộng đồng đối tác hợp tác thương mại đặc biệt tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. Phạm vi của Hội đồng hợp tác thương mại ủng hộ Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN đầu tiên mở rộng đến ngoài khu vực  Trung Quốc-ASEAN, tăng thêm “đồng lực mới châu Âu” quan trọng. Trong hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, phát huy vai trò mặt bằng kinh tế-thương mại của Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho hợp tác thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp hai bên. Cùng với sự tham gia của Hội đồng hợp tác thương mại Ba Lan, tổng số Hội đồng hợp tác doanh nghiệp ủng hộ Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN đã từ 45 lên tới 46.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập