Vũ Minh

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN diễn ra tại Băng Cốc

12-07-2019 14:53:09(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 11/7, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 13 diễn ra tại Băng Cốc, Thái Lan, Bộ trưởng Quốc phòng của 10 nước thành viên ASEAN và Tổng thư ký ASEAN tham dự hội nghị.

“Tuyên bố chung” được thông qua sau hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cùng dốc sức bảo vệ an ninh và ổn định của khu vực ASEAN, cho biết các nước ASEAN sẽ cùng dốc sức tìm tòi lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, an ninh, bền vững mới.

Sau khi kết thúc hội nghị, Phó thủ tướng Thái Lan Pra-vít chủ trì hội nghị cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng các nước nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh ASEAN, đã thông qua 6 văn kiện, bao gồm tăng cường vai trò của quân đội ASEAN trong việc quản lý và an ninh biên giới, trao đổi thông tin chống chủ nghĩa khủng bố, sâu sắc hợp tác trong lĩnh vực y học quân sự, cấu trúc khung hợp tác về nhiều mặt.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập