Dung Dung

Cơ quan truyền thông Lào tập trung quan tâm Cánh đồng Chum ở tỉnh Xiêng Khoảng được công nhận là Di sản Thế giới

10-07-2019 15:59:11(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1d7c-hzrevpz7416662

Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/7, tại Hội nghị lần thứ 43 của Ủy ban Di sản thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), Cánh đồng Chum ở tỉnh Xiêng Khoảng, Lào được công nhận là Di sản Thế giới. Ngày 8/7, các cơ quan truyền thông Lào như  “Báo Nhân dân”- cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Hãng thông tấn Quốc gia Lào - Hãng Thông tấn Pa-thét Lào (KPL), “Thời báo Viêng Chăn”, v.v. đều đăng tin bài về Cánh đồng Chum ở tỉnh Xiêng Khoảng được công nhận là Di sản Thế giới trên trang nhất hoặc vị trí nổi bật trên website chính thức.

Cánh đồng Chum ở tỉnh Xiêng Khoảng là Di sản thế giới thư ba của Lào. Trước đó, thành phố Luông Pha Băng và Đền Waphu ở tỉnh Chăm Pasắc lần lượt được công nhận là Danh sách Di sản Thế giới vào năm 1995 và năm 2001.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập