Sảnh Hoa

Tập đoàn Mislatel do Công ty China Telecom và đối tác hợp tác Phi-li-pin cùng phối hợp thành lập được cấp giấy phép kinh doanh

09-07-2019 14:40:21(GMT+08:00)
Chia sẻ:

  Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 8/7, Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê đã cấp giấy phép vận hành CPCN cho Tập đoàn tài chính Mislatel, Tập đoàn tài chính này sẽ trở thành công ty thông tin viễn thông lớn thứ ba của Phi-li-pin, phá cục diện ngành thông tin viễn thông Phi-li-pin do hai công ty PLDT và Globle lũng đoạn.

   Tập đoàn Mislatel là công ty do Công ty TNHH Tập đoàn China Telecom và đối tác hợp tác Phi-li-pin cùng phối hợp thành lập.

    Trang web của China Telecom cho biết, tháng 11 năm 2018, Mislatel trúng thầu trong cuộc đấu thầu công ty thông tin viễn thông mới của Ủy ban thông tin viễn thông quốc gia Phi-li-pin. Việc được cấp phép vận hành viễn thông CPCN, đánh dấu công ty Mislatel có thể chính thức đi vào thị trường viễn thông thông tin Phi-li-pin, triển khai việc xây dựng mạng và cung cấp dịch vụ.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập