• Ban tiếng Việt Nam
 • Các trang trên Facebook
 • Vài nét về CRI
 • Chuyên gia Việt Nam về vấn đề Trung Quốc nói về lý luận quan trọng và ý nghĩa thực tiễn của Báo cáo Chính trị Đại hội 19

  2017-10-25 14:18:22     CRIonline

  Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc tại Bắc Kinh. Tại lễ khai mạc ngày 18/10, đồng chí Tập Cận Bình thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa 18 đọc Báo cáo Chính trị trước Đại hội. Tổng Bí thư tuyên bố Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đã bước vào thời đại mới, đây là khởi điểm lịch sử mới cho sự phát triển của Trung Quốc. Dưới sự chỉ đạo của Tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ dẫn dắt nhân dân Trung Quốc thực hiện xây dựng xã hội khá giả toàn diện, xây dựng Trung Quốc thành nước mạnh hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp vào giữa thế kỷ này, thực hiện giấc mơ Trung Quốc về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

  Trong bối cảnh tình hình trong và ngoài nước hiện đang thay đổi sâu sắc và phức tạp, cương lĩnh cầm quyền sau này của đảng cầm quyền nền kinh tế lớn thứ hai thế giới được cả thế giới quan tâm, trong đó có Việt Nam, nhà nước xã hội chủ nghĩa cũng do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Ngày 23/10, trả lời phỏng vấn của Đài chúng tôi qua điện thoại, Giáo sư Đỗ Tiến Sâm, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, Báo cáo Chính trị Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Trung Quốc trong thời gian tới về mặt lý luận và thực tiễn. Chuyên gia Việt Nam về vấn đề Trung Quốc này đã nghiên cứu và đọc kỹ Báo cáo Chính trị của đồng chí Tập Cận Bình, cho rằng Tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới đã thể hiện trí tuệ tập thể của Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong chương trình hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu quan điểm liên quan của Giáo sư Đỗ Tiến Sâm.

  Giáo sư Đỗ Tiến Sâm cho rằng, trong bối cảnh các nguồn lực bên trong đã đến giới hạn, môi trường kinh tế quốc tế khó khăn, nhưng những thành tựu kinh tế mà Trung Quốc đạt được trong 5 năm qua là hết sức quan trọng và có ý nghĩa mang tính lịch sử. Giáo sư nói:

  "Một là, duy trì được tố độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao đạt 7,2%; giá cả tăng trung bình 2%; thu nhập có thể chi phối của người dân tăng 7,4%.

  Hai là, đã giải quyết thoát nghèo ổn định cho hơn 60 triệu người. Giải quyết việc làm tăng mới ở đô thị bình quân 13 triệu việc làm.

  Ba là , cơ sở hạ tầng như đường sắt, đường bộ cao tốc, cầu cảng, sân bay…đã phát triển nhanh chóng, vừa góp phần kết nối giữa các vùng miền, vừa tạo thuận lợi cho người dân.

  Bốn là, sự phát triển kinh tế Trung Quốc đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế thế giới hơn 30%. Theo tôi chính sự phát triển kinh tế đã giúp cho Trung Quốc có điều kiện giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiển đời sống của nhân dân, dồng thời góp phần vào sự phát triển chung của thế giới và của khu vực".

  Về Báo cáo Chính trị của Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu tiên đề xuất chiến lược chấn hưng hương chấn, Giáo sư Đỗ Tiến Sâm cho rằng, đây là một chiến lược mới, quy hoạch lộ trình phát triển trong thời gian tới cho nông thôn Trung Quốc với gần 600 triệu dân số, có ý nghĩa quan trọng cho giải quyết vấn đề "Tam Nông", tức nông nghiệp, nông thôn và nông dân Trung Quốc. Giáo sư nói:

  "Chỉ khi nào, giai cấp nông dân khá giả thì Trung Quốc mới hoàn thành được mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả. Nếu như chiến lược này được thực thi có hiệu quả, nó sẽ góp phần làm tăng niềm tin của nông dân đối với Đảng, đồng thời cũng góp phần củng cố nền tảng giai cấp cho sự cầm quyền lâu dài của Đảng. Vì vậy, đây là chiến lược vừa có ý nghĩa thực tiễn, vừa có ý nghĩa lý luận sâu sắc".

  Giáo sư Đỗ Tiến Sâm chủ ý đến sự thay đổi mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Trung Quốc được đề cập trong Báo cáo Đội hội 19. Giáo sư cho rằng, đây là nhận thức mới hết sức quan trọng của Trung Quốc khi phân tích mâu thuẫn chủ yếu xã hội Trung Quốc hiện nay. Cách đây 36 năm, Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua văn kiện "Quyết nghị của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề lịch sử từ ngày thành lập Đảng đến nay" (Thông qua ngày 27/6/1981) đã nêu lên nhận định cho rằng: "Sau khi hoàn thành cơ bản cải tạo xã hội chủ nghĩa, mâu thuẫn chủ yếu mà nước ta phải giải quyết là mâu thuẫn giữa nhu cầu vật chất văn hóa ngày càng tăng của nhân dân với nền sản xuất văn hóa lạc hậu". Qua gần 40 năm cải cách mở cửa, nhờ sự phấn đấu không mệt mỏi của nhân dân các dân tộc Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thực lực kinh tế, thực lực khoa học công nghệ, sức mạnh tổng hợp quốc gia, địa vị quốc tế của Trung Quốc đã được nâng lên. Bộ mặt đất nước và nhân dân Trung Quốc đã có những thay đổi chưa từng có. Kết cấu xã hội Trung Quốc cũng đã thay đổi, ngoài giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức đã xuất hiện nhiều giai tầng xã hội mới. Giáo sư nói:

  "Nhân dân Trung Quốc đã giải quyết được cơ bản vấn đề no ấm, bước vào xã hội khá giả toàn diện. Tuy nhiên, sự phát triển của Trung Quốc cũng còn những tồn tại, trở ngại như phát triển không cân bằng, không hài hòa, không đầy đủ, không bền vững. Vì vậy, mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Trung Quốc hiện nay như Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ trong báo cáo : "Mâu thuẫn chủ yếu của xã hội nước ta đã chuyển hóa thành mâu thuẫn giữa nhu cầu cuộc sống tốt đẹp ngày càng tăng của nhân dân với sự phát triển không cân bằng, không đầy đủ". Đây là nhận định hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn xã hội Trung Quốc hiện nay".

  Trong Báo cáo Chính trị Đại hội 19, Tổng Bí thư Tập Cận Bình lần đầu tiên đề xuất Tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới. Về điều này, Giáo sư Đỗ Tiến Sâm cho rằng, đây là sự kết tinh trí tuệ tập thể của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là Tổng Bí thư Tập Cận Bình, là sự kế thừa, phát triển các tư tưởng và quan điểm của các thế hệ lãnh đạo trước đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời tổng kết thực tiễn cải cách mở cửa sau đó khái quát hóa thành lý luận. Tư tưởng mới này phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của Trung Quốc trong thời đại mới. Vì vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc nên kiên trì thực hiện lâu dài.

  Giáo sư Đỗ Tiến Sâm cũng cho biết nhận xét về mục tiêu xây dựng Trung Quốc thành nước mạnh hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp vào giữa thế kỷ này được nêu trong Báo cáo Đại hội 19. Giáo sư nói:

  "Theo tôi, mục tiêu biến Trung Quốc thành quốc gia hiện đại hóa XHCN vào giữa thế kỷ này là mục tiêu lâu dài, đòi hỏi Đảng và nhân dân các dân tộc Trung Quốc phải có những nỗ lực vượt bậc hơn nữa trên nhiều lĩnh vực.

  Một là, ngoài những giải pháp mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu lên trong báo cáo, tôi cho rằng, muốn hoàn thành những mục tiêu trên, Đảng Cộng sản Trung Quốc phải thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ đông về số lượng mà còn mạnh về chất lượng, một chính Đảng đạo đức, một chính đảng văn minh, một chính Đảng sáng tạo, đủ sức đảm nhận sứ mệnh lịch sử;

  Hai là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nhất là đột phá vào sự cản trở của các tập đoàn lợi ích để giải phóng và phát triển hơn nữa sức sản xuất xã hội. Đồng thời, nghiêm chỉnh thực hiện quan niệm phát triển mới. Như vậy, Trung Quốc sẽ duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trung bình và ổn định, coi trọng hơn nữa chất lượng, hiệu quả tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, sạch đẹp.

  Ba là, tiếp tục thúc đẩy cải cách thể chế chính trị và xây dựng nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường chính trị dân chủ và bảo đảm pháp luật để khơi dậy sự sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội.

  Bốn là, coi trọng giáo dục tố chất cho người dân, chú trọng sức mạnh mềm văn hóa, hình ảnh quốc gia Trung Quốc trên trường quốc tế.

  Cuối cùng là phải kiên trì chính sách ngoại giao hòa bình, độc lập tự chủ, tôn trọng Hiến chương Liên hiệp Quốc và 5 nguyên tắc chung sống hòa bình, trở thành đối tác tin cậy của các nước trên toàn thế giới".

  Giáo sư Đỗ Tiến Sâm tin tưởng rằng, sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội cho sự phát triển của thế giới, nhân dân các dân tộc trên thế giới cũng được thụ hưởng thành quả từ sự phát triển của Trung Quốc.

  Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc 5 năm tổ chức một lần đã khép lại tại Bắc Kinh và bầu ra ban lãnh đạo khóa mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hy vọng dưới sự chỉ đạo của những nhận định mới và sự lãnh đạo của ban lãnh đạo mới, Trung Quốc sẽ tiếp tục mạnh bước phát triển lên phía trước, cung cấp kinh nghiệm phát triển quý báu cho các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

  Lời lưu ký
  Tin ảnh
  Tin cập nhật
  Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
  • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
  • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
  • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
  • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
  Xem tiếp>>