• Ban tiếng Việt Nam
 • Các trang trên Facebook
 • Vài nét về CRI
 • Trung Quốc hỗ trợ các nước ASEAN xóa đói giảm nghèo nhận được sự đánh giá tích cực

  2017-03-31 09:11:00     CRIonline

  Cuộc chiến công kiên thoát nghèo của Trung Quốc đang thể hiện cường độ và xu thế chưa từng có. Hai Kỳ họp hàng năm của Quốc hội và Chính hiệp Trung Quốc đã bế mạc vào trung tuần tháng 3. Tại một cuộc họp báo trong thời gian diễn ra Hai Kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu Ban lãnh đạo Xóa đói giảm nghèo bằng dự án phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc Lưu Vĩnh Phú đã trả lời câu hỏi của phóng viên trong và ngoài nước. Đây là lần đầu tiên Chủ nhiệm Văn phòng này tham dự cuộc họp báo của Hai Kỳ họp hàng năm. Ông Lưu Vĩnh Phú cho biết, Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác quốc tế về xóa đói giảm nghèo trên cơ sở thực hiện tốt cuộc công kiên thoát nghèo trong nước, tiếp tục mở rộng hợp tác xóa đói giảm nghèo với ASEAN. Trả lời phỏng vấn của Đài chúng tôi, nhân sĩ hữu nghị, học giả và phóng viên các nước ASEAN quan tâm Hai Kỳ họp Trung Quốc đã đánh giá tích cực việc Trung Quốc hỗ trợ các nước ASEAN xóa đói giảm nghèo.

  Trung Quốc luôn là người tích cực đề xướng và thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của thế giới. Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài chúng tôi, ông Lưu Vĩnh Phú cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác xóa đói giảm nghèo với các nước ASEAN. Ông nói:

  "Trung Quốc từng nhận được sự hỗ trợ của thế giới trong công tác xóa đói giảm nghèo, chúng tôi luôn ghi nhớ điều này. Dân số nghèo khó của Trung Quốc hiện đã giảm với mức lớn, chúng tôi cũng đang đúc kết kinh nghiệm, chia sẻ với các nước. Cụ thể về hợp tác với ASEAN, chúng tôi có một chương trình thu hoạch sớm 10+3, hiện đang tiến hành một hoạt động hợp tác xóa đói giảm nghèo giữa Trung Quốc và ASEAN, ngoài ra cũng đang thực hiện dự án thí điểm tại các làng nghèo khó ở Lào, Cam-pu-chia và Mi-an-ma. Bước tiếp theo, chúng tôi còn sẽ tiếp tục mở rộng một số dự án hợp tác với các nước xung quanh và ASEAN, thực hiện cùng hưởng. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là nước đang phát triển lớn nhất, chúng tôi cần tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo trên cơ sở thực hiện cuộc công kiên thoát nghèo trong nước, hưởng ứng tích cực các mục tiêu Chương trình nghị sự phát triển năm 2030 của Liên Hợp Quốc, thể hiện hình ảnh nước lớn có trách nhiệm".

  Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu Ban lãnh đạo Xóa đói giảm nghèo bằng dự án phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc Lưu Vĩnh Phú

  Phóng viên Thông Tấn xã Pathet Lào Lang-en Keo-vi-chịt (Lamnguen Keovichit) nói với phóng viên Đài chúng tôi rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào diễn ra năm 2016 đề xuất mục tiêu phát triển thoát khỏi hàng ngũ nước chậm phát triển vào năm 2020, đồng thời đưa mục tiêu này vào Kế hoạch 5 năm lần thứ 8 về phát triển kinh tế-xã hội của Lào. Ông cho rằng, Trung Quốc đã đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của Lào. Ông nói:

  "Những năm qua, Trung Quốc và Lào đã triển khai một loạt hợp tác giàu thành quả trong lĩnh vực phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo, thu được thành quả đáng mừng. Trung Quốc đã đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo của Lào trong các mặt như đào tạo nhân tài chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo, viện trợ dự án xóa đói giảm nghèo cho Lào, v.v.".

  Tháng 11/2014, trong thời gian tham dự Hội nghị Cấp cao Trung Quốc – ASEAN, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề xuất "Sáng kiến hợp tác giảm nghèo tại Đông Á". Ngày 7/12/2016, dự án thí điểm hợp tác xóa đói giảm nghèo tại Đông Á chính thức được khởi động tại Viêng Chăn. Theo thiết kế của dự án, trong ba năm tới, Trung Quốc sẽ hợp tác với hai làng của Lào, Cam-pu-chia và Mi-an-ma. Ông Lang-en Keo-vi-chịt cho biết:

  "Dự án thí điểm giảm nghèo này sẽ áp dụng kinh nghiệm thành công trong xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc, căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương, thực hiện hỗ trợ giảm nghèo một cách chuẩn xác, cải thiện điều kiện sản xuất và cuộc sống của địa phương, tăng cường năng lực phát triển của địa phương, cải thiện dân sinh. Theo thiết kế của dự án, trong ba năm tới, Trung Quốc sẽ hợp tác với hai làng thí điểm ở Lào trong xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ các ngành nông nghiệp, triển khai trị lý môi trường cộng đồng, viện trợ vật tư và tổ chức tập huấn. Dự án thí điểm này sẽ cải thiện điều kiện sản xuất và cuộc sống của nông dân Lào, mang lại sức sống cho sự phát triển của các thôn làng".

  Tháng 7 năm ngoái, Ngân hàng Thế giới tuyên bố Cam-pu-chia chính thức thoát ra hàng ngũ nước chậm phát triển. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi, Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu hòa bình và phát triển Cam-pu-chia, Phó Cố vấn Thủ tướng, ông Chạp Xô-ta-rít (Chap Sotharith) cho biết, những năm qua, Cam-pu-chia duy trì GDP tăng khoảng 7%, tỷ lệ đói nghèo trung bình giảm 1%/năm, tỷ lệ này hiện đã giảm xuống còn 20%. Thành quả này không thể tách rời với sự viện trợ xóa đói giảm nghèo của các nước, trong đó có Trung Quốc dành cho Cam-pu-chia. Ông cho biết, Trung Quốc đã cung cấp rất nhiều viện trợ không hoàn lại, tín dụng ưu đãi và lãi suất thấp cho việc xây dựng của Cam-pu-chia. Trung Quốc còn dành nhiều chính sách ưu đãi cho Cam-pu-chia, chẳng hạn như khuyến khích mở đường bay thẳng giữa thành phố hai nước, khuyến khích người Trung Quốc đến Cam-pu-chia đầu tư, du lịch, v.v.. Ông nói:

  "Nếu không có sự viện trợ của Trung Quốc, thì Cam-pu-chia không thể có sự phát triển nhanh chóng như hiện nay, đặc biệt là cơ sở hạ tầng như thủy điện, cầu đường, v.v. được xây dựng bằng tín dụng không hoàn lại và tín dụng ưu đãi của Trung Quốc. Ngoài ra, Cam-pu-chia cũng học được kỹ thuật tiên tiến và biện pháp quản lý trong các lĩnh vực như nông nghiệp, xây dựng, đầu tư, du lịch, v.v. thông qua hợp tác và giao lưu giữa hai bên. Vì vậy, Trung Quốc đã hỗ trợ rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo ở Cam-pu-chia".

  Giáo dục là cách xóa đói giảm nghèo một cách chuẩn xác căn bản nhất. Tại Hai Kỳ họp của Trung Quốc năm nay, "xóa đói giảm nghèo bằng giáo dục" lần đầu tiên được đưa vào Báo cáo công tác Chính phủ, điều này nhận được sự đồng tình của Chủ tịch Hội Hữu nghị Mi-an-ma – Trung Quốc U Xên Uyn A-ung (U Sein Winn Aung). Trả lời phỏng vấn của Đài chúng tôi, ông cho biết, những năm qua, Hội Hữu nghị Mi-an-ma – Trung Quốc luôn dốc sức phát triển ngành giáo dục Mi-an-ma, hơn nữa tích cực tham gia hợp tác giáo dục giữa hai nước. Ông đặc biệt đề cập đến việc tháng 5 năm ngoái và tháng 2 năm nay, đã có hai đợt, tổng cộng 172 lưu học sinh Mi-an-ma lần lượt được cử đến 4 trường cao đẳng dạy nghề ở Nam Kinh, Dương Châu, Thái Châu và Thường Châu theo học các chuyên ngành điện lực, cơ giới, y tế, quản lý khách sạn, nông nghiệp, v.v. với thời hạn ba năm. Các chuyên ngành này đều là chuyên ngành thiết yếu cho sự phát triển của Mi-an-ma.

  Ông U Xên Uyn A-ung cho rằng, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục hướng nghiệp giữa Mi-an-ma và Trung Quốc không những có thể cung cấp cơ hội học tập cho một số học sinh, sinh viên xuất sắc có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mà còn dự trữ nhân tài cần thiết cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Mi-an-ma. Ông nói:

  "Bộ Giáo dục Mi-an-ma sẽ sắp xếp các học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp đến trường cao đẳng, đại học ở các nơi trong cả nước dạy kỹ năng nghề nghiệp, một số học sinh, sinh viên có thể đến doanh nghiệp vốn Trung Quốc tại Mi-an-ma làm việc. Tin rằng sau khi tốt nghiệp về nước, họ không những có thể phổ biến kiến thức và kỹ thuật tiên tiến, mà còn tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước Trung Quốc và Mi-an-ma. Vì vậy, sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Mi-an-ma trong lĩnh vực giáo dục hướng nghiệp là rất có hiệu quả".

  Trong thời gian diễn ra Hai Kỳ họp Trung Quốc năm nay, ngày 10/3, tại Bắc Kinh đã diễn ra lễ thành lập "Ban Thư ký Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công tại Trung Quốc". Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tham dự lễ thành lập. Ông cho biết, mong hợp tác sông Lan Thương – Mê Công có thể phát huy vai trò lớn hơn trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực, thúc đẩy tiến trình nhất thể hóa khu vực.

  Lời lưu ký
  Tin ảnh
  Tin cập nhật
  Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
  • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
  • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
  • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
  • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
  Xem tiếp>>