• Ban tiếng Việt Nam
 • Các trang trên Facebook
 • Vài nét về CRI
 • Báo cáo tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc

  2017-11-15 08:40:38     cri

  QUYẾT THẮNG HOÀN THÀNH XÂY DỰNG TOÀN DIỆN

  XÃ HỘI KHÁ GIẢ, GIÀNH THẮNG LỢI VĨ ĐẠI

  CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ĐẶC SẮC TRUNG QUỐC THỜI ĐẠI MỚI

  Báo cáo tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc

  ( Ngày 18 tháng 10 năm 2017 )

  Tập Cận Bình

  Thưa các đồng chí:

  Bây giờ tôi xin thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa 18 báo cáo với Đại hội.

  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một Đại hội hết sức quan trọng được triệu tập trong thời kỳ then chốt giai đoạn quyết thắng hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả và Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc tiến vào thời đại mới.

  Chủ đề của Đại hội là: Không quên nguyện ước ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh, giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quyết thắng hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, giành thắng lợi vĩ đại của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, phấn đấu bền bỉ vì thực hiện Giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân dộc Trung Hoa.

  Không quên nguyện ước ban đầu, mới có thể trước sao sau vậy. Nguyện ước ban đầu và sứ mệnh của người Cộng sản Trung Quốc, tức là mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Trung Quốc, mưu cầu sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa. Nguyện ước ban đầu và sứ mệnh này là động lực căn bản khích lệ người Cộng sản Trung Quốc không ngừng tiến lên. Các đồng chí trong toàn Đảng nhất định phải vĩnh viễn cùng nhịp thở, chung vận mệnh, đồng lòng với nhân dân, vĩnh viễn coi mong ước về cuộc sống tốt đẹp của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, với trạng thái tinh thần không bao giờ buông lỏng và tư thế phấn đấu thẳng tiến không lùi, tiếp tục quyết chí tiến lên theo mục tiêu hùng vĩ thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

  Hiện nay, tình hình trong nước và nước ngoài đang thay đổi sâu sắc phức tạp, sự phát triển của nước ta vẫn ở trong thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng, triển vọng rất sáng sủa, thách thức cũng rất cam go. Các đồng chí trong toàn Đảng nhất định phải nhìn xa trông rộng, lúc yên phải đề phòng lúc nguy, mạnh dạn đổi mới, mạnh dạn sáng tạo, vĩnh viễn không cứng nhắc, vĩnh viễn không đình trệ, đoàn kết dẫn dắt nhân dân các dân tộc trong cả nước quyết thắng hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, phấn đấu giành thắng lợi vĩ đại của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

  I. Công tác và biến đổi lịch sử trong 5 năm qua

  5 năm kể từ Đại hội Đảng 18 đến nay, là 5 năm cực kỳ không bình thường trong tiến trình phát triển của Đảng và Nhà nước. Đứng trước môi trường bên ngoài nền kinh tế thế giới phục hồi yếu ớt, xung đột và bấp bênh cục bộ xảy ra dồn dập, vấn đề mang tính toàn cầu trầm trọng thêm, đứng trước một loạt thay đổi sâu sắc về phát triển kinh tế nước ta bước vào trạng thái bình thường mới, chúng ta kiên trì tinh thần làm việc chung mưu cầu phát triển trong ổn định, không ngại khó khăn, mở mang tiến thủ, đã giành được thành tựu mang tính lịch sử về cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa.

  Để quán triệt tinh thần Đại hội Đảng 18, Trung ương Đảng đã triệu tập 7 lần Hội nghị Trung ương, lần lượt đưa ra quyết định và bố trí về các vấn đề quan trọng: Cải cách cơ cấu và chuyển đổi chức năng chính phủ, đi sâu cải cách toàn diện, thúc đẩy toàn diện quản lý đất nước theo pháp luật, xây dựng Quy hoạch "5 năm lần thứ 13", quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, v.v. 5 năm qua, chúng ta trù tính chung thúc đẩy bố cục tổng thể "Năm trong một", thúc đẩy nhịp nhàng bố cục chiến lược "Bốn toàn diện", hoàn thành thắng lợi Quy hoạch "5 năm lần thứ 12", thực hiện thuận lợi Quy hoạch "5 năm lần thứ 13", mở ra cục diện mới cho sự nghiệp của Đảng và Nhà nước một cách toàn diện.

  Xây dựng kinh tế giành được thành tựu quan trọng. Kiên định bất di bất dịch quán triệt quan điểm phát triển mới, kiên quyết chấn chỉnh phát triển quan, chuyển đổi phương thức phát triển, khiến chất lượng và hiệu quả phát triển không ngừng nâng cao. Nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình và cao, ở vào hàng đầu trong các nước chủ yếu trên thế giới, tổng sản phẩm quốc nội từ 54 nghìn tỉ Nhân dân tệ tăng lên đến 80 nghìn tỉ Nhân dân tệ, đứng vững thứ hai thế giới, tỉ lệ đóng góp đối với tăng trưởng kinh tế thế giới vượt quá 30%. Cải cách kết cấu khung cung ứng được thúc đẩy sâu sắc, cơ cấu kinh tế không ngừng ưu hóa, ngành công nghiệp mới nổi như kinh tế kỹ thuật số, v.v phát triển mạnh mẽ, xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sắt cao tốc, đường bộ, cầu cống, cảng biển, sân bay v.v được thúc đẩy nhanh chóng. Hiện đại hóa nông nghiệp được thúc đẩy vững chắc, năng lực sản xuất lương thực đạt 600 triệu tấn. Tỉ lệ đô thị hóa trung bình mỗi năm tăng 1,2%, hơn 80 triệu dân số chuyển dịch từ nông nghiệp trở thành cư dân thành thị. Tính đồng đều phát triển các vùng miền được tăng cường, xây dựng "Một vành đai, một con đường", phát triển nhịp nhàng giữa khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, phát triển vành đai kinh tế sông Trường Giang thu được hiệu quả nổi bật. Chiến lược phát triển thúc đẩy bằng sáng tạo được dốc sức thực hiện, xây dựng đất nước loại hình sáng tạo thu được thành quả to lớn, các thành quả khoa học kỹ thuật quan trọng như phòng thí nghiệm vũ trụ "Thiên Cung", tàu lặn có người lái "Giao Long", kính viễn vọng đường kính 500 mét "Thiên Nhãn", vệ tinh thăm dò vật chất ngầm "Ngộ Không", vệ tinh viễn thông lượng tử "Mặc Tử", máy bay cỡ lớn v.v lần lượt ra đời. Tích cực thúc đẩy xây dựng các đảo, bãi đá trên Nam Hải. Thể chế mới kinh tế mở được từng bước kiện toàn, ngoại thương, đầu tư ra nước ngoài, dự trữ ngoại hối ở vào hàng đầu thế giới.

  Đi sâu cải cách toàn diện giành được đột phá quan trọng. Thúc đẩy nhanh chóng vững chắc cải cách sâu sắc toàn diện, kiên quyết phá bỏ những bất lợi về thể chế cơ chế các mặt. Cải cách được thi hành toàn diện, đột phá ở nhiều điểm, thúc đẩy vào chiều sâu, ra sức tăng cường tính hệ thống, tính tổng thể, tính nhịp nhàng của cải cách, mở rộng từng bước vững chắc mức độ sâu rộng của cải cách, đưa ra hơn 1500 biện pháp cải cách, khiến cải cách trong các lĩnh vực quan trọng và khâu then chốt giành được tiến triển mang tính đột phá, khung chủ thể cải cách trong lĩnh vực chủ chốt cơ bản được xác lập. Chế độ Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc được hoàn thiện hơn, trình độ hiện đại hóa của hệ thống quản trị và năng lực quản trị đất nước được nâng cao rõ rệt, sức sống phát triển và sức sống sáng tạo của toàn xã hội được tăng cường rõ rệt.

  Xây dựng pháp trị dân chủ cất bước đi quan trọng. Tích cực phát triển chính trị dân chủ Xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, xây dựng chế độ thống nhất hữu cơ giữa sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân làm chủ, quản lý đất nước theo pháp luật được tăng cường toàn diện, thể chế cơ chế lãnh đạo của Đảng không ngừng được hoàn thiện, dân chủ Xã hội chủ nghĩa không ngừng được phát triển, dân chủ trong Đảng rộng rãi hơn, dân chủ hiệp thương Xã hội chủ nghĩa được triển khai toàn diện, mặt trận thống nhất yêu nước được củng cố phát triển, công tác dân tộc tôn giáo được thúc đẩy sáng tạo. Lập pháp khoa học, hành pháp nghiêm ngặt, tư pháp công chính, toàn dân tuân thủ pháp luật được thúc đẩy sâu sắc, xây dựng nhà nước pháp trị, chính phủ pháp trị, xã hội pháp trị được thúc đẩy lẫn nhau, hệ thống pháp trị Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc ngày càng được hoàn thiện, quan niệm pháp trị của toàn xã hội được tăng cường rõ rệt. Thí điểm cải cách thể chế giám sát nhà nước thu được hiệu quả thực tế, cải cách thể chế hành chính, cải cách thể chế tư pháp, xây dựng hệ thống chế ước và giám sát vận hành quyền lực được thực hiện hiệu quả.

  Xây dựng tư tưởng văn hóa giành được tiến triển quan trọng. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hình thái ý thức, sáng tạo lý luận của Đảng được thúc đẩy toàn diện, vị thế chỉ đạo của chủ nghĩa Mác trong lĩnh vực hình thái ý thức rõ nét hơn, Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và Giấc mơ Trung Quốc ăn sâu vào lòng người, giá trị quan cốt lõi Xã hội chủ nghĩa và văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa được tôn vinh rộng rãi, những hoạt động sáng lập văn minh tinh thần mang tính quần chúng được triển khai thiết thực. Trình độ dịch vụ văn hóa công không ngừng được nâng cao, sáng tác văn nghệ liên tục phồn vinh, sự nghiệp văn hóa và ngành công nghiệp văn hóa phát triển mạnh mẽ, xây dựng, quản lý, vận dụng mạng in-tơ-nét không ngừng được hoàn thiện, toàn dân rèn luyện thân thể và thể thao trình độ cao phát triển toàn diện. Giai điệu chính vang dội hơn, năng lượng dương mạnh mẽ hơn, tự tin về văn hóa được thể hiện rõ ràng, thực lực mềm văn hóa quốc gia và sức ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa được nâng cao với mức lớn, sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng của toàn Đảng, toàn xã hội được củng cố hơn.

  Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Đi sâu quán triệt tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, một loạt biện pháp có lợi cho người dân được thực hiện đến nơi đến chốn, cảm giác được hưởng lợi của nhân dân được tăng cường rõ rệt. Cuộc chiến công kiên thoát nghèo giành được tiến triển mang tính quyết định, hơn 60 triệu dân số nghèo khó được thoát nghèo ổn định, tỉ lệ phát sinh nghèo khó giảm từ 10,2% xuống dưới 4%. Sự nghiệp giáo dục phát triển toàn diện, giáo dục miền Trung, miền Tây và nông thôn được tăng cường rõ rệt. Tình hình việc làm được liên tục cải thiện, trung bình mỗi năm tạo thêm việc làm ở thành thị cho hơn 13 triệu người. Tốc độ tăng trưởng thu nhập của cư dân thành thị và nông thôn vượt quá tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhóm người có thu nhập trung bình được liên tục mở rộng. Hệ thống an sinh xã hội che phủ cư dân thành thị và nông thôn cơ bản được thiết lập, trình độ sức khỏe và y tế khám chữa bệnh của nhân dân được nâng cao với mức lớn, xây dựng nhà ở thuộc diện chính sách được thúc đẩy vững chắc. Hệ thống quản trị xã hội hoàn thiện hơn, đại cục xã hội duy trì ổn định, an ninh quốc gia được tăng cường toàn diện.

  Xây dựng văn minh sinh thái đạt hiệu quả nổi bật. Dốc sức thúc đẩy xây dựng văn minh sinh thái, tính tự giác và tính chủ động quán triệt quan điểm phát triển xanh của toàn Đảng, toàn quốc được tăng cường rõ rệt, tình hình coi nhẹ bảo vệ môi trường sinh thái thay đổi rõ rệt. Hệ thống chế độ văn minh sinh thái được đẩy nhanh hình thành, chế độ các khu chức năng chủ thể từng bước được kiện toàn, thí điểm thể chế công viên quốc gia được tích cực thúc đẩy. Tiết kiệm toàn diện tài nguyên được thúc đẩy hiệu quả, cường độ tiêu hao tài nguyên năng lượng giảm với mức lớn. Những công trình bảo vệ và phục hồi sinh thái quan trọng được triển khai thuận lợi, tỉ lệ che phủ rừng được liên tục nâng cao. Trị lý môi trường sinh thái được tăng cường rõ rệt, tình hình môi trường được cải thiện. Dẫn dắt hợp tác quốc tế về ứng phó biến đổi khí hậu, trở thành nước tham gia, đóng góp, dẫn dắt quan trọng xây dựng văn minh sinh thái toàn cầu.

  Xây dựng và phát triển quân đội hùng mạnh mở ra cục diện mới. Xuất phát từ thực hiện Giấc mơ Trung Quốc và giấc mơ xây dựng quân đội hùng mạnh, xây dựng phương châm chiến lược quân sự trong tình hình mới, dốc sức thúc đẩy hiện đại hóa quốc phòng và quân đội. Triệu tập Hội nghị công tác chính trị toàn quân ở Cổ Điền, khôi phục và phát huy truyền thống vẻ vang và tác phong tốt đẹp của Đảng và của quân đội ta, sinh thái chính trị quân đội nhân dân được trị lý hiệu quả. Cải cách quốc phòng và quân đội giành được đột phá lịch sử, hình thành bố cục mới Quân uỷ thực hiện lãnh đạo tập trung thống nhất, Chiến khu phụ trách chỉ huy tác chiến, Quân chủng phụ trách xây dựng quân đội, khung tổ chức và hệ thống lực lượng của quân đội nhân dân thực hiện tái cơ cấu mang tính cách mạng. Tăng cường luyện binh sẵn sàng đối phó với chiến tranh, thi hành hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng giữ gìn quyền lợi trên biển, chống khủng bố duy trì ổn định, cứu nạn cứu hộ thiên tai, gìn giữ hòa bình quốc tế, hộ tống trên vịnh A-đen, cứu hộ nhân đạo, v.v, trang thiết bị vũ khí được đẩy nhanh phát triển, sự chuẩn bị cho đấu tranh quân sự giành được tiến triển quan trọng. Quân đội nhân dân đã cất bước đi vững chắc trên con đường xây dựng quân đội hùng mạnh đặc sắc Trung Quốc.

  Công tác Hồng Công, Ma Cao, Đài Loan thu được tiến triển mới. Quán triệt đúng đắn toàn diện phương châm "Một nước hai chế độ", nắm vững quyền quản lý toàn diện của Trung ương đối với Hồng Công, Ma Cao mà Hiến pháp và Luật Cơ bản đã giao phó, đi sâu giao lưu hợp tác giữa nội địa và khu vực Hồng Công, Ma Cao, duy trì sự phồn vinh, ổn định của Hồng Công, Ma Cao. Kiên trì nguyên tắc một nước Trung Quốc và "Nhận thức chung năm 1992", thúc đẩy phát triển hòa bình quan hệ hai bờ, tăng cường giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa hai bờ, thực hiện Cuộc gặp lịch sử giữa nhà lãnh đạo hai bờ. Ứng phó ổn thỏa sự thay đổi của tình hình Đài Loan, kiên quyết phản đối và ngăn chặn thế lực chia rẽ "Đài Loan độc lập", duy trì mạnh mẽ hòa bình ổn định ở eo biển Đài Loan.

  Bố cục ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa được triển khai sâu sắc. Thúc đẩy toàn diện ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc, hình thành bố cục ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa, nhiều tầng nấc và lập thể, tạo điều kiện bên ngoài tốt đẹp cho sự phát triển của nước ta. Thực thi sáng kiến cùng xây dựng "Một vành đai, một con đường", khởi xướng thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, thiết lập Quỹ Con đường Tơ lụa, tổ chức Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường" lần thứ nhất, Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS tại Hạ Môn, Hội nghị Điều phối và các Biện pháp tin cậy lẫn nhau ở châu Á (CICA). Đề xướng xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, thúc đẩy đổi mới hệ thống quản trị toàn cầu. Sức ảnh hưởng, sức kêu gọi, sức sáng tạo quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao, có sự đóng góp quan trọng mới cho hòa bình và phát triển của thế giới.

  Quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện thu được hiệu quả nổi bật. Tăng cường toàn diện sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng Đảng, kiên quyết thay đổi tình hình quản lý Đảng lỏng lẻo, yếu kém. Thúc đẩy toàn Đảng tôn sùng Điều lệ Đảng, tăng cường ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức hạt nhân, ý thức noi gương, kiên quyết giữ gìn thẩm quyền và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng, nghiêm minh kỷ luật chính trị và quy chế chính trị, từng cấp một thực hiện trách nhiệm chính trị quản lý Đảng. Kiên trì yêu cầu "soi vào gương, chỉnh quần áo, chăm tắm rửa, điều trị bệnh", triển khai hoạt động thực tiễn giáo dục đường lối quần chúng của Đảng và giáo dục chuyên đề "Ba nghiêm ba thực", thúc đẩy bình thường hóa chế độ hóa giáo dục học tập "Hai học một làm", niềm tin lý tưởng của toàn Đảng kiên định hơn, tính Đảng kiên cường hơn. Quán triệt tiêu chuẩn cán bộ tốt trong thời kỳ mới, tình hình và bầu không khí tuyển chọn người, sử dụng người có những chuyển biến tốt rõ rệt. Cải cách chế độ xây dựng Đảng được thúc đẩy sâu sắc, hệ thống chế độ luật lệ trong Đảng không ngừng được hoàn thiện. Đặt kỷ luật lên phía trước, ra sức giải quyết những vấn đề nổi cộm được quần chúng nhân dân phản ánh mạnh mẽ nhất, gây đe dọa lớn nhất đối với nền tảng cầm quyền của Đảng. Ban hành Tám quy định của Trung ương, chỉnh trị nghiêm khắc vấn đề chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc, chủ nghĩa xa xỉ, kiên quyết phản đối đặc quyền. Vai trò lưỡi kiếm sắc bén của chế độ tuần thị được thể hiện rõ ràng, thực hiện tuần thị che phủ hoàn toàn Trung ương và Đảng uỷ cấp tỉnh. Kiên trì chống tham nhũng không có vùng cấm, che phủ hoàn toàn, không khoan nhượng, kiên định bất di bất dịch "đả hổ", "đập ruồi", "săn cáo", mục tiêu không dám tham nhũng được thực hiện bước đầu, chiếc lồng không thể tham nhũng đan ngày càng chặt, đê đập không muốn tham nhũng đang được xây đắp, xu thế áp đảo của cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã hình thành và được củng cố phát triển.

  Thành tựu 5 năm qua là đa phương hóa, đa dạng hóa và mang tính sáng lập, sự thay đổi 5 năm qua là sâu sắc và căn bản. 5 năm qua, Đảng ta với dũng khí chính trị to lớn và đảm đương trách nhiệm mạnh mẽ đã đề xuất một loạt quan điểm mới, tư tưởng mới, chiến lược mới, ban hành một loạt phương châm chính sách quan trọng, đưa ra một loạt biện pháp quan trọng, thúc đẩy một loạt công việc quan trọng, đã giải quyết nhiều vấn đề khó khăn lâu nay muốn giải quyết mà chưa giải quyết được, đã làm được nhiều việc lớn trước đây muốn làm mà chưa làm được, thúc đẩy sự nghiệp của Đảng và Nhà nước có những biến đổi mang tính lịch sử. Những biến đổi lịch sử này có ảnh hưởng quan trọng và sâu xa đối với phát triển sự nghiệp của Đảng và Nhà nước.

  5 năm qua, chúng ta mạnh dạn nhìn thẳng vào những rủi ro thử thách quan trọng đặt ra trước mặt Đảng cũng như những vấn đề nổi bật tồn tại trong Đảng, với phẩm chất ý chí ngoan cường, chỉnh đốn tác phong, nghiêm túc kỷ luật, chống tham nhũng, trừng trị xấu xa, đã loại trừ những tai họa tiềm ẩn nghiêm trọng tồn tại trong nội bộ Đảng và Nhà nước, khiến cảnh tượng sinh hoạt chính trị trong Đảng được đổi mới, sinh thái chính trị trong Đảng có những chuyển biến tốt rõ rệt, sức sáng tạo, sức hội tụ, sức chiến đấu của Đảng được tăng cường rõ rệt, sự đoàn kết thống nhất của Đảng được củng cố hơn, quan hệ giữa Đảng và quần chúng được cải thiện rõ rệt, Đảng trở nên kiên cường hơn trong tôi luyện tính cách mạng, toát lên sức sống lớn mạnh mới, cung cấp sự bảo đảm chính trị kiên cường cho phát triển sự nghiệp của Đảng và Nhà nước.

  Đồng thời, cần phải tỉnh táo nhìn thấy, công tác của chúng ta còn tồn tại nhiều khiếm khuyết, cũng đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Chủ yếu là: Một số vấn đề nổi cộm trong phát triển không cân đối, không đầy đủ còn chưa được giải quyết, chất lượng và hiệu quả phát triển còn chưa cao, năng lực sáng tạo chưa đủ mạnh, trình độ kinh tế thực còn đợi nâng cao, bảo vệ môi trường sinh thái còn gánh nặng đường xa; lĩnh vực dân sinh còn không ít mảng yếu, nhiệm vụ công kiên thoát nghèo nặng nề, khoảng cách phát triển giữa vùng miền, thành thị và nông thôn và phân phối thu nhập vẫn khá lớn, quần chúng còn đứng trước không ít khó khăn về các mặt như việc làm, giáo dục, y tế, nhà ở, dưỡng lão, v.v; trình độ văn minh xã hội còn đợi nâng cao; mâu thuẫn và vấn đề xã hội đan xen chồng lấn, nhiệm vụ quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện vẫn nặng nề; hệ thống quản trị và năng lực quản trị đất nước còn đợi tăng cường; đấu tranh trong lĩnh vực hình thái ý thức vẫn phức tạp, an ninh quốc gia đứng trước tình hình mới; một số bố trí cải cách và biện pháp chính sách quan trọng cần được tiếp tục thực hiện; về mặt xây dựng Đảng còn tồn tại không ít khâu yếu. Những vấn đề đó cần được ra sức giải quyết.

  Thành tựu 5 năm qua là kết quả do sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng, càng là kết quả cùng phấn đấu của toàn Đảng và nhân dân các dân tộc trong cả nước. Thay mặt Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi xin gửi tới nhân dân các dân tộc trong cả nước, các đảng phái dân chủ, các đoàn thể nhân dân và nhân sĩ yêu nước các giới, đồng bào Đặc khu Hành chính Hồng Công, Đặc khu Hành chính Ma Cao và đồng bào Đài Loan cũng như đông đảo kiều bào, bạn bè các nước quan tâm và ủng hộ công cuộc xây dựng hiện đại hóa của Trung Quốc, lời cảm ơn chân thành nhất!

  Thưa các đồng chí! Trong thời kỳ đầu cải cách mở cửa, Đảng ta đã đưa ra lời kêu gọi vĩ đại là đi theo con đường của mình, xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Từ lúc đó đến nay, Đảng ta đã đoàn kết dẫn dắt nhân dân các dân tộc trong cả nước phấn đấu bền bỉ, thúc đẩy thực lực kinh tế, thực lực khoa học công nghệ, thực lực quốc phòng, sức mạnh tổng hợp của đất nước tiến vào hàng đầu thế giới, thúc đẩy vị thế quốc tế của nước ta nâng cao xưa nay chưa hề có, bộ mặt của Đảng, bộ mặt của đất nước, bộ mặt của nhân dân, bộ mặt của quân đội, bộ mặt của dân tộc Trung Hoa đã có sự thay đổi xưa nay chưa hề có, dân tộc Trung Hoa đang đứng sừng sững ở phương Đông của thế giới với tư thế hoàn toàn mới.

  Trải qua nỗ lực lâu dài, Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đã tiến vào thời đại mới, đây là phương hướng và vị trí lịch sử mới trong sự phát triển của nước ta.

  Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc tiến vào thời đại mới, có nghĩa là dân tộc Trung Hoa trải qua muôn vàn khó khăn từ thời cận đại đến nay đã đón chào sự nhảy vọt vĩ đại từ đứng lên, giàu lên đến mạnh lên, đã chào đón triển vọng sáng sủa thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa; có nghĩa là Chủ nghĩa xã hội khoa học đã thể hiện sức sống lớn mạnh tại Trung Quốc trong thế kỷ 21, đã giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trên thế giới; có nghĩa là con đường, lý luận, chế độ, văn hóa Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc không ngừng được phát triển, đã mở rộng con đường tiến lên hiện đại hóa của các nước đang phát triển, đã cung cấp sự lựa chọn hoàn toàn mới cho các nước và dân tộc vừa mong đẩy nhanh phát triển lại mong duy trì tính độc lập bản thân, đã đóng góp trí tuệ Trung Quốc và phương án Trung Quốc cho giải quyết vấn đề nhân loại.

  Thời đại mới này là thời đại kế thừa cái trước, mở ra cái mới, tiếp tục giành thắng lợi vĩ đại của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong điều kiện lịch sử mới, là thời đại quyết thắng hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, tiến tới xây dựng toàn diện cường quốc hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa, là thời đại nhân dân các dân tộc trong cả nước đoàn kết phấn đấu, không ngừng sáng tạo ra cuộc sống tốt đẹp, từng bước thực hiện toàn thể nhân dân cùng giàu có, là thời đại toàn thể con em Trung Hoa chung sức chung lòng, phấn đấu thực hiện Giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, là thời đại nước ta ngày càng đến gần trung tâm vũ đài thế giới, không ngừng đóng góp lớn hơn cho nhân loại.

  Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc tiến vào thời đại mới, mâu thuẫn chủ yếu của xã hội nước ta đã chuyển thành mâu thuẫn giữa nhu cầu về cuộc sống tốt đẹp ngày càng tăng lên của nhân dân với sự phát triển không cân đối, không đầy đủ. Nước ta đã giải quyết ổn định vấn đề ấm no cho hơn một tỉ dân, nhìn chung đã thực hiện khá giả, không bao lâu nữa sẽ hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, nhu cầu về cuộc sống tốt đẹp của nhân dân ngày càng rộng rãi, không những nêu yêu cầu cao hơn đối với đời sống vật chất văn hóa, mà còn có yêu cầu ngày càng tăng lên về mặt dân chủ, pháp trị, công bằng, chính nghĩa, an toàn, môi trường, v.v. Đồng thời, trình độ sức sản xuất xã hội nước ta nhìn chung đã được nâng cao rõ rệt, năng lực sản xuất xã hội bước vào hàng đầu thế giới về rất nhiều mặt, vấn đề nổi cộm hơn là phát triển không cân đối, không đầy đủ, điều này đã trở thành nhân tố chế ước chủ yếu đối với việc đáp ứng nhu cầu về cuộc sống tốt đẹp ngày càng tăng lên của nhân dân.

  Cần phải nhận thức rằng, sự thay đổi về mâu thuẫn chủ yếu của xã hội nước ta là sự thay đổi mang tính lịch sử liên quan đến toàn cục, đã nêu ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác của Đảng và Nhà nước. Chúng ta phải dựa trên cơ sở tiếp tục thúc đẩy phát triển, ra sức giải quyết tốt vấn đề phát triển không cân đối, không đầy đủ, dốc sức nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng lên của nhân dân về mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, sinh thái, v.v, thúc đẩy tốt hơn sự phát triển toàn diện của con người, tiến bộ toàn diện của xã hội.

  Cần phải nhận thức rằng, sự thay đổi về mâu thuẫn chủ yếu của xã hội nước ta, chưa làm thay đổi phán đoán của chúng ta đối với giai đoạn lịch sử của Chủ nghĩa xã hội nước ta, tình hình cơ bản của nước ta vẫn đang và sẽ lâu dài ở trong giai đoạn đầu Chủ nghĩa xã hội chưa thay đổi, vị thế quốc tế nước ta là nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới chưa thay đổi. Toàn Đảng phải nắm vững tình hình cơ bản nước ta vẫn nằm trong giai đoạn đầu của Chủ nghĩa xã hội, xuất phát từ thực tế lớn nhất là giai đoạn đầu của Chủ nghĩa xã hội này, kiên trì vững chắc đường lối cơ bản của Đảng, đồng thời là mạch sống của Đảng và Nhà nước, mạch hạnh phúc của nhân dân này, lãnh đạo và đoàn kết nhân dân các dân tộc trong cả nước, lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, kiên trì bốn nguyên tắc cơ bản, kiên trì cải cách mở cửa, tự lực cánh sinh, khởi nghiệp gian khổ, phấn đấu vì xây dựng nước ta thành cường quốc hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.

  Thưa các đồng chí! Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc tiến vào thời đại mới, có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử phát triển của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong lịch sử phát triển của dân tộc Trung Hoa, cũng có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử phát triển của Chủ nghĩa xã hội trên thế giới, trong lịch sử phát triển của xã hội nhân loại. Toàn Đảng phải kiên định niềm tin, phấn đấu vươn lên, để Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thể hiện sức sống lớn mạnh hơn!

  II. Sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời đại mới

  100 năm trước, một phát pháo nổ của cuộc Cách mạng tháng Mười đã mang lại chủ nghĩa Mác-Lê-nin cho Trung Quốc. Các phần tử tiên tiến Trung Quốc đã nhìn thấy lối thoát giải quyết vấn đề Trung Quốc từ trong chân lý khoa học của chủ nghĩa Mác-Lê-nin. Năm 1921, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra đời trong bối cảnh phong trào dữ dội của xã hội Trung Quốc từ sau thời cận đại, trong cuộc đấu tranh quyết liệt của nhân dân Trung Quốc chống ách thống trị phong kiến và xâm lược của nước ngoài, trong quá trình kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê-nin với phong trào công nhân Trung Quốc. Từ đó, cuộc đấu tranh mưu cầu độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân và đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc của nhân dân Trung Quốc đã có nòng cốt của mình, nhân dân Trung Quốc đã từ bị động chuyển sang chủ động về tinh thần.

  Dân tộc Trung Hoa có lịch sử văn minh hơn 5.000 năm, đã tạo ra nền văn minh Trung Hoa rực rỡ, đã đóng góp xuất sắc cho nhân loại, trở thành dân tộc vĩ đại trên thế giới. Sau cuộc chiến tranh Nha phiến, Trung Quốc bị rơi vào cảnh đen tối loạn trong giặc ngoài, nhân dân Trung Quốc trải qua thảm họa trầm trọng chiến loạn không ngừng, đất nước tan nát, nhân dân không được sống yên ổn. Để thực hiện sự phục hưng của dân tộc, biết bao chí sĩ thương dân yêu nước phấn đấu ngoan cường, người trước ngã xuống người sau tiến lên, đã tiến hành cuộc đấu tranh oanh liệt, làm thử mọi cách, nhưng xét đến cùng chưa thể thay đổi tính chất xã hội của nước Trung Quốc cũ và số phận bi thảm của nhân dân Trung Quốc.

  Thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa là mơ ước vĩ đại nhất của dân tộc Trung Hoa từ thời cận đại đến nay. Đảng Cộng sản Trung Quốc một khi thành lập đã coi thực hiện chủ nghĩa Cộng sản là lý tưởng cao nhất và mục tiêu cuối cùng của Đảng, gánh vác không một chút do dự sứ mệnh lịch sử thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, đoàn kết dẫn dắt nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh gian khổ vượt quá sức tưởng tượng, viết lên sử thi tráng lệ khí thế cuồn cuộn.

  Đảng ta nhận thức sâu sắc rằng, thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, cần phải lật đổ ba ngọn núi lớn đè trên đầu nhân dân Trung Quốc là chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến và chủ nghĩa tư bản quan liêu, thực hiện độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân, thống nhất đất nước, ổn định xã hội. Đảng ta đoàn kết dẫn dắt nhân dân đã tìm thấy một con đường cách mạng đúng đắn lấy nông thôn bao vây thành thị, vũ trang giành chính quyền, đã tiến hành cuộc chiến đấu anh dũng đẫm máu 28 năm, đã hoàn thành cuộc cách mạng chủ nghĩa dân chủ mới, năm 1949 đã thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đã thực hiện sự nhảy vọt vĩ đại từ chính trị chuyên chế phong kiến mấy nghìn năm sang dân chủ nhân dân của Trung Quốc.

  Đảng ta nhận thức sâu sắc rằng, thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, cần thiết lập chế độ xã hội tiên tiến phù hợp tình hình thực tế nước ta. Đảng ta đoàn kết dẫn dắt nhân dân hoàn thành cách mạng Xã hội chủ nghĩa, đã xác lập chế độ cơ bản Xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy xây dựng Chủ nghĩa xã hội, đã hoàn thành cuộc biến đổi xã hội rộng rãi và sâu sắc nhất của dân tộc Trung Hoa từ xưa đến nay, đã đặt tiền đề chính trị và nền tảng chế độ căn bản cho mọi phát triển tiến bộ của Trung Quốc đương đại, đã thực hiện sự nhảy vọt vĩ đại từ không ngừng suy sút ở thời cận đại đến xoay chuyển căn bản vận mệnh, liên tục đi lên phồn vinh giàu mạnh của dân tộc Trung Hoa.

  Đảng ta nhận thức sâu sắc rằng, thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, cần phải phù hợp trào lưu thời đại, thuận theo ý nguyện của nhân dân, mạnh dạn cải cách mở cửa, để sự nghiệp của Đảng và nhân dân luôn luôn tràn đầy động lực lớn mạnh để anh dũng tiến lên. Đảng ta đoàn kết dẫn dắt nhân dân tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại mới cải cách mở cửa, loại trừ mọi rào cản tư tưởng và thể chế cản trở sự phát triển của đất nước và dân tộc, đã mở ra con đường Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, khiến Trung Quốc dấn bước theo kịp thời đại.

  96 năm qua, để thực hiện sứ mệnh lịch sử phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, bất kể là nhỏ yếu hay lớn mạnh, bất kể cảnh thuận hay cảnh nghịch, Đảng ta đều không thay đổi nguyện ước ban đầu, quyết tâm sắt đá, đoàn kết dẫn dắt nhân dân trải qua muôn vàn khó khăn, trả giá hy sinh to lớn, dám đối mặt với trắc trở, dám sửa lại cho đúng sai lầm, đã hạ được hết cửa ải này đến cửa ải khác dường như không thể hạ được, lập hết kỳ công rực rỡ này đến kỳ công rực rỡ khác.

  Thưa các đồng chí! Ngày nay, chúng ta tiếp cận, có niềm tin và năng lực hơn bao giờ hết thực hiện mục tiêu phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa.

  "Hành bách lý giả bán cửu thập". (Tạm dịch là: Đi đường trăm dặm, nếu đã đi được 90 dặm cũng chỉ coi như là đi được nửa đường). Sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, tuyệt đối không thể thực hiện một cách nhẹ nhàng, dễ dàng như khua chiêng gõ trống. Toàn Đảng cần chuẩn bị đưa ra những nỗ lực gian khổ hơn, nặng nề hơn.

  Thực hiện giấc mơ vĩ đại, cần phải tiến hành cuộc đấu tranh vĩ đại. Xã hội tiến lên trong vận động của mâu thuẫn, có mâu thuẫn thì sẽ có đấu tranh. Đảng ta phải đoàn kết dẫn dắt nhân dân ứng phó hiệu quả với thách thức quan trọng, chống lại rủi ro quan trọng, khắc phục trở lực quan trọng, giải quyết mâu thuẫn quan trọng, cần phải tiến hành cuộc đấu tranh vĩ đại có nhiều đặc điểm lịch sử mới, bất cứ tư tưởng và hành vi ham muốn hưởng thụ, tiêu cực buông lỏng, né tránh mâu thuẫn nào đều là sai lầm. Toàn Đảng phải kiên trì một cách tự giác hơn sự lãnh đạo của Đảng và chế độ Xã hội chủ nghĩa của nước ta, kiên quyết phản đối mọi lời nói và hành động làm suy yếu, bóp méo, phủ định sự lãnh đạo của Đảng và chế độ Xã hội chủ nghĩa của nước ta; giữ gìn một cách tự giác hơn lợi ích của nhân dân, kiên quyết phản đối mọi hành vi phương hại lợi ích của nhân dân, tách rời quần chúng; dấn thân một cách tự giác hơn vào trào lưu thời đại mới cải cách sáng tạo, kiên quyết phá bỏ mọi ngoan chướng cố tật; giữ gìn một cách tự giác hơn chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển của nước ta, kiên quyết phản đối mọi hành vi chia cắt tổ quốc, phá hoại khối đoàn kết dân tộc và sự hài hòa ổn định của xã hội; đề phòng một cách tự giác hơn mọi rủi ro, kiên quyết chiến thắng mọi khó khăn và thách thức xuất hiện trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, v.v và giới thiên nhiên. Toàn Đảng phải nhận thức đầy đủ tính lâu dài, tính phức tạp, tính gian khổ của cuộc đấu tranh vĩ đại này, phát huy tinh thần đấu tranh, nâng cao bản lĩnh đấu tranh, không ngừng giành thắng lợi mới của cuộc đấu tranh vĩ đại.

  Thực hiện giấc mơ vĩ đại, cần phải xây dựng công trình vĩ đại. Công trình vĩ đại này tức là công trình vĩ đại mới xây dựng Đảng mà Đảng ta đang thúc đẩy sâu sắc. Lịch sử đã và sẽ tiếp tục chứng minh, không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì sự phục hưng của dân tộc sẽ là không tưởng. Đảng ta phải luôn luôn trở thành tiên phong thời đại, trụ cột của dân tộc, luôn luôn trở thành đảng cầm quyền chủ nghĩa Mác, bản thân cần phải luôn luôn vượt qua được thử thách nghiêm ngặt. Toàn Đảng phải thúc đẩy một cách tự giác hơn kiên định nguyên tắc tính Đảng, mạnh dạn nhìn thẳng vào vấn đề, mạnh dạn cạo xương trị độc, gạt bỏ mọi nhân tố tổn hại đến tính tiên tiến và tính trong sạch của Đảng, loại bỏ mọi vi rút gặm nhấm cơ thể lành mạnh của Đảng, không ngừng tăng cường sức lãnh đạo chính trị, sức dẫn dắt tư tưởng, sức tổ chức quần chúng, sức kêu gọi xã hội của Đảng, đảm bảo Đảng ta giữ mãi sức sống mạnh mẽ và sức chiến đấu lớn mạnh.

  Thực hiện giấc mơ vĩ đại, cần phải thúc đẩy sự nghiệp vĩ đại. Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là chủ đề của toàn bộ lý luận và thực tiễn của Đảng từ cải cách mở cửa đến nay, là thành tựu căn bản mà Đảng và nhân dân giành được sau khi trải qua muôn vàn khó khăn, trả giá lớn lao. Con đường Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc là con đường tất yếu thực hiện hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa, tạo nên cuộc sống tốt đẹp của nhân dân, hệ thống lý luận Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là lý luận đúng đắn chỉ đạo Đảng và nhân dân thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, chế độ Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc là sự bảo đảm chế độ căn bản cho phát triển tiến bộ của Trung Quốc đương đại, văn hóa Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc là sức mạnh tinh thần lớn mạnh khích lệ toàn Đảng, nhân dân các dân tộc trong cả nước anh dũng tiến lên. Toàn Đảng phải tăng cường một cách tự giác hơn tự tin về con đường, tự tin về lý luận, tự tin về chế độ, tự tin về văn hóa, vừa không đi con đường cũ đóng cửa cứng nhắc, cũng không đi con đường bất chính đổi cờ thay trướng, duy trì định lực chính trị, kiên trì làm việc thiết thực phát triển đất nước, luôn luôn kiên trì và phát triển Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

  Cuộc đấu tranh vĩ đại, công trình vĩ đại, sự nghiệp vĩ đại, giấc mơ vĩ đại liên hệ chặt chẽ, quán xuyến lẫn nhau, tác động lẫn nhau, trong đó đóng vai trò quyết định là công trình vĩ đại mới xây dựng Đảng. Thúc đẩy công trình vĩ đại, phải tiến hành kết hợp với thực tiễn của đấu tranh vĩ đại, sự nghiệp vĩ đại, giấc mơ vĩ đại, đảm bảo Đảng luôn đi đầu thời đại trong tiến trình lịch sử với tình hình thế giới biến đổi sâu sắc, luôn luôn trở thành nòng cốt của nhân dân trong cả nước trong tiến trình lịch sử ứng phó các rủi ro và thách thức trong và ngoài nước, luôn luôn trở thành hạt nhân lãnh đạo kiên cường trong tiến trình lịch sử kiên trì và phát triển Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

  Thưa các đồng chí! Sứ mệnh kêu gọi đảm đương, sứ mệnh dẫn dắt tương lai. Chúng ta phải không phụ sự uỷ thác của nhân dân, xứng đáng với sự lựa chọn của lịch sử, với sự lãnh đạo kiên cường và phấn đấu ngoan cường của Đảng, khích lệ toàn thể con em Trung Hoa không ngừng phấn đấu vươn lên, hội tụ sức mạnh bàng bạc chung lòng cùng tạo dựng Giấc mơ Trung Quốc trong thực tiễn vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới!

  III. Tư tưởng, phương châm và sách lược cơ bản Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới

  Từ Đại hội Đảng 18 đến nay, sự thay đổi tình hình trong và ngoài nước cũng như sự phát triển mọi sự nghiệp của nước ta đều đã đặt ra một vấn đề thời đại quan trọng cho chúng ta, đó tức là cần phải kết hợp lý luận và thực tiễn trả lời một cách hệ thống vấn đề cơ bản về kiên trì và phát triển Chủ nghĩa xã hội như thế nào, làm thế nào kiên trì và phát triển Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, bao gồm mục tiêu chung, nhiệm vụ chung, bố cục tổng thể, bố cục chiến lược và phương hướng phát triển, phương thức phát triển, động lực phát triển, bước đi chiến lược, điều kiện bên ngoài, bảo đảm chính trị, v.v trong việc kiên trì và phát triển Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, đồng thời, phải căn cứ theo thực tiễn mới để đưa ra sự phân tích lý luận và chỉ đạo chính sách đối với các mặt kinh tế, chính trị, pháp trị, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, dân sinh, dân tộc, tôn giáo, xã hội, văn minh sinh thái, an ninh quốc gia, quốc phòng và quân đội, "Một nước hai chế độ" và thống nhất tổ quốc, mặt trận thống nhất, ngoại giao, xây dựng Đảng, v.v, để có lợi cho kiên trì và phát triển tốt hơn Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

  Xoay quanh vấn đề thời đại quan trọng này, Đảng ta kiên trì lấy chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng "Ba đại diện" và quan điểm phát triển khoa học làm chỉ đạo, kiên trì giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, tiến cùng thời đại, theo đuổi chân lý làm việc thiết thực, kiên trì chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, kết hợp chặt chẽ giữa điều kiện thời đại mới và yêu cầu thực tiễn, sâu sắc nhận thức đối với quy luật cầm quyền của Đảng Cộng sản, quy luật xây dựng Chủ nghĩa xã hội, quy luật phát triển xã hội nhân loại với tầm nhìn hoàn toàn mới, tiến hành tìm tòi lý luận một cách gian nan, giành được thành quả sáng tạo lý luận quan trọng, đã hình thành tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

  Tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, xác định rõ kiên trì và phát triển Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, nhiệm vụ chung là thực hiện hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa và sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, trên cơ sở hoàn thành xây dựng xã hội khá giả, chia làm hai bước đi, đến giữa thế kỷ này, hoàn thành xây dựng cường quốc hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp, xác định rõ mâu thuẫn chủ yếu của xã hội nước ta trong thời đại mới là mâu thuẫn giữa nhu cầu về cuộc sống tốt đẹp ngày càng tăng lên của nhân dân với phát triển không cân đối, không đầy đủ, cần kiên trì tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, không ngừng thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người, toàn thể nhân dân cùng giàu có; xác định rõ bố cục tổng thể của sự nghiệp Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc là "Năm trong một", bố cục chiến lược là "Bốn toàn diện", nhấn mạnh kiên định tự tin về con đường, tự tin về lý luận, tự tin về chế độ, tự tin về văn hóa; xác định rõ mục tiêu chung đi sâu cải cách toàn diện là hoàn thiện và phát triển chế độ Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị đất nước; xác định rõ mục tiêu chung thúc đẩy toàn diện quản lý đất nước theo pháp luật là xây dựng hệ thống pháp trị Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, xây dựng nhà nước pháp trị Xã hội chủ nghĩa; xác định rõ mục tiêu xây dựng quân đội hùng mạnh của Đảng trong thời đại mới là xây dựng một quân đội nhân dân nghe theo sự chỉ huy của Đảng, có thể đánh thắng trận và tác phong tốt đẹp, xây dựng quân đội nhân dân thành quân đội hàng đầu trên thế giới; xác định rõ ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc phải thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại; xác định rõ đặc trưng bản chất nhất của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ưu thế lớn nhất của chế độ Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng là lực lượng lãnh đạo chính trị cao nhất, nêu ra yêu cầu chung về xây dựng Đảng trong thời đại mới, nêu bật vị trí quan trọng của xây dựng chính trị trong xây dựng Đảng.

  Tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, là sự kế thừa và phát triển đối với chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng "Ba đại diện" và quan điểm phát triển khoa học, là thành quả mới nhất Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác, là kết tinh kinh nghiệm thực tiễn và trí tuệ tập thể của Đảng và nhân dân, là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống lý luận Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, là kim chỉ nam hành động phấn đấu vì thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa của toàn Đảng, nhân dân trong cả nước, cần kiên trì lâu dài và không ngừng phát triển.

  Toàn Đảng phải lĩnh hội sâu sắc thực chất tinh thần và nội hàm phong phú của tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, quán triệt thực hiện đúng đắn toàn diện trong mọi công tác.

  (1) Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi công tác. Đảng, chính, quân, dân, học, đông, tây, nam, bắc, trung, Đảng lãnh đạo tất cả. Cần tăng cường ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức hạt nhân, ý thức noi gương, tự giác giữ gìn thẩm quyền và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng, tự giác duy trì sự nhất trí cao độ với Trung ương Đảng về tư tưởng, chính trị, hành động, hoàn thiện thể chế cơ chế về kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, kiên trì tinh thần làm việc chung mưu cầu phát triển trong ổn định, trù tính chung thúc đẩy bố cục tổng thể "Năm trong một", điều phối thúc đẩy bố cục chiến lược "Bốn toàn diện", nâng cao năng lực và định lực nắm bắt phương hướng, mưu cầu đại cục, xây dựng chính sách, thúc đẩy cải cách của Đảng, đảm bảo Đảng luôn luôn nắm chung toàn cục, điều phối các bên.

  (2) Kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm. Nhân dân là người sáng tạo lịch sử, là lực lượng căn bản quyết định tương lai vận mệnh của Đảng và Nhà nước. Cần phải kiên trì địa vị chủ thể của nhân dân, kiên trì lập Đảng vì công, cầm quyền vì dân, thực hành tôn chỉ căn bản hết lòng hết dạ phục vụ nhân dân, quán triệt đường lối quần chúng của Đảng vào trong toàn bộ hoạt động quản lý điều hành đất nước, coi mong ước về cuộc sống tốt đẹp của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, dựa vào nhân dân tạo nên sự nghiệp vĩ đại lịch sử.

  (3) Kiên trì đi sâu cải cách toàn diện. Chỉ có Chủ nghĩa xã hội mới có thể cứu Trung Quốc, chỉ có cải cách mở cửa mới có thể phát triển Trung Quốc, phát triển Chủ nghĩa xã hội, phát triển chủ nghĩa Mác. Cần kiên trì và hoàn thiện chế độ Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, không ngừng thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị đất nước, kiên quyết phá bỏ mọi quan niệm tư tưởng và tệ hại thể chế cơ chế không hợp thời, đột phá hàng rào lợi ích vốn có, hấp thụ thành quả bổ ích của văn minh nhân loại, tạo dựng hệ thống chế độ bài bản hoàn thiện, quy phạm khoa học, vận hành hữu hiệu, phát huy đầy đủ tính ưu việt của chế độ Xã hội chủ nghĩa của nước ta.

  (4) Kiên trì quan điểm phát triển mới. Phát triển là cơ sở và then chốt giải quyết mọi vấn đề của nước ta, phát triển cần phải là phát triển khoa học, cần phải kiên định bất di bất dịch quán triệt quan điểm phát triển sáng tạo, nhịp nhàng, xanh, mở, chia sẻ. Cần phải kiên trì và hoàn thiện chế độ kinh tế cơ bản và chế độ phân phối Xã hội chủ nghĩa của nước ta, không chút lay động củng cố và phát triển kinh tế chế độ công hữu, không chút lay động khuyến khích, ủng hộ, hướng dẫn kinh tế chế độ phi công hữu phát triển, khiến thị trường đóng vai trò quyết định trong phân bổ nguồn lực, phát huy tốt hơn vai trò của chính phủ, thúc đẩy phát triển đồng bộ công nghiệp hóa kiểu mới, tin học hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, chủ động tham gia và thúc đẩy tiến trình toàn cầu hóa kinh tế, phát triển kinh tế mở ở cấp độ cao hơn, không ngừng tăng cường thực lực kinh tế và sức mạnh tổng hợp nhà nước của nước ta.

  (5) Kiên trì nhân dân làm chủ. Kiên trì sự thống nhất hữu cơ giữa sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân làm chủ và quản lý đất nước theo pháp luật là yêu cầu tất yếu phát triển chính trị Xã hội chủ nghĩa. Cần kiên trì con đường phát triển chính trị Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, kiên trì và hoàn thiện chế độ Đại hội Đại biểu nhân dân, hợp tác đa đảng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chế độ chính trị hiệp thương, chế độ tự trị khu vực dân tộc, chế độ tự quản quần chúng cơ sở, củng cố và phát triển mặt trận thống nhất yêu nước rộng rãi nhất, phát triển dân chủ hiệp thương Xã hội chủ nghĩa, kiện toàn chế độ dân chủ, làm phong phú hình thức dân chủ, mở rộng kênh dân chủ, bảo đảm nhân dân làm chủ được thực hiện vào trong đời sống chính trị và đời sống xã hội của đất nước.

  (6) Kiên trì quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện. Quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện là yêu cầu bản chất và bảo đảm quan trọng của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Cần quán triệt thực hiện sự lãnh đạo của Đảng vào toàn bộ quá trình và các mặt quản lý đất nước theo pháp luật, kiên định bất di bất dịch đi con đường pháp trị Xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc lấy Hiến pháp làm hạt nhân, xây dựng hệ thống pháp trị Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, xây dựng nhà nước pháp trị Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, phát triển lý luận pháp trị Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, kiên trì cùng thúc đẩy quản lý đất nước theo pháp luật, cầm quyền theo pháp luật và hành chính theo pháp luật, kiên trì xây dựng nhất thể nhà nước pháp trị, chính phủ pháp trị, xã hội pháp trị, kiên trì kết hợp giữa quản lý đất nước theo pháp luật với quản lý đất nước theo đạo đức, thống nhất hữu cơ giữa quản lý đất nước theo pháp luật và quản lý Đảng theo Điều lệ, đi sâu cải cách thể chế tư pháp, nâng cao tu dưỡng pháp trị và tố chất đạo đức của toàn dân tộc.

  (7) Kiên trì hệ thống giá trị cốt lõi Xã hội chủ nghĩa. Tự tin về văn hóa là sức mạnh căn bản hơn, sâu kín hơn, lâu dài hơn trong phát triển của một quốc gia, một dân tộc. Cần phải kiên trì chủ nghĩa Mác, tạo dựng vững chắc lý tưởng cao cả chủ nghĩa Cộng sản và lý tưởng chung Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, vun đắp và thực hành giá trị quan cốt lõi Xã hội chủ nghĩa, không ngừng tăng cường quyền chủ đạo và quyền phát ngôn trong lĩnh vực hình thái ý thức, thúc đẩy sự chuyển hóa sáng tạo và phát triển đổi mới nền văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, kế thừa văn hóa cách mạng, phát triển văn hóa tiên tiến Xã hội chủ nghĩa, không quên những gì vốn có, hấp thu bên ngoài, hướng tới tương lai, xây dựng tốt hơn tinh thần Trung Quốc, giá trị Trung Quốc, sức mạnh Trung Quốc, cung cấp chỉ dẫn tinh thần cho nhân dân.

  (8) Kiên trì bảo đảm và cải thiện dân sinh trong phát triển. Tăng thêm phúc lợi dân sinh là mục đích căn bản của phát triển. Cần tìm kiếm nhiều lợi ích hơn cho dân sinh, giải quyết nhiều nỗi lo lắng hơn cho dân sinh, bù lấp những mảng yếu dân sinh trong phát triển, thúc đẩy công bằng, chính nghĩa xã hội, không ngừng giành được tiến triển mới về mặt con trẻ đều được trông nom chăm sóc, đến tuổi đều được đi học, lao động đều được trả thù lao, có bệnh đều được điều trị, người cao tuổi đều được yên hưởng cuộc sống về già, có nhà để ở, nhóm người yếu thế có sự hỗ trợ, đi sâu triển khai cuộc chiến công kiên thoát nghèo, đảm bảo toàn thể nhân dân có cảm giác được hưởng lợi nhiều hơn trong phát triển cùng xây dựng, cùng chia sẻ, không ngừng thúc đẩy phát triển toàn diện của con người cũng như toàn thể nhân dân cùng giàu có. Xây dựng Trung Quốc bình yên, tăng cường và đổi mới quản trị xã hội, giữ gìn hài hòa ổn định xã hội, đảm bảo vững chắc đất nước ổn định lâu dài, nhân dân an cư lạc nghiệp.

  (9) Kiên trì cùng sinh sống hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Xây dựng văn minh sinh thái là đại kế ngàn năm phát triển bền vững của dân tộc Trung Hoa. Cần phải tạo dựng và thực hành quan niệm non xanh nước biếc tức là núi vàng núi bạc, kiên trì quốc sách cơ bản tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, cư xử với môi trường sinh thái như cư xử với sinh mệnh, trù tính chung trị lý hệ thống núi, sông, rừng, đồng ruộng, hồ, đồng cỏ, thi hành chế độ bảo vệ môi trường sinh thái nghiêm ngặt nhất, hình thành phương thức phát triển và cách sống xanh, kiên định đi con đường phát triển văn minh về sản xuất phát triển, cuộc sống giàu có, sinh thái tốt đẹp, xây dựng Trung Quốc tươi đẹp, tạo môi trường sản xuất, sinh hoạt tốt đẹp cho nhân dân, đóng góp cho an ninh sinh thái toàn cầu.

  (10) Kiên trì quan niệm an ninh quốc gia tổng thể. Trù tính chung phát triển và an ninh, tăng cường ý thức lo trước tính sau, thời bình nghĩ đến thời loạn, là một nguyên tắc quan trọng quản lý điều hành đất nước của Đảng ta. Cần phải kiên trì lợi ích quốc gia trên hết, lấy an ninh nhân dân làm tôn chỉ, lấy an ninh chính trị làm căn bản, trù tính chung an ninh bên ngoài và an ninh nội bộ, an ninh lãnh thổ và an ninh quốc dân, an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, an ninh bản thân và an ninh chung, hoàn thiện hệ thống chế độ an ninh quốc gia, tăng cường xây dựng năng lực an ninh quốc gia, kiên quyết giữ gìn chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của đất nước.

  (11) Kiên trì sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội nhân dân. Xây dựng một quân đội nhân dân nghe theo sự chỉ huy của Đảng, có thể đánh thắng trận, tác phong tốt đẹp là điểm tựa chiến lược thực hiện mục tiêu phấn đấu "Hai cái 100 năm", thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Cần quán triệt toàn diện một loạt nguyên tắc và chế độ căn bản của Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân, xác lập vị thế chỉ đạo của tư tưởng xây dựng quân đội hùng mạnh của Đảng trong xây dựng quốc phòng và quân đội trong thời đại mới, kiên trì xây dựng quân đội bằng chính trị, xây dựng quân đội hùng mạnh bằng cải cách, phát triển quân đội bằng khoa học công nghệ, quản lý quân đội theo pháp luật, càng chú trọng tập trung vào thực chiến, càng chú trọng thúc đẩy bằng sáng tạo, càng chú trọng xây dựng hệ thống, càng chú trọng chuyên sâu hiệu quả, càng chú trọng hội nhập quân sự và dân sự, thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội hùng mạnh của Đảng trong thời đại mới.

  (12) Kiên trì "Một nước hai chế độ" và thúc đẩy thống nhất tổ quốc. Duy trì sự phồn vinh ổn định lâu dài của Hồng Công, Ma Cao, thực hiện thống nhất hoàn toàn của tổ quốc, là yêu cầu tất yếu thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Cần phải kết hợp hữu cơ giữa duy trì quyền quản lý toàn diện của Trung ương đối với Đặc khu Hành chính Hồng Công, Ma Cao với bảo đảm quyền tự trị cao độ của Đặc khu Hành chính, bảo đảm vững chắc phương châm "Một nước hai chế độ" không thay đổi, không lay động, bảo đảm vững chắc "Một nước hai chế độ" không thay hình đổi dạng. Cần kiên trì nguyên tắc một nước Trung Quốc, kiên trì "Nhận thức chung năm 1992", thúc đẩy phát triển hòa bình quan hệ hai bờ, sâu sắc hợp tác kinh tế và trao đổi văn hóa giữa hai bờ, thúc đẩy đồng bào hai bờ cùng phản đối mọi hoạt động chia rẽ đất nước, cùng phấn đấu vì thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

  (13) Kiên trì thúc đẩy tạo dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại. Giấc mơ của nhân dân Trung Quốc gắn bó tương thông với giấc mơ của nhân dân các nước, thực hiện Giấc mơ Trung Quốc không thể tách rời với môi trường quốc tế hòa bình và trật tự quốc tế ổn định. Cần trù tính chung hai đại cục trong nước và quốc tế, trước sau như một đi con đường phát triển hòa bình, thi hành chiến lược mở cửa cùng có lợi cùng thắng, kiên trì quan niệm đạo nghĩa và lợi ích đúng đắn, tạo dựng quan niệm an ninh mới chung, tổng hợp, hợp tác và bền vững, mưu cầu triển vọng phát triển mở cửa sáng tạo, bao trùm cùng có lợi, thúc đẩy giao lưu văn minh hòa nhưng không tan, tiếp thu bao dung, tạo dựng hệ thống sinh thái tôn sùng thiên nhiên, phát triển xanh, luôn luôn làm nước xây dựng hòa bình thế giới, đóng góp phát triển toàn cầu, giữ gìn trật tự quốc tế.

  (14) Kiên trì quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện. Mạnh dạn tự cách mạng mình, quản lý Đảng nghiêm ngặt, là phẩm cách rõ ràng nhất của Đảng ta. Cần phải lấy Điều lệ Đảng làm điều tuân theo căn bản, đặt xây dựng chính trị của Đảng lên vị trí hàng đầu, thúc đẩy song song xây dựng Đảng bằng tư tưởng, quản lý Đảng bằng chế độ, trù tính chung thúc đẩy mọi công việc xây dựng của Đảng, nắm lấy "thiểu số then chốt", kiên trì "Ba nghiêm ba thực", kiên trì chế độ tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chính trị trong Đảng, thực hiện nghiêm minh kỷ luật của Đảng, tăng cường giám sát trong Đảng, phát triển văn hóa chính trị trong Đảng tích cực lành mạnh, làm sạch toàn diện sinh thái chính trị trong Đảng, kiên quyết uốn nắn các loại tác phong không đúng đắn, trừng trị tham nhũng với thái độ không khoan nhượng, không ngừng tăng cường năng lực tự làm sạch mình, tự hoàn thiện mình, tự đổi mới mình, tự nâng cao mình của Đảng, luôn luôn duy trì mối liên hệ ruột thịt giữa Đảng và quần chúng nhân dân.

  Mười bốn điều trên đã tạo nên phương châm và sách lược cơ bản kiên trì và phát triển Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Các đồng chí trong toàn Đảng cần phải quán triệt toàn diện lý luận cơ bản, đường lối cơ bản, phương châm và sách lược cơ bản của Đảng, dẫn dắt tốt hơn sự phát triển của sự nghiệp Đảng và nhân dân.

  Thực tiễn không có bờ bến, sáng tạo lý luận cũng không có bờ bến. Thế giới đang thay đổi từng giờ từng phút, Trung Quốc cũng đang thay đổi từng giờ từng phút, chúng ta cần phải theo kịp thời đại về lý luận, không ngừng nhận thức quy luật, không ngừng thúc đẩy sáng tạo lý luận, sáng tạo thực tiễn, sáng tạo chế độ, sáng tạo văn hóa cũng như sáng tạo các mặt khác.

  Thưa các đồng chí! Thời đại là cội nguồn của tư tưởng, thực tiễn là nguồn gốc của lý luận. Miễn là chúng ta biết lắng nghe tiếng nói của thời đại, mạnh dạn kiên trì chân lý, chỉnh sửa sai lầm, chủ nghĩa Mác của Trung Quốc trong thế kỷ 21 nhất định có thể thể hiện sức mạnh chân lý lớn mạnh hơn, có sức thuyết phục hơn!

  IV. Quyết thắng hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, mở ra hành trình mới xây dựng toàn diện nhà nước hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa

  Sau khi thực hiện cải cách mở cửa, Đảng ta đã đưa ra sắp xếp chiến lược về xây dựng hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa nước ta, đề xuất mục tiêu chiến lược "Ba bước đi". Hai mục tiêu là giải quyết vấn đề ấm no cho nhân dân, đời sống nhân dân nhìn chung đạt mức khá giả đã được thực hiện trước thời hạn. Trên cơ sở này, Đảng ta đề xuất, hoàn thành xây dựng xã hội khá giả kinh tế phát triển hơn, dân chủ kiện toàn hơn, khoa học và giáo dục tiến bộ hơn, văn hóa phồn vinh hơn, xã hội hài hòa hơn, đời sống nhân dân giàu có hơn vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng, sau đó phấn đấu thêm 30 năm, cơ bản thực hiện hiện đại hóa, hoàn thành xây dựng nước ta thành nước hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước Trung Hoa mới.

  Từ nay đến năm 2020, là thời kỳ quyết thắng hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả. Phải theo các yêu cầu hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả do Đại hội Đảng 16, 17 và 18 đề ra, bám sát sự thay đổi về mâu thuẫn chủ yếu của xã hội nước ta, trù tính chung thúc đẩy xây dựng kinh tế, xây dựng chính trị, xây dựng văn hóa, xây dựng xã hội, xây dựng văn minh sinh thái, kiên định thực thi chiến lược phát triển đất nước bằng khoa học và giáo dục, chiến lược xây dựng đất nước lớn mạnh bằng nhân tài, chiến lược phát triển thúc đẩy bằng sáng tạo, chiến lược chấn hưng nông thôn, chiến lược phát triển nhịp nhàng giữa các vùng miền, chiến lược phát triển bền vững, chiến lược phát triển hội nhập giữa quân sự và dân sự, nêu bật nắm lấy trọng điểm, bù lấp mảng yếu, tăng cường mặt kém, đặc biệt là phải kiên quyết đánh tốt cuộc chiến công kiên về đề phòng giải quyết rủi ro quan trọng, thoát nghèo chính xác, phòng chống trị lý ô nhiễm, khiến việc hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả được nhân dân chấp thuận, chịu được sự kiểm nghiệm của lịch sử.

  Từ Đại hội Đảng 19 đến Đại hội Đảng 20, là thời kỳ giao thoa lịch sử của mục tiêu phấn đấu "Hai cái 100 năm". Chúng ta vừa phải hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ nhất, lại phải thừa thế đi lên mở ra hành trình mới xây dựng toàn diện nhà nước hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa, tiến quân về mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai.

  Phân tích tổng hợp tình hình quốc tế và trong nước cũng như điều kiện phát triển của nước ta, từ năm 2020 đến giữa thế kỷ này có thể sắp xếp chia làm hai giai đoạn.

  Giai đoạn một, từ năm 2020 đến năm 2035, trên cơ sở hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, phấn đấu thêm 15 năm để cơ bản thực hiện hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa. Đến lúc đó, thực lực kinh tế, thực lực khoa học công nghệ của nước ta sẽ có bước nhảy vọt lớn, được xếp vào hàng đầu các quốc gia loại hình sáng tạo; quyền tham gia bình đẳng, phát triển bình đẳng của nhân dân được bảo đảm đầy đủ, cơ bản hoàn thành xây dựng nhà nước pháp trị, chính phủ pháp trị, xã hội pháp trị, chế độ các mặt hoàn thiện hơn, cơ bản thực hiện hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị đất nước; trình độ văn minh xã hội đạt tới tầm cao mới, thực lực mềm văn hóa quốc gia tăng cường rõ rệt, tầm ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa sâu rộng hơn; đời sống nhân dân giàu có hơn, tỉ lệ nhóm người có thu nhập trung bình nâng cao rõ rệt, khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, thành thị và nông thôn và mức sống cư dân được thu hẹp rõ rệt, cơ bản thực hiện ngang bằng dịch vụ công cơ bản, toàn thể nhân dân cùng giàu có cất bước đi vững chắc; cơ bản hình thành bố cục quản trị xã hội hiện đại, xã hội tràn đầy sức sống lại hài hòa có trật tự; môi trường sinh thái có chuyển biến tốt căn bản, cơ bản thực hiện mục tiêu Trung Quốc tươi đẹp.

  Giai đoạn hai, từ năm 2035 đến giữa thế kỷ này, trên cơ sở cơ bản thực hiện hiện đại hóa, phấn đấu thêm 15 năm, xây dựng nước ta thành cường quốc hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp. Đến lúc đó, văn minh vật chất, văn minh chính trị, văn minh tinh thần, văn minh xã hội, văn minh sinh thái của nước ta sẽ được nâng cao toàn diện, thực hiện hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị đất nước, trở thành quốc gia có sức mạnh tổng hợp quốc gia và tầm ảnh hưởng quốc tế dẫn đầu, cơ bản thực hiện toàn thể nhân dân cùng giàu có, nhân dân nước ta sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc, yên lành hơn, dân tộc Trung Hoa sẽ đứng sừng sững giữa các dân tộc trên thế giới với tư thế hăng hái hơn.

  Thưa các đồng chí! Từ hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả đến cơ bản thực hiện hiện đại hóa, rồi đến hoàn thành xây dựng cường quốc hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa, là sự sắp xếp chiến lược phát triển Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Chúng ta phải bền gan vững chí, kiên trì đến cùng, gắng sức viết lên trang sử tráng lệ về hành trình mới hiện đại hóa Xã hội chủ nghĩa!

  V. Quán triệt quan điểm phát triển mới, xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa

  Thực hiện mục tiêu phấn đấu "Hai cái 100 năm", thực hiện Giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, không ngừng nâng cao mức sống nhân dân, cần phải kiên định bất di bất dịch coi phát triển là nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu của Đảng trong cầm quyền và phát triển đất nước, kiên trì giải phóng và phát triển sức sản xuất xã hội, kiên trì phương hướng cải cách kinh tế thị trường Xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, lành mạnh.

  Nền kinh tế nước ta đã chuyển từ giai đoạn tăng trưởng cao tốc sang giai đoạn phát triển chất lượng cao, đang ở vào thời kỳ đột phá khâu mấu chốt chuyển đổi phương thức phát triển, ưu hóa kết cấu kinh tế, chuyển đổi động lực tăng trưởng, xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa là yêu cầu bức xúc để vượt cửa ải và mục tiêu chiến lược phát triển của nước ta. Cần phải kiên trì chất lượng là số một, ưu tiên hiệu quả, lấy cải cách kết cấu khung cung ứng làm trục chính, thúc đẩy biến đổi chất lượng, biến đổi hiệu quả, biến đổi động lực trong phát triển kinh tế, nâng cao năng suất của toàn bộ yếu tố, ra sức đẩy nhanh xây dựng hệ thống ngành nghề phát triển đồng bộ kinh tế thực, đổi mới khoa học công nghệ, tài chính-tiền tệ hiện đại, nguồn nhân lực, ra sức xây dựng thể chế kinh tế với cơ chế thị trường hiệu quả, chủ thể vi mô có sức sống, điều tiết vĩ mô với mức độ vừa phải, không ngừng tăng cường sức sáng tạo và sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta.

  (1) Đi sâu cải cách kết cấu khung cung ứng. Xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa, cần phải đặt điểm nhấn phát triển kinh tế vào kinh tế thực. Coi việc nâng cao chất lượng hệ thống cung ứng làm phương hướng đột phá chính, tăng cường rõ rệt ưu thế chất lượng kinh tế nước ta, đẩy nhanh xây dựng cường quốc về chế tạo. Đẩy nhanh phát triển ngành chế tạo tiên tiến, thúc đẩy hội nhập ở mức độ sâu giữa mạng in-tơ-nét, dữ liệu lớn, thông minh nhân tạo với kinh tế thực, vun đắp điểm tăng trưởng mới, hình thành động năng mới trong các lĩnh vực tiêu dùng trung cao cấp, dẫn dắt bằng sáng tạo, xanh và các-bon thấp, kinh tế chia sẻ, chuỗi cung ứng hiện đại, dịch vụ nguồn vốn nhân lực, v,v. Ủng hộ ưu hóa nâng cấp các ngành nghề truyền thống, đẩy nhanh phát triển ngành dịch vụ hiện đại, nâng cao trình độ theo tiêu chuẩn quốc tế. Thúc đẩy các ngành nghề nước ta bước vào vị trí trung cao cấp của chuỗi giá trị toàn cầu, vun đắp một số cụm ngành chế tạo tiên tiến cỡ thế giới. Tăng cường xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng như thuỷ lợi, đường sắt, đường bộ, đường thuỷ, hàng không, đường ống, lưới điện, tin học, lô-gi-xtích... Kiên trì giảm công suất dư thừa, giảm tồn kho, bỏ đòn bẩy, giảm giá thành, bù lấp mảng yếu, ưu hóa phân bổ tài nguyên vốn có, mở rộng cung ứng mới chất lượng tốt, thực hiện cân bằng cập nhật cung cầu. Khơi dậy và bảo vệ tinh thần doanh nhân, khuyến khích càng nhiều chủ thể xã hội tham gia vào sáng tạo và khởi nghiệp. Xây dựng đội ngũ lao động loại hình kiến thức, tay nghề, sáng tạo, phát huy tinh thần gương mẫu lao động và tinh thần người thợ, tạo nếp sống xã hội lao động vinh quang và không khí yêu nghề đã tốt lại muốn tốt hơn.

  (2) Đẩy nhanh xây dựng đất nước loại hình sáng tạo. Sáng tạo là động lực thứ nhất dẫn dắt phát triển, là trụ cột chiến lược xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa. Cần phải nhằm vào mũi nhọn khoa học công nghệ thế giới, tăng cường nghiên cứu cơ sở, thực hiện đột phá quan trọng thành quả về nghiên cứu cơ sở đi trước đón đầu, sáng tạo gốc mang tính hướng dẫn. Tăng cường nghiên cứu cơ sở ứng dụng, mở rộng thực thi dự án khoa học công nghệ quan trọng quốc gia, nêu bật đổi mới công nghệ cộng tính then chốt, công nghệ dẫn dắt mũi nhọn, công nghệ công trình hiện đại, công nghệ mang tính đảo lộn, cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho xây dựng nước mạnh về khoa học công nghệ, nước mạnh về chất lượng, nước mạnh về hàng không vũ trụ, nước mạnh về mạng, nước mạnh về giao thông, Trung Quốc kỹ thuật số, xã hội trí tuệ. Tăng cường xây dựng hệ thống sáng tạo quốc gia, tăng cường sức mạnh khoa học công nghệ chiến lược. Đi sâu cải cách thể chế khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống đổi mới công nghệ lấy doanh nghiệp làm chủ thể, lấy thị trường làm định hướng, hội nhập sâu giữa ngành nghề, trường học, nghiên cứu, tăng cường hỗ trợ đối với sáng tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy chuyển đổi thành quả khoa học công nghệ. Đề xướng văn hóa sáng tạo, tăng cường sáng tạo, bảo vệ, vận dụng quyền sở hữu trí tuệ. Bồi dưỡng và đào tạo hàng loạt nhân tài khoa học công nghệ chiến lược, nhân tài dẫn đầu khoa học công nghệ, nhân tài khoa học công nghệ trẻ tuổi đạt trình độ quốc tế và đội ngũ sáng tạo trình độ cao.

  (3) Thực thi chiến lược chấn hưng nông thôn. Vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân là vấn đề mang tính căn bản liên quan đến quốc kế dân sinh, cần phải trước sau như một coi giải quyết tốt vấn đề "Tam nông" làm trọng điểm trong trọng điểm công tác toàn Đảng. Cần phải kiên trì ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng kiện toàn thể chế cơ chế và hệ thống chính sách phát triển hội nhập giữa thành thị và nông thôn, nhanh chóng thúc đẩy hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn theo yêu cầu chung là ngành nghề thịnh vượng, môi sinh tốt lành, nếp sống văn minh, trị lý hiệu quả, cuộc sống giàu có. Củng cố và hoàn thiện chế độ kinh doanh cơ bản của nông thôn, đi sâu cải cách chế độ đất đai nông thôn, hoàn thiện chế độ phân bổ "Tam quyền" của đất khoán. Duy trì quan hệ khoán đất ổn định và không thay đổi trong thời gian lâu dài, tiếp tục gia hạn 30 năm sau khi khoán đất vòng hai đáo hạn. Đi sâu cải cách chế độ quyền sở hữu tập thể nông thôn, đảm bảo quyền lợi tài sản của nông dân, phát triển lớn mạnh kinh tế tập thể. Đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, nắm chặt bát cơm của người Trung Quốc trong tay mình. Xây dựng hệ thống ngành nghề, hệ thống sản xuất, hệ thống kinh doanh của nông nghiệp hiện đại, hoàn thiện chế độ hỗ trợ bảo vệ nông nghiệp, phát triển hoạt động kinh doanh quy mô vừa phải dưới nhiều hình thức, vun đắp chủ thể kinh doanh nông nghiệp kiểu mới, kiện toàn hệ thống dịch vụ xã hội hóa nông nghiệp, thực hiện gắn kết hữu cơ nông hộ cá thể với sự phát triển nông nghiệp hiện đại. Thúc đẩy phát triển hội nhập kinh tế khu vực một, hai, ba của nông thôn, ủng hộ và khuyến khích nông dân tạo việc làm và khởi nghiệp, mở rộng kênh tăng thu nhập. Tăng cường công tác nền móng của cơ sở nông thôn, kiện toàn hệ thống quản lý nông thôn kết hợp tự quản, pháp trị, đức trị. Đào tạo một đội ngũ công tác "Tam nông" hiểu nông nghiệp, yêu nông thôn, yêu nông dân.

  (4) Thực thi chiến lược phát triển nhịp nhàng giữa các vùng miền. Ra sức tăng cường hỗ trợ các vùng căn cứ địa cách mạng, vùng dân tộc, vùng biên cương, vùng nghèo khó phát triển nhanh chóng, tăng cường biện pháp thúc đẩy công cuộc phát triển miền Tây hình thành bố cục mới, đi sâu cải cách đẩy nhanh vực dậy cơ sở công nghiệp truyền thống trong đó có khu công nghiệp Đông Bắc v.v, phát huy lợi thế thúc đẩy khu vực miền Trung trỗi dậy, đi đầu thực hiện phát triển ưu hóa khu vực miền Đông dưới sự dẫn dắt của sáng tạo, xây dựng cơ chế mới phát triển nhịp nhàng các vùng miền hiệu quả hơn. Xây dựng bố cục thành thị phát triển nhịp nhàng giữa các thành phố lớn, vừa và nhỏ với các thành thị nhỏ với chủ thể là cụm thành phố, đẩy nhanh thúc đẩy dân số chuyển dịch từ nông nghiệp trở thành người dân thành thị. Thúc đẩy phát triển nhịp nhàng giữa khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, quy hoạch và xây dựng Khu mới Hùng An với khởi điểm cao, tiêu chuẩn cao lấy việc làm thông suốt và giải tỏa chức năng phi Thủ đô của Bắc Kinh làm "điểm mấu chốt". Thúc đẩy phát triển vành đai kinh tế sông Trường Giang với định hướng cùng nắm bắt bảo vệ sâu sắc, toàn diện, không khai thác quá mức. Hỗ trợ chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế khu vực loại hình tài nguyên. Đẩy nhanh sự phát triển của vùng biên cương, đảm bảo vùng biên cương được củng cố, vùng biên giới được an toàn. Kiên trì trù tính chung lục địa và hải dương, đẩy nhanh xây dựng nước mạnh về hải dương.

  (5) Đẩy nhanh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường Xã hội chủ nghĩa. Cải cách thể chế kinh tế cần phải lấy việc hoàn thiện chế độ quyền sở hữu tài sản và phân bổ thị trường hóa các yếu tố làm trọng điểm, thực hiện quyền sở hữu tài sản khích lệ hiệu quả, các yếu tố lưu động tự do, giá cả dao động linh hoạt, cạnh tranh công bằng có trật tự, doanh nghiệp mạnh được yếu thua. Cần phải hoàn thiện thể chế quản lý các loại tài sản nhà nước, cải cách thể chế kinh doanh do vốn quốc hữu uỷ quyền, đẩy nhanh ưu hóa bố cục, điều chỉnh kết cấu, tái cơ cấu chiến lược kinh tế quốc hữu, thúc đẩy giữ và tăng giá trị tài sản nhà nước, thúc đẩy nguồn vốn nhà nước phát triển ngày càng lớn mạnh và hiệu quả, phòng ngừa hiệu quả sự thất thoát của tài sản nhà nước. Đi sâu cải cách doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế sở hữu hỗn hợp, vun đắp doanh nghiệp hàng đầu thế giới có sức cạnh tranh toàn cầu. Thực thi toàn diện chế độ danh sách tiêu cực cho phép thâm nhập thị trường, thanh lý, dỡ bỏ các quy chế và cách làm cản trở thị trường thống nhất và cạnh tranh công bằng, hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp dân doanh, khơi dậy sức sống của các chủ thể thị trường. Đi sâu cải cách chế độ quản lý hành chính ngành công thương, phá vỡ độc quyền hành chính, phòng ngừa độc quyền thị trường, đẩy nhanh cải cách thị trường hoá giá cả các yếu tố, nới lỏng hạn chế cho phép thâm nhập của ngành dịch vụ, hoàn thiện thể chế giám sát quản lý thị trường. Đổi mới và hoàn thiện điều tiết vĩ mô, phát huy vai trò định hướng chiến lược của quy hoạch phát triển quốc gia, kiện toàn cơ chế điều phối các chính sách kinh tế như tài chính, tiền tệ, ngành nghề, vùng miền, v.v. Hoàn thiện thể chế và cơ chế thúc đẩy tiêu dùng, tăng cường vai trò nền tảng của tiêu dùng đối với phát triển kinh tế. Đi sâu cải cách thể chế đầu tư và huy động vốn, phát huy vai trò mấu chốt của đầu tư đối với việc ưu hóa kết cấu cung ứng. Đẩy nhanh xây dựng chế độ ngân sách hiện đại, xây dựng quan hệ ngân sách giữa Trung ương và địa phương với quyền lực và trách nhiệm rõ ràng, sức mạnh tài chính nhịp nhàng, vùng miền cân đối. Xây dựng chế độ dự toán ngân sách nền nếp, minh bạch, chuẩn mực, khoa học, đầy sức ràng buộc toàn diện, thực thi toàn diện quản lý theo thành tích và hiệu quả. Đi sâu cải cách chế độ thuế, kiện toàn hệ thống thuế địa phương. Đi sâu cải cách thể chế tài chính-tiền tệ, tăng cường năng lực phục vụ kinh tế thực của tài chính-tiền tệ, nâng cao tỷ trọng huy động vốn trực tiếp, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường vốn với nhiều tầng nấc. Kiện toàn khung điều tiết hai trụ cột chính sách tiền tệ và chính sách thận trọng vĩ mô, đi sâu cải cách thị trường hoá lãi xuất và tỷ giá hối đoái. Kiện toàn hệ thống giám sát quản lý tài chính-tiền tệ, giữ vạch sàn không phát sinh rủi ro tài chính mang tính hệ thống.

  (6) Thúc đẩy hình thành bố cục mới mở cửa toàn diện. Mở cửa mang lại tiến bộ, bế tắc dẫn đến lạc hậu. Cánh cửa đang rộng mở của Trung Quốc sẽ không đóng lại và ngày càng được mở rộng. Cần phải lấy xây dựng "Một vành đai, một con đường" làm trọng điểm, kiên trì chú trọng song song cả thu hút đầu tư và đầu tư ra nước ngoài, tuân thủ nguyên tắc cùng thương thảo, cùng xây dựng, cùng chia sẻ, tăng cường hợp tác cởi mở về năng lực sáng tạo, hình thành bố cục cởi mở kết nối tương tác giữa lục địa và hải dương, giữa trong và ngoài nước, bổ sung cho nhau giữa hai vùng miền Đông và miền Tây. Mở rộng thương mại đối ngoại, vun đắp nghiệp vụ mới, mô hình mới thương mại, thúc đẩy xây dựng nước mạnh về thương mại. Thực hiện chính sách tự do hóa và tiện lợi hóa thương mại và đầu tư với trình độ cao, thực hiện toàn diện chế độ đãi ngộ quốc dân cộng với quản lý danh sách tiêu cực trước khi cho phép thâm nhập, nới lỏng với mức lớn cho phép thâm nhập thị trường, mở rộng mở cửa đối ngoại ngành dịch vụ, bảo vệ quyền lợi đầu tư hợp pháp của doanh nhân nước ngoài. Phàm những doanh nghiệp đăng ký trong lãnh thổ nước ta, đều phải nhìn nhận và đối xử bình đẳng như nhau. Ưu hóa bố cục mở cửa vùng miền, tăng cường mức độ mở cửa của khu vực miền Tây. Trao quyền tự chủ cải cách lớn hơn cho khu thí điểm mậu dịch tự do, tìm tòi xây dựng cảng mậu dịch tự do. Sáng tạo phương thức đầu tư đối ngoại, thúc đẩy hợp tác năng lực sản xuất quốc tế, hình thành mạng lưới thương mại, đầu tư và huy động vốn, sản xuất, dịch vụ hướng tới toàn cầu, đẩy nhanh vun đắp ưu thế mới trong hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế.

  Thưa các đồng chí! Giải phóng và phát triển sức sản xuất xã hội, là yêu cầu bản chất của Chủ nghĩa xã hội. Chúng ta cần phải khơi dậy sức sáng tạo và sức sống phát triển của toàn xã hội, cố gắng thực hiện sự phát triển chất lượng hơn, hiệu quả hơn, công bằng hơn, bền vững hơn!

  VI. Kiện toàn hệ thống chế độ nhân dân làm chủ, phát triển nền chính trị dân chủ Xã hội chủ nghĩa

  Nước ta là Nhà nước Xã hội chủ nghĩa với nền chuyên chính dân chủ nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, lấy Liên minh công nhân và nông dân làm nền móng, mọi quyền lực của nhà nước đều thuộc về nhân dân. Dân chủ Xã hội chủ nghĩa nước ta là dân chủ rộng rãi nhất, chân thực nhất, hiệu quả nhất để giữ gìn lợi ích căn bản của nhân dân. Phát triển nền chính trị dân chủ Xã hội chủ nghĩa cần phải thể hiện ý chí của nhân dân, đảm bảo quyền lợi của nhân dân, khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân, đảm bảo nhân dân làm chủ bằng hệ thống chế độ.

  Con đường phát triển chính trị Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, là kết quả tất yếu của lô-gích lịch sử, lô-gích lý luận, lô-gích thực tiễn trong quá trình phấn đấu lâu dài của nhân dân Trung Quốc từ thời cận đại đến nay, là yêu cầu tất yếu kiên trì thuộc tính bản chất của Đảng, thực hành tôn chỉ căn bản của Đảng. Trên thế giới không tồn tại hai mô hình chế độ chính trị hoàn toàn giống nhau, không thể đánh giá trừu tượng chế độ chính trị tách rời với điều kiện chính trị xã hội đặc biệt và truyền thống văn hóa lịch sử, không thể chỉ tôn sùng một mô hình, không thể rập khuôn cứng nhắc mô hình chế độ chính trị nước ngoài. Cần phải kiên trì lâu dài, không ngừng phát triển nền chính trị dân chủ Xã hội chủ nghĩa nước ta, thúc đẩy tích cực và vững chắc cải cách thể chế chính trị, thúc đẩy chế độ hóa, nền nếp hóa, trình tự hóa nền chính trị dân chủ Xã hội chủ nghĩa, đảm bảo nhân dân quản lý công việc nhà nước, quản lý sự nghiệp kinh tế-văn hóa, quản lý công việc xã hội thông qua các kênh và hình thức theo pháp luật, củng cố và phát triển bố cục chính trị sống động, hoạt bát, ổn định, đoàn kết.

  (1) Kiên trì sự thống nhất hữu cơ giữa sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân làm chủ, quản lý đất nước theo pháp luật. Lãnh đạo của Đảng là sự đảm bảo căn bản cho nhân dân làm chủ và quản lý đất nước theo pháp luật, nhân dân làm chủ là đặc trưng bản chất của nền chính trị dân chủ Xã hội chủ nghĩa, quản lý đất nước theo pháp luật là phương thức cơ bản của Đảng lãnh đạo nhân dân quản lý đất nước, ba mặt thống nhất trong thực tiễn vĩ đại của nền chính trị dân chủ Xã hội chủ nghĩa. Trong sinh hoạt chính trị nước ta, Đảng giữ vai trò lãnh đạo, tăng cường sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng, ủng hộ Đại hội Đại biểu nhân dân, chính phủ, Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân và Toà án, Viện Kiểm sát thi hành chức năng, triển khai công việc, phát huy vai trò theo pháp luật và quy định, hai mặt này là thống nhất. Cần phải cải tiến phương thức lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, đảm bảo Đảng lãnh đạo nhân dân quản lý đất nước một cách hiệu quả; mở rộng diện tham gia chính trị có trật tự của nhân dân, đảm bảo nhân dân thực hiện bầu cử dân chủ, hiệp thương dân chủ, quyết sách dân chủ, quản lý dân chủ, giám sát dân chủ theo pháp luật; giữ gìn sự thống nhất, danh dự, thẩm quyền của chế độ pháp luật nhà nước, tăng cường sự đảm bảo pháp trị đối với nhân quyền, đảm bảo nhân dân được hưởng quyền lợi và tự do rộng rãi theo pháp luật. Củng cố chính quyền cơ sở, hoàn thiện chế độ dân chủ cơ sở, đảm bảo quyền nắm thông tin, quyền tham dự, quyền phát ngôn, quyền giám sát của nhân dân. Kiện toàn cơ chế quyết sách theo pháp luật, xây dựng cơ chế vận hành quyền lực với quyết sách khoa học, thực hiện kiên quyết, giám sát hiệu quả. Cán bộ lãnh đạo các cấp cần phải tăng cường ý thức dân chủ, phát huy tác phong dân chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, làm người đầy tớ của nhân dân.

  (2) Tăng cường đảm bảo chế độ nhân dân làm chủ. Chế độ Đại hội Đại biểu nhân dân là sự sắp xếp chế độ chính trị căn bản thống nhất hữu cơ giữa kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân làm chủ, quản lý đất nước theo pháp luật, cần phải kiên trì lâu dài, không ngừng hoàn thiện. Cần phải hỗ trợ và đảm bảo nhân dân thi hành quyền lực nhà nước qua Đại hội Đại biểu nhân dân. Phát huy vai trò chủ đạo của Đại hội Đại biểu nhân dân và Uỷ ban Thường vụ trong công tác lập pháp, kiện toàn chế độ tổ chức và chế độ công tác của Đại hội Đại biểu nhân dân, ủng hộ và đảm bảo Đại hội Đại biểu nhân dân thi hành quyền lập pháp, quyền giám sát, quyền quyết định, quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm theo pháp luật, phát huy tốt hơn vai trò của đại biểu, khiến Đại hội Đại biểu nhân dân cũng như Uỷ ban Thường vụ các cấp trở thành cơ cấu công tác đảm nhiệm toàn diện các chức trách do Hiến pháp và pháp luật giao phó, trở thành cơ quan đại diện duy trì mối liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân. Hoàn thiện việc thiết lập các Uỷ ban chuyên môn của Đại hội Đại biểu nhân dân, ưu hóa cơ cấu nhân viên trong Uỷ ban Thường vụ và Uỷ ban chuyên môn của Đại hội Đại biểu nhân dân.

  (3) Phát huy vai trò quan trọng của dân chủ hiệp thương Xã hội chủ nghĩa. Có việc thì bàn, việc của mọi người thì do mọi người cùng bàn, đó là nghĩa tinh túy của dân chủ nhân dân. Dân chủ hiệp thương là phương thức quan trọng để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, là hình thức đặc biệt và ưu thế độc đáo của nền chính trị dân chủ Xã hội chủ nghĩa nước ta. Cần phải thúc đẩy sự phát triển rộng rãi, nhiều tầng nấc, cơ chế hoá của dân chủ hiệp thương, trù tính chung thúc đẩy hiệp thương chính đảng, hiệp thương Đại hội Đại biểu nhân dân, hiệp thương chính phủ, hiệp thương Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân, hiệp thương các đoàn thể nhân dân, hiệp thương ở cơ sở cũng như hiệp thương các tổ chức xã hội. Tăng cường xây dựng chế độ dân chủ hiệp thương, hình thành trình tự chế độ và thực tiễn tham dự hoàn chỉnh, đảm bảo nhân dân được hưởng quyền tham dự rộng rãi, bền vững, sâu sắc trong đời sống chính trị ngày thường.

  Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân là sự sắp xếp chế độ đặc sắc Trung Quốc, là kênh quan trọng và cơ quan hiệp thương chuyên môn của nền dân chủ hiệp thương Xã hội chủ nghĩa. Công việc của Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân là cần phải tập trung vào nhiệm vụ trung tâm của Đảng và Nhà nước, xoay quanh hai chủ đề lớn là đoàn kết và dân chủ, quán xuyến dân chủ hiệp thương vào cả quá trình hiệp thương chính trị, giám sát dân chủ, tham chính nghị chính, hoàn thiện nội dung và hình thức nghị chính hiệp thương, dốc sức tăng thêm nhận thức chung, thúc đẩy đoàn kết. Tăng cường giám sát dân chủ của Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân, tập trung giám sát việc quán triệt thực hiện các phương châm chính sách quan trọng và bố trí quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tăng cường tính đại diện của các giới trong Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân, tăng cường xây dựng đội ngũ Uỷ viên Chính Hiệp.

  (4) Đi sâu thực hành quản lý đất nước theo pháp luật. Quản lý đất nước theo pháp luật một cách toàn diện là một cuộc cách mạng sâu sắc về quản lý đất nước, cần phải kiên trì thực hiện nghiêm ngặt pháp trị, thúc đẩy lập pháp khoa học, hành pháp nghiêm ngặt, tư pháp công chính, toàn dân tuân thủ pháp luật. Thành lập Tiểu ban lãnh đạo quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện của Trung ương, tăng cường sự lãnh đạo thống nhất đối với xây dựng Trung Quốc pháp trị. Tăng cường thực thi và giám sát Hiến pháp, thúc đẩy công tác thẩm tra tính phù hợp Hiến pháp của pháp luật, pháp quy, duy trì thẩm quyền Hiến pháp. Thúc đẩy lập pháp khoa học, lập pháp dân chủ, lập pháp theo pháp luật, thúc đẩy phát triển, đảm bảo quản lý hiệu quả bằng luật tốt. Xây dựng chính phủ pháp trị, thúc đẩy hành chính theo pháp luật, quy phạm nghiêm ngặt hành pháp văn minh công chính. Đi sâu cải cách đồng bộ tổng hợp thể chế tư pháp, thực hiện toàn diện chế độ trách nhiệm tư pháp, cố gắng để quần chúng nhân dân cảm nhận được sự công bằng chính nghĩa trong mỗi một vụ án tư pháp. Ra sức tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho toàn dân, xây dựng văn hóa pháp trị Xã hội chủ nghĩa, gây dựng quan niệm pháp trị Hiến pháp và pháp luật trên hết, mọi người bình đẳng trước pháp luật. Tổ chức Đảng các cấp và toàn thể đảng viên cần phải đi đầu tôn trọng, học tập, tuân thủ, áp dụng luật pháp, bất kỳ tổ chức và cá nhân nào đều không có đặc quyền vượt qua Hiến pháp và pháp luật, tuyệt đối không cho phép lấy lời nói thay thế pháp luật, lấy quyền lực đè nén pháp luật, vi phạm luật pháp vì trục lợi, tình cảm riêng tư.

  (5) Đi sâu cải cách cơ cấu bộ máy và thể chế hành chính. Trù tính chung việc thiết lập các loại cơ cấu bộ máy, phân bổ quyền lực một cách khoa học, xác định rõ chức trách cho các ban ngành cũng như cơ cấu nội bộ của Đảng và Nhà nước. Trù tính chung sử dụng các nguồn lực biên chế, hình thành thể chế quản lý khoa học và hợp lý, hoàn thiện luật tổ chức cơ cấu bộ máy nhà nước. Chuyển đổi chức năng của chính phủ, đi sâu tinh giảm và phân quyền, đổi mới phương thức giám sát quản lý, tăng cường độ tin cậy và năng lực điều hành của chính phủ, xây dựng chính phủ loại hình phục vụ khiến nhân dân hài lòng. Trao quyền tự chủ nhiều hơn cho chính quyền cấp tỉnh và dưới cấp tỉnh. Tìm cách sáp nhập làm việc hoặc thành lập một cơ quan hai tên gọi đối với cơ cấu bộ máy có chức năng gần như nhau của Đảng và chính quyền tại các tỉnh, thành phố, huyện. Đi sâu cải cách các đơn vị sự nghiệp, tăng cường thuộc tính công ích, thúc đẩy tách rời chính quyền với đơn vị sự nghiệp, tách rời đơn vị sự nghiệp với doanh nghiệp, tách rời quản lý và thực hiện.

  (6) Củng cố và phát triển mặt trận thống nhất yêu nước. Mặt trận thống nhất là pháp bảo quan trọng giúp sự nghiệp của Đảng giành thắng lợi, cần phải kiên trì lâu dài. Cần phải giương cao ngọn cờ chủ nghĩa yêu nước, Chủ nghĩa xã hội, nắm chặt chủ đề đại đoàn kết, đại liên hợp, kiên trì sự thống nhất của tính nhất trí và tính đa dạng, tìm được ước số chung lớn nhất, vẽ ra hình tròn đồng tâm lớn nhất. Kiên trì cùng tồn tại lâu dài, giám sát lẫn nhau, đối xử chân thành với nhau, vinh nhục có nhau, ủng hộ các đảng phái dân chủ thực hiện tốt hơn chức năng theo yêu cầu của các đảng tham chính Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Quán triệt toàn diện chính sách dân tộc của Đảng, đi sâu giáo dục đoàn kết tiến bộ của dân tộc, hun đúc bền chặt ý thức cộng đồng dân tộc Trung Hoa, tăng cường trao đổi, giao lưu và hội nhập giữa các dân tộc, thúc đẩy các dân tộc đoàn kết chặt chẽ với nhau như hạt quả lựu, cùng đoàn kết phấn đấu, cùng phát triển phồn vinh. Quán triệt toàn diện phương châm cơ bản về công tác tôn giáo của Đảng, kiên trì phương hướng Trung Quốc hóa tôn giáo nước ta, tích cực hướng dẫn tôn giáo tương thích với xã hội Xã hội chủ nghĩa. Tăng cường công tác đối với các phần tử trí thức ngoài Đảng, làm tốt công tác đối với nhân sĩ các giai tầng mới, phát huy vai trò quan trọng của họ trong sự nghiệp Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Xây dựng quan hệ chính phủ và doanh nghiệp gần gũi, trong sạch kiểu mới, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của các kinh tế phi công hữu và sự trưởng thành lành mạnh của các nhân sĩ kinh tế phi công hữu. Đoàn kết và liên hệ rộng rãi kiều bào ở hải ngoại, Hoa kiều và gia quyến kiều bào về nước, cùng nhau góp phần vào sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

  Thưa các đồng chí! Chế độ chính trị Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc là sáng tạo vĩ đại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc. Chúng ta hoàn toàn có niềm tin, có năng lực phát huy đầy đủ ưu thế và đặc điểm của nền chính trị dân chủ Xã hội chủ nghĩa nước ta, đóng góp trí tuệ Trung Quốc dồi dào cho tiến bộ văn minh chính trị của nhân loại!

  VII. Kiên định tự tin về văn hóa, thúc đẩy phồn vinh thịnh vượng văn hóa Xã hội chủ nghĩa

  Văn hoá là linh hồn của một quốc gia, một dân tộc. Văn hóa hưng thịnh thì vận mệnh của đất nước sẽ hưng thịnh, văn hoá mạnh thì dân tộc sẽ mạnh. Không có tự tin văn hoá cao độ, sẽ không có phồn vinh hưng thịnh của văn hóa, càng không có sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Cần phải kiên trì con đường phát triển văn hóa Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, khơi dậy sức sống sáng tạo văn hóa của cả dân tộc, xây dựng cường quốc về văn hóa Xã hội chủ nghĩa.

  Nền văn hóa Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, bắt nguồn từ văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa được thai nghén từ lịch sử văn minh hơn 5.000 năm của dân tộc Trung Hoa, được hun đúc trong văn hóa cách mạng và văn hóa tiên tiến Xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo nhân dân sáng tạo trong cách mạng, xây dựng, cải cách, được bén rễ từ thực tiễn vĩ đại của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Phát triển văn hóa Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, tức là lấy chủ nghĩa Mác làm chỉ đạo, giữ vững lập trường của văn hóa Trung Hoa, xuất phát từ hiện thực của Trung Quốc đương đại, kết hợp điều kiện thời đại ngày nay, phát triển văn hóa Xã hội chủ nghĩa dân tộc, khoa học và đại chúng hướng tới hiện đại hóa, hướng tới thế giới, hướng tới tương lai, thúc đẩy phát triển nhịp nhàng giữa văn minh tinh thần và văn minh vật chất Xã hội chủ nghĩa. Cần phải kiên trì phục vụ nhân dân, phục vụ Chủ nghĩa xã hội, kiên trì trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng, kiên trì chuyển hóa sáng tạo, phát triển đổi mới, không ngừng đúc nên huy hoàng mới của nền văn hoá Trung Hoa.

  (1) Nắm chắc quyền lãnh đạo của công tác hình thái ý thức. Hình thái ý thức quyết định phương hướng tiến lên và con đường phát triển của văn hóa. Cần phải thúc đẩy Trung Quốc hóa, thời đại hóa và đại chúng hóa chủ nghĩa Mác, xây dựng hình thái ý thức Xã hội chủ nghĩa có sức hội tụ và sức hướng dẫn lớn mạnh, khiến toàn thể nhân dân đoàn kết chặt chẽ với nhau về niềm tin lý tưởng, quan điểm giá trị, quan điểm đạo đức. Cần phải tăng cường trang bị lý luận, thúc đẩy tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới đi sâu vào lòng người. Đi sâu nghiên cứu và xây dựng lý luận chủ nghĩa Mác, đẩy nhanh xây dựng khoa học xã hội triết học đặc sắc Trung Quốc, tăng cường xây dựng cơ quan tham vấn kiểu mới đặc sắc Trung Quốc. Kiên trì định hướng dư luận đúng đắn, coi trọng cao xây dựng và đổi mới biện pháp truyền thông, nâng cao sức truyền bá, sức hướng dẫn, sức ảnh hưởng, sức tin cậy của dư luận báo chí. Tăng cường xây dựng nội dung mạng in-tơ-nét, xây dựng hệ thống quản trị tổng hợp mạng, gây dựng không gian mạng trong sạch, sáng sủa. Thực hiện chế độ chịu trách nhiệm đối với công tác hình thái ý thức, tăng cường xây dựng và quản lý trận địa, chú ý phân biệt vấn đề nguyên tắc chính trị, vấn đề nhận thức tư tưởng, vấn đề quan điểm học thuật, dứt khoát phản đối và tẩy chay các quan điểm sai lầm.

  (2) Vun đắp và thực hiện giá trị quan cốt lõi Xã hội chủ nghĩa. Giá trị quan cốt lõi Xã hội chủ nghĩa là sự thể hiện tập trung của tinh thần Trung Quốc đương đại, gắn kết sự theo đuổi giá trị chung của toàn thể nhân dân. Cần phải xuất phát từ tầm nhìn đào tạo thế hệ mới thời đại đảm nhiệm trách nhiệm vĩ đại phục hưng dân tộc, tăng cường hướng dẫn qua giáo dục, hình thành từ thực tiễn, đảm bảo bằng chế độ, phát huy vai trò hướng dẫn của giá trị quan cốt lõi Xã hội chủ nghĩa đối với giáo dục quốc dân, xây dựng văn minh tinh thần và sáng tác, sản xuất, truyền bá sản phẩm văn hóa tinh thần, khiến giá trị quan cốt lõi Xã hội chủ nghĩa hòa nhập vào các mặt trong phát triển xã hội, chuyển biến thành sự đồng thuận tình cảm và thói quen hành vi của mọi người. Kiên trì toàn dân hành động, cán bộ dẫn đầu, làm từ gia đình, nắm từ trẻ em. Đi sâu khai thác quan niệm tư tưởng, tinh thần nhân văn, nền nếp đạo đức chứa đựng trong văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, kế thừa và sáng tạo kết hợp yêu cầu của thời đại, để văn hóa Trung Hoa thể hiện sức hấp dẫn vĩnh cửu và phong thái thời đại.

  (3) Tăng cường xây dựng đạo đức tư tưởng. Nhân dân có tín ngưỡng, đất nước mới có sức mạnh, dân tộc mới có hy vọng. Cần phải nâng cao giác ngộ tư tưởng, trình độ đạo đức, tố chất văn minh của nhân dân, nâng cao trình độ văn minh của toàn xã hội. Triển khai rộng rãi giáo dục niềm tin lý tưởng, đi sâu tuyên truyền giáo dục Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và Giấc mơ Trung Quốc, tôn vinh tinh thần dân tộc và tinh thần thời đại, tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa tập thể, Chủ nghĩa xã hội, hướng dẫn nhân dân gây dựng quan điểm lịch sử, quan điểm dân tộc, quan điểm quốc gia, quan điểm văn hóa đúng đắn. Đi sâu thực thi công trình xây dựng đạo đức công dân, thúc đẩy xây dựng công đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp, thuần phong mỹ tục gia đình, phẩm chất đạo đức cá nhân, khích lệ nhân dân vươn lên hướng thiện, kính già yêu trẻ, trung thành với tổ quốc, trung thành với nhân dân. Tăng cường và cải tiến công tác tư tưởng chính trị, đi sâu triển khai hoạt động xây dựng văn minh tinh thần mang tính quần chúng. Tôn vinh tinh thần khoa học, phổ biến kiến thức khoa học, triển khai hành động thay đổi phong tục tập quán, tôn vinh nếp sống mới thời đại, tẩy chay sự gặm nhấm của văn hóa thối nát và lạc hậu. Thúc đẩy chế độ hóa xây dựng thành thực, giữ chữ tín và phục vụ tình nguyện, tăng cường ý thức trách nhiệm xã hội, ý thức quy tắc, ý thức cống hiến.

  (4) Phát triển phồn vinh văn nghệ Xã hội chủ nghĩa. Văn nghệ Xã hội chủ nghĩa là văn nghệ của nhân dân, cần phải kiên trì định hướng sáng tác lấy nhân dân làm trung tâm, tiến hành sáng tạo văn nghệ xứng đáng với thời đại thông qua đi sâu thực tế, ăn sâu bén rễ trong nhân dân. Cần phải làm phồn vinh sáng tác văn nghệ, kiên trì sự thống nhất giữa tư tưởng thâm thúy, nghệ thuật điêu luyện, chế tác tinh tế, tăng cường sáng tác các đề tài hiện thực, không ngừng sáng tác những tác phẩm xuất sắc ca ngợi Đảng, ca ngợi tổ quốc, ca ngợi nhân dân, ca ngợi anh hùng. Phát huy dân chủ học thuật, dân chủ nghệ thuật, nâng cao sức sáng tạo gốc của văn nghệ, thúc đẩy sáng tạo văn nghệ. Đề xướng chú trọng khiếu thẩm mỹ, chú trọng cách điệu, chú trọng tinh thần trách nhiệm, tẩy chay thô tục, dung tục, nịnh nọt. Tăng cường xây dựng đội ngũ văn nghệ, bồi dưỡng lượng lớn các bậc thầy lỗi lạc đủ cả đức tài, đào tạo hàng loạt nhân tài sáng tác trình độ cao.

  (5) Thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn hóa và ngành công nghiệp văn hóa. Muốn đáp ứng mong đợi mới về cuộc sống tốt đẹp của nhân dân, cần phải cung cấp thức ăn tinh thần dồi dào. Cần phải đi sâu cải cách thể chế văn hóa, hoàn thiện thể chế quản lý văn hóa, đẩy nhanh xây dựng cơ chế thể chế đặt hiệu quả xã hội lên vị trí hàng đầu, coi trọng cả hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế. Hoàn thiện hệ thống dịch vụ văn hóa công, đi sâu thực thi công trình văn hóa mang lại lợi ích cho nhân dân, làm phong phú hoạt động văn hóa mang tính quần chúng. Tăng cường bảo tồn, tận dụng cổ vật và bảo tồn, kế thừa di sản văn hóa. Kiện toàn hệ thống công nghiệp và hệ thống thị trường của văn hóa hiện đại, đổi mới cơ chế sản xuất kinh doanh, hoàn thiện chính sách kinh tế văn hóa, vun đắp định dạng ngành nghề văn hóa kiểu mới. Triển khai rộng rãi hoạt động toàn dân rèn luyện thân thể, đẩy nhanh thúc đẩy xây dựng nước mạnh về thể thao, trù bị và tổ chức tốt Đại hội Ô-lim-pích mùa đông Bắc Kinh, Đại hội Pa-ra-lim-pích mùa đông Bắc Kinh. Tăng cường giao lưu nhân văn trong và ngoài nước, xuất phát từ bản thân mình, tiếp thu bao dung. Thúc đẩy xây dựng năng lực truyền thông quốc tế, kể tốt câu chuyện Trung Quốc, thể hiện một Trung Quốc chân thực, lập thể, toàn diện, nâng cao thực lực mềm văn hóa quốc gia.

  Thưa các đồng chí!Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa là người hướng dẫn và thực hành tích cực văn hóa tiên tiến Trung Quốc, vừa là người kế thừa và tôn vinh trung thành văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa. Người Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đương đại cần phải và chắc chắn có thể gánh vác sứ mệnh văn hóa mới, tiến hành sáng tạo văn hóa trong sáng tạo thực tiễn, thực hiện tiến bộ văn hóa trong tiến bộ của lịch sử!

  VIII. Nâng cao trình độ bảo đảm và cải thiện dân sinh, tăng cường và sáng tạo quản trị xã hội

  Toàn Đảng cần phải ghi nhớ, vì sao vấn đề của con người là thước đo kiểm nghiệm tính chất của một chính đảng, một chính quyền. Dẫn dắt nhân dân sáng tạo cuộc sống tốt đẹp, là mục tiêu phấn đấu trước sau không hề thay đổi của Đảng ta. Cần phải trước sau như một đặt lợi ích nhân dân lên vị trí cao nhất, để thành quả phát triển cải cách mang lại lợi ích nhiều hơn và công bằng hơn cho toàn thể nhân dân, không ngừng tiến lên theo hướng thực hiện toàn thể nhân dân cùng giàu có.

  Đảm bảo và cải thiện dân sinh cần phải nắm bắt những vấn đề lợi ích quan tâm nhất, trực tiếp nhất, hiện thực nhất của nhân dân, vừa phải gắng sức mà làm, lại phải lượng sức mà làm, làm từng việc một, từng năm một. Kiên trì ai nấy đều làm tròn trách nhiệm, mọi người đều được hưởng, giữ vững vạch sàn, nêu bật trọng điểm, hoàn thiện chế độ, hướng dẫn mong muốn, hoàn thiện hệ thống dịch vụ công, đảm bảo mức sống cơ bản của quần chúng, không ngừng đáp ứng nhu cầu về cuộc sống tốt đẹp ngày một tăng lên của nhân dân, không ngừng thúc đẩy công bằng chính nghĩa của xã hội, hình thành quản trị xã hội hiệu quả, trật tự xã hội lành mạnh, khiến cảm giác được hưởng lợi, cảm giác hạnh phúc, cảm giác an toàn của nhân dân đầy đủ hơn, đảm bảo hơn, bền vững hơn.

  (1) Ưu tiên phát triển sự nghiệp giáo dục. Xây dựng nước mạnh về giáo dục là công trình nền móng cho sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, cần phải đặt sự nghiệp giáo dục lên vị trí ưu tiên, đi sâu cải cách giáo dục, đẩy nhanh hiện đại hóa giáo dục, làm tốt giáo dục khiến nhân dân hài lòng. Cần phải quán triệt toàn diện phương châm giáo dục của Đảng, thực hiện nhiệm vụ căn bản lập đức trồng người, phát triển giáo dục tố chất, thúc đẩy công bằng giáo dục, đào tạo người xây dựng và kế nghiệp Chủ nghĩa xã hội phát triển toàn diện về đức dục, trí dục, thể dục, mỹ dục. Thúc đẩy phát triển nhất thể hóa giáo dục nghĩa vụ thành thị và nông thôn, coi trọng cao giáo dục nghĩa vụ nông thôn, làm tốt giáo dục mẫu giáo, giáo dục đặc thù và giáo dục mạng, phổ cập giáo dục giai đoạn trung học phổ thông, cố gắng để mỗi một trẻ em đều được hưởng giáo dục công bằng và có chất lượng. Hoàn thiện hệ thống giáo dục và đào tạo hướng nghiệp, đi sâu hội nhập giữa ngành nghề và giáo dục, hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp. Đẩy nhanh xây dựng đại học hàng đầu và bộ môn khoa học hàng đầu, thực hiện phát triển kiểu nội hàm giáo dục đại học-cao đẳng. Kiện toàn chế độ trợ cấp cho học sinh, khiến tuyệt đại đa số lao động mới tăng của thành thị và nông thôn được tiếp thu giáo dục giai đoạn trung học phổ thông, càng nhiều được tiếp thu giáo dục đại học-cao đẳng. Ủng hộ và quy phạm nguồn lực xã hội phát triển giáo dục. Tăng cường xây dựng phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp của giáo viên, đào tạo đội ngũ giáo viên tố chất cao, đề xướng tôn sư trọng đạo trong toàn xã hội. Làm tốt giáo dục mở, đẩy nhanh xây dựng xã hội loại hình học tập, ra sức nâng cao tố chất quốc dân.

  (2) Nâng cao chất lượng việc làm và mức thu nhập của nhân dân. Việc làm là dân sinh lớn nhất. Cần phải kiên trì chiến lược ưu tiên việc làm và chính sách việc làm tích cực, thực hiện tạo việc làm chất lượng cao hơn và đầy đủ hơn. Triển khai quy mô đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, chú trọng giải quyết mâu thuẫn việc làm mang tính kết cấu, khuyến khích khởi nghiệp thúc đẩy việc làm. Cung cấp dịch vụ việc làm công cộng đa phương hóa, đa dạng hóa, thúc đẩy cộng đồng tuổi trẻ như sinh viên tốt nghiệp đại học-cao đẳng v.v, nông dân ra thành phố làm công tìm việc làm và khởi nghiệp đa kênh. Phá vỡ bế tắc và tệ hại thể chế cơ chế cản trở sự lưu động mang tính xã hội của lao động, nhân tài, khiến ai nấy đều có cơ hội thực hiện phát triển bản thân qua lao động cần cù. Hoàn thiện cơ chế điều phối hiệp thương với sự tham gia chung của chính phủ, công đoàn, doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Kiên trì nguyên tắc phân phối theo lao động, hoàn thiện thể chế cơ chế phân phối theo yếu tố, thúc đẩy phân phối thu nhập hợp lý hơn, trật tự hơn. Khuyến khích cần cù làm giàu theo pháp luật, mở rộng nhóm người có thu nhập trung bình, tăng thu nhập cho người có thu nhập thấp, điều tiết thu nhập quá cao, cấm chỉ thu nhập trái phép. Kiên trì thực hiện tăng thu nhập cư dân song song với tăng trưởng kinh tế, tăng thù lao lao động song song với tăng năng suất lao động. Mở rộng kênh thu nhập lao động và thu nhập tài sản của cư dân. Thực hiện tốt chức năng điều tiết tái phân phối của chính phủ, đẩy nhanh thúc đẩy ngang bằng dịch vụ công cơ bản, thu hẹp khoảng cách phân phối thu nhập.

  (3) Tăng cường xây dựng hệ thống an sinh xã hội. Hoàn thành xây dựng toàn diện hệ thống an sinh xã hội đa cấp độ che phủ toàn dân, trù tính chung giữa thành thị và nông thôn, quyền lực và trách nhiệm rõ ràng, đảm bảo với mức độ vừa phải và bền vững theo yêu cầu giữ vạch sàn, đan dày mạng lưới, xây dựng cơ chế. Thực thi toàn diện chương trình toàn dân tham gia bảo hiểm. Hoàn thiện chế độ bảo hiểm dưỡng lão cơ bản của công nhân viên chức thành thị và bảo hiểm dưỡng lão cơ bản của cư dân thành thị và nông thôn, nhanh chóng thực hiện trù tính chung trong phạm vi cả nước của bảo hiểm dưỡng lão. Hoàn thiện chế độ bảo hiểm y tế cơ bản và chế độ bảo hiểm các căn bệnh hiểm nghèo của cư dân thành thị và nông thôn thống nhất. Hoàn thiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động. Xây dựng mặt bằng dịch vụ công bảo hiểm xã hội thống nhất trong cả nước. Trù tính chung hệ thống cứu trợ xã hội thành thị và nông thôn, hoàn thiện chế độ bảo đảm mức sống tối thiểu. Kiên trì quốc sách cơ bản bình đẳng giới, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của phụ nữ, trẻ em. Hoàn thiện chế độ cứu trợ xã hội, phúc lợi xã hội, sự nghiệp từ thiện, ưu đãi, trợ cấp, sắp xếp đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước, kiện toàn hệ thống dịch vụ tình thương dành cho trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi phải ở lại nông thôn. Phát triển sự nghiệp người khuyết tật, tăng cường dịch vụ phục hồi sức khỏe người khuyết tật. Kiên trì định vị nhà là để ở, chứ không phải để đầu cơ trục lợi, đẩy nhanh xây dựng chế độ nhà ở do nhiều chủ thể cung cấp, nhiều kênh đảm bảo, đề xướng song song thuê và mua nhà, để toàn thể nhân dân đều có nhà để ở.

  (4) Kiên quyết đánh thắng trận chiến công kiên thoát nghèo. Để dân số nghèo và khu vực nghèo khó cùng cả nước bước vào xã hội khá giả là cam kết trịnh trọng của Đảng ta. Cần phải động viên sức mạnh của toàn Đảng, toàn quốc và toàn xã hội, kiên trì xóa đói giảm nghèo chính xác, thoát nghèo chính xác, kiên trì cơ chế làm việc do Trung ương trù tính chung, các tỉnh chịu trách nhiệm chung, các thành phố, huyện nắm bắt thực hiện, tăng cường chế độ trách nhiệm do người đứng đầu Đảng và chính quyền chịu trách nhiệm chung, kiên trì bố cục xóa đói giảm nghèo tổng thể, chú trọng kết hợp giữa xóa đói giảm nghèo với nuôi chí tiến thủ, nâng cao chất xám, đi sâu thực hiện hợp tác xóa đói giảm nghèo giữa miền Đông và miền Tây, trọng điểm đột phá nhiệm vụ thoát nghèo của khu vực đặc biệt khó khăn, đảm bảo đến năm 2020 dân số nghèo khó nông thôn thực hiện thoát nghèo theo tiêu chuẩn hiện hành của nước ta, huyện nghèo khó toàn bộ thoát nghèo, giải quyết nghèo khó chung mang tính vùng miền, thực hiện thoát nghèo cho người nghèo thực sự, thực sự thoát nghèo.

  (5) Thực thi chiến lược Trung Quốc khỏe mạnh. Sức khỏe của nhân dân là tiêu chí quan trọng của dân tộc phồn thịnh và đất nước giàu mạnh. Cần phải hoàn thiện chính sách chăm sóc sức khỏe của quốc dân, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đa phương hóa, đa dạng hóa toàn chu kỳ cuộc đời cho quần chúng nhân dân. Đi sâu cải cách thể chế y tế y dược, xây dựng toàn diện chế độ y tế khám chữa bệnh cơ bản, chế độ đảm bảo khám chữa bệnh và hệ thống dịch vụ y tế khám chữa bệnh chất lượng và hiệu quả đặc sắc Trung Quốc, kiện toàn chế độ quản lý bệnh viện hiện đại. Tăng cường xây dựng hệ thống dịch vụ y tế khám chữa bệnh cơ sở và đội ngũ bác sĩ đa khoa. Xóa bỏ toàn diện cách làm lấy thuốc nuôi bệnh viện, kiện toàn chế độ đảm bảo cung ứng dược phẩm. Kiên trì dự phòng là chính, đi sâu triển khai phong trào vệ sinh yêu nước, đề xướng nếp sống văn minh lành mạnh, phòng ngừa và kiểm soát các căn bệnh hiểm nghèo. Thực thi chiến lược an toàn vệ sinh thực phẩm, để nhân dân yên tâm trong việc ăn uống. Kiên trì coi trọng song song Trung Y và Tây Y, kế thừa và phát triển sự nghiệp Trung y dược. Ủng hộ nguồn vốn xã hội đầu tư vào ngành y, phát triển công nghiệp chăm sóc sức khỏe. Thúc đẩy gắn kết đồng bộ giữa chính sách sinh con với các chính sách kinh tế-xã hội liên quan, tăng cường nghiên cứu chiến lược phát triển dân số. Tích cực ứng phó dân số già hóa, xây dựng hệ thống chính sách và môi trường xã hội dưỡng lão, hiếu lão, kính lão, thúc đẩy kết hợp y tế với dưỡng lão, đẩy nhanh phát triển sự nghiệp và công nghiệp chăm sóc người cao tuổi.

  (6) Gây dựng bố cục quản trị xã hội cùng xây dựng, cùng quản lý, cùng chia sẻ. Tăng cường xây dựng chế độ quản trị xã hội, hoàn thiện thể chế quản trị xã hội do Đảng uỷ lãnh đạo, chính phủ chịu trách nhiệm, xã hội điều phối đồng bộ, công chúng tham gia, pháp trị đảm bảo, nâng cao trình độ xã hội hóa, pháp trị hóa, thông minh hóa, chuyên môn hóa quản trị xã hội. Tăng cường xây dựng cơ chế phòng ngừa và giải quyết mâu thuẫn xã hội, xử lý đúng đắn mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Xây dựng quan điểm phát triển an toàn, tôn vinh tư tưởng sinh mệnh trên hết, an toàn số một, kiện toàn hệ thống an toàn công, hoàn thiện chế độ trách nhiệm sản xuất an toàn, kiên quyết ngăn chặn sự cố an toàn đặc biệt nghiêm trọng, nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ, khắc phục hậu quả tai nạn. Đẩy nhanh xây dựng hệ thống phòng ngừa và kiểm soát trị an xã hội, tấn công và trừng trị theo pháp luật các hoạt động tội phạm trái phép như đồi trụy, đánh bạc, ma tuý, xã hội đen, buôn bán người, lừa đảo v.v, đảm bảo quyền nhân thân, quyền tài sản, quyền nhân cách của nhân dân. Tăng cường xây dựng hệ thống dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội, vun đắp trạng thái tâm lý xã hội tự tôn, tự tin, lý trí, ôn hòa, tích cực vươn lên. Tăng cường xây dựng hệ thống quản lý cộng đồng, thúc đẩy trọng tâm quản trị xã hội chuyển xuống cơ sở, phát huy vai trò của tổ chức xã hội, thực hiện tương tác lành mạnh giữa chính phủ quản lý, xã hội điều tiết, cư dân tự quản.

  (7) Giữ gìn hiệu quả an ninh quốc gia. An ninh quốc gia là nền móng quan trọng của yên bang định quốc, giữ gìn an ninh quốc gia là lợi ích căn bản của nhân dân các dân tộc trong cả nước. Cần phải hoàn thiện chiến lược an ninh quốc gia và chính sách an ninh quốc gia, kiên quyết giữ gìn an ninh chính trị quốc gia, trù tính chung thúc đẩy các công tác an ninh. Kiện toàn hệ thống an ninh quốc gia, tăng cường đảm bảo pháp trị an ninh quốc gia, nâng cao năng lực đề phòng và ngăn chặn rủi ro an ninh. Đề phòng nghiêm ngặt chặt chẽ và tấn công kiên quyết các hoạt động thâm nhập, lật đổ, phá hoại, hoạt động khủng bố bạo lực, hoạt động chia rẽ dân tộc, hoạt động cực đoan tôn giáo. Tăng cường giáo dục an ninh quốc gia, tăng cường ý thức an ninh quốc gia của toàn Đảng và nhân dân trong cả nước, thúc đẩy hình thành hợp lực lớn mạnh giữ gìn an ninh quốc gia của toàn xã hội.

  Thưa các đồng chí! Mọi công việc của Đảng đều phải lấy lợi ích căn bản của đông đảo nhân dân làm tiêu chuẩn cao nhất. Chúng ta cần phải kiên trì coi việc nhỏ của quần chúng nhân dân là việc lớn của mình, bắt tay làm từ những việc mà quần chúng nhân dân quan tâm, làm từ những việc để quần chúng nhân dân hài lòng, dẫn dắt nhân dân không ngừng sáng tạo ra cuộc sống tốt đẹp!

  IX. Đẩy nhanh cải cách thể chế văn minh sinh thái, xây dựng Trung Quốc tươi đẹp

  Con người với thiên nhiên là cộng đồng sự sống, con người cần phải tôn trọng thiên nhiên, thuận theo thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên. Loài người chỉ có tuân theo quy luật của thiên nhiên, mới có thể tránh hữu hiệu đi đường vòng trong việc khai thác và tận dụng thiên nhiên, sự phương hại của loài người đối với thiên nhiên rốt cuộc sẽ phương hại tới chính bản thân loài người, đây là quy luật bất khả kháng.

  Hiện đại hóa mà chúng ta cần xây dựng là hiện đại hóa cùng tồn tại hài hòa giữa con người với thiên nhiên, vừa phải sáng tạo ra nhiều của cải vật chất và của cải tinh thần hơn để đáp ứng nhu cầu về cuộc sống tốt đẹp ngày một tăng lên của nhân dân, còn phải cung cấp nhiều sản phẩm sinh thái chất lượng hơn để đáp ứng nhu cầu về môi sinh tươi đẹp ngày một tăng lên của nhân dân. Cần phải kiên trì phương châm lấy ưu tiên tiết kiệm, ưu tiên bảo vệ, phục hồi thiên nhiên làm chính, hình thành bố cục không gian, kết cấu ngành nghề, phương thức sản xuất, cách sống tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, trả lại sự yên tĩnh, hài hòa, tươi đẹp cho thiên nhiên.

  (1) Thúc đẩy phát triển xanh. Đẩy nhanh xây dựng chế độ pháp luật và định hướng chính sách sản xuất và tiêu dùng xanh, xây dựng kiện toàn hệ thống kinh tế xanh, các-bon thấp, phát triển tuần hoàn. Xây dựng hệ thống sáng tạo công nghệ xanh với định hướng thị trường, phát triển tài chính-tiền tệ xanh, phát triển lớn mạnh công nghiệp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, công nghiệp sản xuất sạch, công nghiệp năng lượng sạch. Thúc đẩy cách mạng sản xuất và tiêu thụ năng lượng, xây dựng hệ thống năng lượng sạch, các-bon thấp, an toàn, hiệu quả cao. Thúc đẩy tiết kiệm toàn diện và tận dụng tuần hoàn tài nguyên, thực thi hành động tiết kiệm nước của quốc gia, giảm tiêu hao năng lượng, tiêu hao của cải, thực hiện kết nối tuần hoàn giữa hệ thống sản xuất và hệ thống sinh hoạt. Đề xướng cách sống giản dị tiết kiệm vừa phải, xanh, các-bon thấp, phản đối xa xỉ lãng phí và tiêu dùng không hợp lý, triển khai hành động xây dựng cơ quan loại hình tiết kiệm, gia đình xanh, trường học xanh, khu cộng đồng xanh và đi lại xanh.

  (2) Ra sức giải quyết vấn đề môi trường nổi cộm. Kiên trì toàn dân cùng trị lý, phòng chống từ đầu nguồn, thực thi bền vững hành động phòng chống ô nhiễm khí quyển, đánh thắng cuộc chiến bảo vệ bầu trời xanh. Đẩy nhanh phòng chống ô nhiễm nước, thực thi trị lý tổng hợp môi trường lưu vực và vùng biển ven bờ. Tăng cường quản lý, kiểm soát và phục hồi ô nhiễm chất đất, tăng cường phòng chống ô nhiễm diện rộng chưa xác định nguồn ở nông nghiệp, triển khai hành động chỉnh đốn trị lý môi trường cư trú ở nông thôn. Tăng cường xử lý chất thải rắn và rác thải. Nâng cao tiêu chuẩn phát thải ô nhiễm, tăng cường trách nhiệm của người phát thải, kiện toàn cơ chế đánh giá tín nhiệm bảo vệ môi trường, công khai thông tin mang tính bắt buộc, trị nghiêm phạt nặng v.v. Xây dựng hệ thống trị lý môi trường do chính phủ nắm vai trò chủ đạo, doanh nghiệp làm chủ thể, tổ chức xã hội và công chúng cùng tham gia. Tích cực tham gia trị lý môi trường toàn cầu, thực hiện cam kết giảm thiểu phát thải.

  (3) Tăng cường bảo vệ hệ thống sinh thái. Thực thi công trình trọng đại bảo vệ và phục hồi hệ thống sinh thái quan trọng, ưu hóa hệ thống lá chắn an ninh sinh thái, xây dựng hành lang sinh thái và mạng lưới bảo vệ tính đa dạng sinh học, nâng cao chất lượng và tính ổn định của hệ thống sinh thái. Hoàn thành công tác hoạch định ba tuyến kiểm soát là vạch đỏ bảo vệ sinh thái, đồng ruộng cơ bản vĩnh cửu, ranh giới phát triển thành thị. Triển khai hành động xanh hóa đất đai, thúc đẩy trị lý tổng hợp sa mạc hóa, đá hóa, đất xói mòn, tăng cường bảo vệ và phục hồi đất ngập nước, tăng cường phòng chống thiên tai địa chất. Hoàn thiện chế độ bảo vệ rừng thiên nhiên, mở rộng diện tích trả lại đất canh tác cho trồng rừng, trồng cỏ. Bảo vệ nghiêm ngặt đất canh tác, mở rộng thí điểm thay phiên canh tác và nghỉ dưỡng, kiện toàn chế độ nghỉ dưỡng cho đất canh tác, đồng cỏ, rừng, dòng sông, hồ ao, xây dựng cơ chế đền bù sinh thái thị trường hóa, đa dạng hóa.

  (4) Cải cách thể chế giám sát quản lý môi trường sinh thái. Tăng cường thiết kế tổng thể và tổ chức lãnh đạo đối với xây dựng văn minh sinh thái, thiết lập cơ quan quản lý tài sản tài nguyên thiên nhiên và giám sát quản lý sinh thái thiên nhiên quốc hữu, hoàn thiện cơ chế quản lý môi trường sinh thái, thi hành thống nhất chức trách của người sở hữu tài sản tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu toàn dân, thi hành thống nhất chức trách quản lý, kiểm soát, sử dụng và bảo vệ, phục hồi sinh thái đối với tất cả không gian đất đai, thi hành thống nhất chức trách giám sát, quản lý và hành pháp hành chính đối với phát thải các loại chất ô nhiễm tại thành thị và nông thôn. Xây dựng chế độ khai thác bảo vệ không gian đất đai, hoàn thiện chính sách đồng bộ của khu chức năng chủ thể, xây dựng hệ thống đất đai bảo vệ thiên nhiên lấy công viên quốc gia làm chủ thể. Kiên quyết ngăn chặn và trừng trị hành vi phá hoại môi trường sinh thái.

  Thưa các đồng chí! Công cuộc xây dựng văn minh sinh thái là sự nghiệp công lao đương đại, lợi cho đời sau. Chúng ta cần phải xây dựng bền chặt quan điểm văn minh sinh thái Xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy hình thành bố cục mới công cuộc xây dựng hiện đại hóa phát triển hài hòa giữa con người với thiên nhiên, đưa ra sự đóng góp của thế hệ chúng ta cho bảo vệ môi trường sinh thái!

  X. Kiên trì đi con đường xây dựng quân đội hùng mạnh đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy toàn diện hiện đại hóa quốc phòng và quân đội

  Công cuộc xây dựng quốc phòng và quân đội đang đứng trên khởi điểm lịch sử mới. Trước biến đổi sâu sắc của môi trường an ninh quốc gia, trước nhu cầu thời đại xây dựng đất nước giàu mạnh và quân đội hùng mạnh, cần phải quán triệt toàn diện tư tưởng xây dựng quân đội hùng mạnh của Đảng trong thời đại mới, quán triệt phương châm chiến lược quân sự trong tình hình mới, xây dựng lực lượng lục-hải-không quân, tên lửa và lực lượng chi viện chiến lược hiện đại hóa lớn mạnh, xây dựng cơ quan chỉ huy tác chiến liên hợp Chiến khu vững mạnh, hiệu quả cao, xây dựng hệ thống tác chiến hiện đại đặc sắc Trung Quốc, gánh vác nhiệm vụ sứ mệnh thời đại mới mà Đảng và nhân dân giao phó.

  Thích ứng với xu hướng phát triển cách mạng quân sự mới thế giới và nhu cầu an ninh quốc gia, nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng, đảm bảo đến năm 2020 cơ bản thực hiện cơ giới hóa, việc xây dựng tin học hóa thu được tiến triển quan trọng, năng lực chiến lược được nâng cao rõ rệt. Nhất trí với tiến trình hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy toàn diện hiện đại hóa lý luận quân sự, hiện đại hóa hình thái tổ chức quân đội, hiện đại hóa nhân viên quân sự, hiện đại hóa trang thiết bị vũ khí, phấn đấu đến năm 2035 cơ bản thực hiện hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, đến giữa thế kỷ này hoàn thành xây dựng toàn diện quân đội nhân dân thành quân đội hàng đầu thế giới.

  Tăng cường xây dựng Đảng trong quân đội, triển khai giáo dục với chủ đề "Kế thừa gien đỏ, đảm đương trọng trách xây dựng quân đội hùng mạnh", thúc đẩy xây dựng hệ thống vinh dự quân nhân, đào tạo quân nhân cách mạng thời đại mới có linh hồn, có bản lĩnh, có nhiệt huyết, có đạo đức, giữ mãi tính chất, tôn chỉ, bản sắc của quân đội nhân dân. Tiếp tục đi sâu cải cách quốc phòng và quân đội, đi sâu cải cách các chính sách chế độ quan trọng như chế độ nghề nghiệp hóa sĩ quan, chế độ nhân viên dân sự, chế độ nghĩa vụ quân sự, thúc đẩy cách mạng quản lý quân sự, hoàn thiện và phát triển chế độ quân sự Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Xây dựng tư tưởng khoa học công nghệ là sức chiến đấu cốt lõi, thúc đẩy đổi mới công nghệ quan trọng, tự chủ sáng tạo, tăng cường xây dựng hệ thống đào tạo nhân tài quân sự, xây dựng quân đội nhân dân loại hình sáng tạo. Quản lý quân đội nghiêm minh toàn diện, thúc đẩy chuyển đổi căn bản phương thức quản lý quân đội, nâng cao trình độ pháp trị hóa xây dựng quốc phòng và quân đội.

  Quân đội là sẵn sàng chiến đấu, mọi công việc đều phải kiên trì chuẩn mực sức chiến đấu, tập trung theo hướng có thể đánh trận, đánh thắng trận. Thực hiện vững chắc sự chuẩn bị đấu tranh quân sự các phương hướng chiến lược, trù tính chung thúc đẩy sự chuẩn bị đấu tranh quân sự trong lĩnh vực an ninh truyền thống và lĩnh vực an ninh kiểu mới, phát triển lực lượng tác chiến và lực lượng đảm bảo kiểu mới, triển khai huấn luyện quân sự thực chiến hoá, tăng cường vận dụng lực lượng quân sự, tăng cường phát triển quân sự thông minh, nâng cao năng lực tác chiến liên hợp, năng lực tác chiến toàn khu vực trên cơ sở hệ thống thông tin mạng, tạo dựng hiệu quả xu thế có lợi, quản lý và kiểm soát khủng hoảng, ngăn chặn chiến tranh, đánh thắng chiến tranh.

  Kiên trì sự thống nhất giữa xây dựng đất nước giàu mạnh và quân đội hùng mạnh, tăng cường sự lãnh đạo thống nhất, thiết kế thượng tầng, cải cách đổi mới và thực hiện các dự án quan trọng, đi sâu cải cách công nghiệp khoa học công nghệ quốc phòng, hình thành bố cục phát triển sâu sắc hội nhập quân sự và dân sự, xây dựng hệ thống và năng lực chiến lược quốc gia nhất thể hóa. Hoàn thiện hệ thống động viên quốc phòng, xây dựng lực lượng phòng thủ biên cương, trên biển, trên không hiện đại lớn mạnh và vững chắc. Xây dựng cơ quan quản lý đảm bảo quân nhân giải ngũ, giữ gìn quyền lợi hợp pháp của quân nhân và gia đình quân nhân, để quân nhân trở thành nghề nghiệp được cả xã hội tôn sùng. Đi sâu cải cách lực lượng cảnh sát vũ trang, xây dựng lực lượng cảnh sát vũ trang hiện đại hóa.

  Thưa các đồng chí! Quân đội ta là quân đội nhân dân, quốc phòng ta là quốc phòng toàn dân. Chúng ta cần phải tăng cường giáo dục quốc phòng toàn dân, củng cố đoàn kết giữa quân đội và chính phủ, quân đội và nhân dân, hội tụ sức mạnh lớn mạnh vì thực hiện Giấc mơ Trung Quốc và giấc mơ xây dựng quân đội hùng mạnh!

  XI. Kiên trì "Một nước hai chế độ", thúc đẩy thống nhất tổ quốc

  Từ ngày Hồng Công, Ma Cao trở về với tổ quốc đến nay, thực tiễn "Một nước hai chế độ" đã giành được thành công được cả thế giới công nhận. Sự thật đã chứng minh, "Một nước hai chế độ" là phương án tốt nhất giải quyết vấn đề Hồng Công, Ma Cao do lịch sử để lại, cũng là chế độ tốt nhất giữ gìn phồn vinh và ổn định của Hồng Công, Ma Cao sau khi trở về với tổ quốc.

  Giữ gìn phồn vinh và ổn định lâu dài của Hồng Công, Ma Cao, cần phải quán triệt toàn diện và đúng đắn phương châm "Một nước hai chế độ", "Người Hồng Công quản lý Hồng Công", "Người Ma Cao quản lý Ma Cao", tự trị cao độ, nghiêm khắc làm việc theo Hiến Pháp và Luật Cơ bản, hoàn thiện các chế độ và cơ chế về việc thực thi Luật Cơ bản. Phải ủng hộ chính quyền Đặc khu Hành chính và Trưởng Đặc khu Hành chính điều hành quản lý công việc và tích cực làm việc theo pháp luật, đoàn kết và dẫn dắt nhân sĩ các giới Hồng Công, Ma Cao chung sức chung lòng mưu cầu phát triển, thúc đẩy hài hòa, bảo đảm và cải thiện dân sinh, thúc đẩy dân chủ một cách có trật tự, giữ gìn ổn định xã hội, thi hành trách nhiệm chế độ Hiến pháp giữ gìn chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của đất nước.

  Sự phát triển của Hồng Công, Ma Cao gắn chặt với sự phát triển của nội địa. Phải ủng hộ Hồng Công, Ma Cao hội nhập vào đại cục phát triển của đất nước, lấy việc xây dựng Khu vịnh lớn Quảng Đông, Hồng Công, Ma Cao, sự hợp tác giữa Quảng Đông, Hồng Công, Ma Cao, sự hợp tác khu vực tam giác châu thổ sông Châu Giang mở rộng, v.v làm trọng điểm, thúc đẩy toàn diện hợp tác cùng có lợi giữa Hồng Công, Ma Cao với nội địa, xây dựng và hoàn thiện các chính sách và biện pháp tạo thuận tiện cho cư dân Hồng Công, Ma Cao phát triển tại nội địa.

  Chúng ta kiên trì "Người Hồng Công quản lý Hồng Công", "Người Ma Cao quản lý Ma Cao" với chủ thể là những người yêu nước, phát triển và làm lớn mạnh lực lượng yêu nước, yêu Hồng Công và yêu Ma Cao, tăng cường ý thức về đất nước và tinh thần yêu nước của đồng bào Hồng Công, Ma Cao, để đồng bào Hồng Công, Ma Cao cùng gánh vác trách nhiệm lịch sử thực hiện phục hưng dân tộc, cùng chia sẻ vinh quang vĩ đại phồn vinh và giàu mạnh của tổ quốc.

  Giải quyết vấn đề Đài Loan, thực hiện thống nhất hoàn toàn tổ quốc, là nguyện vọng chung của toàn thể con em Trung Hoa, là lợi ích căn bản của dân tộc Trung Hoa. Phải tiếp tục kiên trì phương châm "Thống nhất hòa bình, một nước hai chế độ", thúc đẩy phát triển hòa bình quan hệ hai bờ, đẩy nhanh tiến trình thống nhất hòa bình tổ quốc.

  Nguyên tắc một nước Trung Quốc là nền tảng chính trị của quan hệ hai bờ. "Nhận thức chung năm 1992" thể hiện nguyên tắc một nước Trung Quốc đã xác định rõ tính chất căn bản của quan hệ hai bờ, là then chốt để đảm bảo phát triển hòa bình quan hệ hai bờ. Thừa nhận sự thật lịch sử "Nhận thức chung năm 1992", chấp nhận hai bờ cùng thuộc một nước Trung Quốc, thì hai bờ mới có thể triển khai đối thoại, cùng hiệp thương giải quyết những vấn đề mà đồng bào hai bờ cùng quan tâm, sự giao lưu với đại lục của bất cứ chính đảng và đoàn thể nào của Đài Loan cũng sẽ không gặp rào cản gì.

  Đồng bào hai bờ là anh em ruột thịt cùng chung vận mệnh, là người trong một nhà máu loãng hơn nước lã. Chúng ta kiên trì quan điểm "hai bờ là người thân trong một nhà", tôn trọng chế độ xã hội hiện hành của Đài Loan và cách sống của đồng bào Đài Loan, nguyện trước tiên chia sẻ cơ hội phát triển của đại lục với đồng bào Đài Loan. Chúng ta sẽ mở rộng giao lưu và hợp tác về kinh tế, văn hóa giữa hai bờ, thực hiện cùng có lợi và dành ưu đãi cho nhau, từng bước dành đãi ngộ như nhau với đồng bào đại lục cho đồng bào Đài Loan trong khi học tập, khởi nghiệp, làm việc, sinh sống ở đại lục, tăng thêm lợi ích cho đồng bào Đài Loan. Chúng ta sẽ thúc đẩy đồng bào hai bờ cùng tôn vinh nền văn hóa Trung Hoa, thúc đẩy ăn ý tâm hồn.

  Chúng ta kiên quyết giữ gìn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước, quyết không để tái diễn bi kịch lịch sử chia rẽ đất nước. Mọi hoạt động chia rẽ tổ quốc đều sẽ bị toàn thể nhân dân Trung Quốc kiên quyết phản đối. Chúng ta có ý chí kiên định, niềm tin đầy đủ, năng lực đầy đủ làm thất bại bất cứ mưu toan chia rẽ nào của "Đài Loan độc lập". Chúng ta quyết không cho phép bất cứ ai, bất cứ tổ chức, chính đảng nào chia rẽ bất cứ lãnh thổ Trung Quốc nào ra khỏi Trung Quốc vào bất cứ lúc nào, dưới bất cứ hình thức gì!

  Thưa các đồng chí! Thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, là giấc mơ chung của toàn thể nhân dân Trung Quốc. Chúng ta tin chắc rằng, miễn là toàn thể con em Trung Hoa, trong đó có đồng bào Hồng Công, Ma Cao và Đài Loan, thuận theo xu thế lớn lịch sử, cùng gánh trọng trách dân tộc, nắm vững vận mệnh của dân tộc trong tay mình, thì sẽ nhất định có thể cùng mở ra tương lai tốt đẹp phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa!

  XII. Kiên trì con đường phát triển hòa bình, thúc đẩy tạo dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại

  Đảng Cộng sản Trung Quốc là chính đảng mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Trung Quốc, cũng là chính đảng phấn đấu vì sự nghiệp tiến bộ của nhân loại. Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn coi việc đưa ra đóng góp mới to lớn hơn cho nhân loại là sứ mệnh của mình.

  Trung Quốc sẽ giương cao ngọn cờ hòa bình, phát triển, hợp tác, cùng thắng, thực hiện nghiêm túc tôn chỉ chính sách ngoại giao giữ gìn hòa bình thế giới, thúc đẩy cùng phát triển, kiên định phát triển hữu nghị và hợp tác với các nước trên cơ sở Năm nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình, thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới tôn trọng lẫn nhau, công bằng chính nghĩa, hợp tác cùng thắng.

  Thế giới đang ở trong thời kỳ phát triển lớn, biến đổi lớn và điều chỉnh lớn, hòa bình và phát triển vẫn là chủ đề của thời đại. Đa cực hóa thế giới, toàn cầu hóa kinh tế, tin học hóa xã hội, đa dạng hóa văn hóa phát triển vào chiều sâu, sự biến đổi về hệ thống quản trị toàn cầu và trật tự quốc tế được đẩy nhanh thúc đẩy, mức độ liên hệ với nhau, dựa vào nhau giữa các nước ngày càng sâu sắc, so sánh lực lượng quốc tế ngày càng cân bằng, xu thế lớn hòa bình và phát triển không thể đảo ngược. Đồng thời, nhân tố không ổn định và không xác định mà thế giới phải đối mặt nổi bật, động năng tăng trưởng kinh tế thế giới không đủ, phân hóa giàu nghèo ngày càng nghiêm trọng, vấn đề điểm nóng khu vực diễn ra liên miên, các mối đe doạ an ninh phi truyền thống như chủ nghĩa khủng bố, an ninh mạng, dịch bệnh truyền nhiễm lớn và biến đổi khí hậu tiếp tục lan rộng, loài người đang đứng trước nhiều thách thức chung.

  Thế giới mà chúng ta đang sinh sống tràn đầy hy vọng, cũng tràn đầy thách thức. Chúng ta không thể từ bỏ giấc mơ vì sự phức tạp của hiện thực, cũng không thể từ bỏ theo đuổi vì sự xa vời của lý tưởng. Không có nước nào có thể tự mình ứng phó được những thách thức mà nhân loại phải đối mặt, cũng không có nước nào có thể rút về đảo biệt lập tự đóng cửa.

  Chúng ta kêu gọi nhân dân các nước chung sức chung lòng, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của cả nhân loại, xây dựng thế giới hòa bình lâu dài, an ninh rộng khắp, cùng nhau phồn vinh, cởi mở bao dung, sạch sẽ tươi đẹp. Phải tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương bình đẳng, kiên quyết từ bỏ tư duy Chiến tranh lạnh và chính trị cường quyền, đi theo con đường giao lưu mới giữa các nước là đối thoại không đối kháng, đồng hành không đồng minh. Phải kiên trì giải quyết tranh chấp qua đối thoại, giải quyết bất đồng qua hiệp thương, trù tính chung ứng phó những mối đe doạ an ninh truyền thống và phi truyền thống, chống chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức. Phải chung lưng đấu cật, thúc đẩy tự do hóa và thuận tiện hóa thương mại và đầu tư, thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế phát triển theo hướng ngày càng cởi mở, bao trùm, phổ quát, cân bằng, cùng thắng. Phải tôn trọng tính đa dạng của nền văn minh thế giới, vượt qua xa cách văn minh qua sự giao lưu văn minh, vượt qua xung đột văn minh qua việc tham khảo học hỏi văn minh lẫn nhau, vượt qua tính ưu việt văn minh qua cùng tồn tại văn minh. Phải kiên trì thân thiện với môi trường, hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ quê nhà trái đất mà cả nhân loại dựa vào để sinh sống.

  Trung Quốc kiên định thi hành chính sách ngoại giao hòa bình độc lập, tự chủ, tôn trọng quyền lợi tự lựa chọn con đường phát triển của nhân dân các nước, giữ gìn công bằng và chính nghĩa quốc tế, phản đối áp đặt ý chí của mình cho người khác, phản đối can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, phản đối nước mạnh ức hiếp nước yếu. Trung Quốc quyết không phát triển bản thân mình bằng giá hy sinh lợi ích của nước khác, cũng không từ bỏ quyền lợi chính đáng của mình, bất cứ ai cũng chớ nên nuôi hy vọng Trung Quốc sẽ nuốt quả đắng phương hại lợi ích của mình. Trung Quốc thi hành chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ. Sự phát triển của Trung Quốc không gây đe doạ đối với bất cứ nước nào. Trung Quốc bất kể phát triển đến mức nào, cũng sẽ vĩnh viễn không xưng bá, vĩnh viễn không bành trướng.

  Trung Quốc tích cực phát triển quan hệ đối tác trên toàn cầu, mở rộng điểm giao thoa lợi ích với các nước khác, thúc đẩy điều phối và hợp tác với các nước lớn, xây dựng khung quan hệ nước lớn ổn định về tổng thể, phát triển cân bằng, làm sâu sắc thêm quan hệ với các nước láng giềng theo quan điểm Thân Thiện Huệ Dung và phương châm ngoại giao láng giềng là thân thiện với láng giềng, làm đối tác của láng giềng, tăng cường đoàn kết và hợp tác với các nước đang phát triển theo quan điểm đạo nghĩa và lợi ích đúng đắn, quan điểm thân thiện và chân thành thật sự. Tăng cường giao lưu và hợp tác với các chính đảng và tổ chức chính trị các nước, thúc đẩy giao lưu đối ngoại của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc, Hội nghị Chính trị Hiệp thương, quân đội, địa phương và đoàn thể nhân dân.

  Trung Quốc kiên trì quốc sách cơ bản mở cửa đối ngoại, kiên trì mở cửa đất nước để triển khai xây dựng, tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế "Một vành đai một con đường", nỗ lực thực hiện trao đổi chính sách, kết nối cơ sở hạ tầng, thông suốt thương mại, lưu thông dòng vốn, lòng dân tương thông, tạo mặt bằng mới hợp tác quốc tế, tăng thêm động lực mới cùng phát triển. Đẩy mạnh viện trợ các nước đang phát triển, nhất là các nước kém phát triển nhất, thu hẹp khoảng cách phát triển Nam Bắc. Trung Quốc ủng hộ thể chế thương mại đa phương, thúc đẩy xây dựng khu vực thương mại tự do, thúc đẩy xây dựng kinh tế thế giới mở.

  Trung Quốc kiên trì quan điểm quản trị toàn cầu cùng thương thảo, cùng xây dựng, cùng chia sẻ, đề xướng dân chủ hóa quan hệ quốc tế, kiên trì các nước không phân biệt lớn nhỏ, mạnh yếu, giàu nghèo đều bình đẳng như nhau, ủng hộ Liên Hợp Quốc phát huy vai trò tích cực, ủng hộ mở rộng tính đại diện và quyền phát ngôn của các nước đang phát triển trong công việc quốc tế. Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò nước lớn có tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia cải cách và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu, không ngừng đóng góp trí tuệ và sức mạnh của Trung Quốc.

  Thưa các đồng chí! Vận mệnh của thế giới đang nắm trong tay nhân dân các nước, tương lai của loài người tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của nhân dân các nước. Nhân dân Trung Quốc nguyện cùng nhân dân các nước, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, cùng sáng tạo ra tương lai tốt đẹp của nhân loại!

  XIII. Kiên định bất di bất dịch quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, không ngừng nâng cao năng lực cầm quyền và trình độ lãnh đạo của Đảng

  Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới, Đảng ta phải có cảnh tượng mới và hành động mới. Rèn sắt thì bản thân mình phải thật cứng. Đảng phải đoàn kết và dẫn dắt nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh vĩ đại, thúc đẩy sự nghiệp vĩ đại, thực hiện giấc mơ vĩ đại, phải không chút lay động kiên trì và hoàn thiện sự lãnh đạo của Đảng, không chút lay động xây dựng Đảng kiên cường vững mạnh hơn.

  Quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện sẽ vĩnh viễn trên đường đi. Triển vọng và vận mệnh của một chính đảng, một chính quyền quyết định ở lòng người hướng theo hay chống lại. Quần chúng nhân dân phản đối cái gì, căm ghét cái gì, thì chúng ta sẽ phải kiên quyết phòng ngừa và uốn nắn cái đó. Toàn Đảng phải nhận thức tỉnh táo, Đảng ta đang đứng trước môi trường cầm quyền phức tạp, những nhân tố ảnh hưởng đến tính tiên tiến của Đảng, làm suy yếu tính trong sạch của Đảng cũng rất phức tạp, những vấn đề nổi bật như tư tưởng không trong sạch, tổ chức không trong sạch, tác phong không trong sạch tồn tại trong Đảng chưa được giải quyết về căn bản. Phải có nhận thức sâu sắc đối với tính lâu dài và tính phức tạp của thử thách cầm quyền, thử thách cải cách mở cửa, thử thách kinh tế thị trường, thử thách môi trường bên ngoài mà Đảng ta phải đối mặt, nhận thức sâu sắc đến tính gay gắt và tính cam go của nguy cơ tinh thần biếng nhác, nguy cơ năng lực không đủ, nguy cơ tách rời quần chúng, nguy cơ tiêu cực tham nhũng mà Đảng ta phải đối mặt, kiên trì định hướng vấn đề, duy trì định lực chiến lược, thúc đẩy xây dựng Đảng nghiêm minh toàn diện phát triển vào chiều sâu.

  Yêu cầu chung về xây dựng Đảng trong thời đại mới là: Kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kiên trì Đảng phải quản lý Đảng, quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, lấy tăng cường xây dựng năng lực cầm quyền lâu dài và xây dựng tính tiên tiến, tính trong sạch của Đảng làm trục chính, lấy xây dựng chính trị của Đảng làm chỉ huy, lấy kiên định niềm tin lý tưởng, tôn chỉ làm nền tảng, lấy huy động tính tích cực, tính chủ động, tính sáng tạo của toàn Đảng làm xuất phát điểm, thúc đẩy toàn diện xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, tác phong, kỷ luật, quán xuyến xây dựng chế độ vào trong đó, đi sâu thúc đẩy cuộc đấu tranh chống tham nhũng, không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, xây dựng Đảng trở thành đảng cầm quyền chủ nghĩa Mác luôn luôn dẫn đầu thời đại, nhân dân ủng hộ chân thành, mạnh dạn tự cách mạng, vượt qua mọi thử thách sóng gió, bừng bừng sức sống.

  (1) Đặt xây dựng chính trị của Đảng vào vị trí hàng đầu. Là chính đảng chủ nghĩa Mác, coi trọng tính chính trị với ngọn cờ rõ ràng là yêu cầu căn bản của Đảng ta. Xây dựng chính trị của Đảng là xây dựng căn bản của Đảng, quyết định phương hướng và hiệu quả xây dựng Đảng. Đảm bảo toàn Đảng phục tùng Trung ương, kiên trì thẩm quyền và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng, là nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng chính trị của Đảng. Toàn Đảng phải kiên định thi hành đường lối chính trị của Đảng, tuân thủ nghiêm túc kỷ luật chính trị và quy tắc chính trị, luôn luôn duy trì sự nhất trí cao với Trung ương Đảng về lập trường chính trị, phương hướng chính trị, nguyên tắc chính trị, đường lối chính trị. Phải tôn sùng Điều lệ Đảng, thi hành nghiêm khắc những quy tắc sinh hoạt chính trị trong Đảng trong tình hình mới, tăng cường tính chính trị, tính thời đại, tính nguyên tắc, tính chiến đấu của sinh hoạt chính trị trong Đảng, tự giác tẩy chay sự gặm nhấm của nguyên tắc trao đổi hàng hóa đối với sinh hoạt trong Đảng, tạo nên môi trường chính trị lành mạnh với tác phong và không khí trong sạch. Hoàn thiện và thực hiện các chế độ liên quan của chế độ tập trung dân chủ, kiên trì kết hợp giữa sự tập trung trên cơ sở dân chủ với nền dân chủ dưới sự chỉ đạo của tập trung, vừa phát huy đầy đủ dân chủ, vừa khéo tập trung thống nhất. Tôn vinh những giá trị quan trung thành thật thà, công chính ngay thẳng, thực sự cầu thị, trong sạch liêm khiết, kiên quyết phòng ngừa và phản đối chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa phân tán, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa bản vị, chủ nghĩa người tốt, kiên quyết phòng ngừa và phản đối chủ nghĩa bè phái, văn hóa nhóm, văn hóa giang hồ, kiên quyết chống bọn người hai mặt, làm kẻ đòn xóc hai đầu. Các đồng chí trong toàn Đảng, nhất là cán bộ cấp cao, phải tăng cường rèn luyện tính Đảng, không ngừng nâng cao giác ngộ chính trị và năng lực chính trị, coi việc trung thành với Đảng, chia sẻ nỗi lo lắng của Đảng, tận tuỵ với công tác Đảng, mang lại hạnh phúc cho nhân dân là trách nhiệm chính trị căn bản, giữ mãi bản sắc chính trị của người Cộng sản.

  (2) Trang bị toàn Đảng bằng tư tưởng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới. Xây dựng tư tưởng chính là xây dựng cơ sở của Đảng. Lý tưởng cách mạng cao hơn tất cả. Lý tưởng cao cả của chủ nghĩa Cộng sản và lý tưởng chung của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, là trụ cột tinh thần và linh hồn chính trị của người Cộng sản Trung Quốc, cũng là nền tảng tư tưởng giữ gìn khối đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải coi kiên định niềm tin lý tưởng là nhiệm vụ hàng đầu xây dựng tư tưởng của Đảng, giáo dục và hướng dẫn toàn Đảng ghi nhớ tôn chỉ của Đảng, ưỡn thẳng cột sống tinh thần của người Cộng sản, giải quyết vấn đề "Cầu dao" về thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, tự giác làm người có tín ngưỡng kiên định và người thực hành trung thực của lý tưởng cao cả chủ nghĩa Cộng sản và lý tưởng chung Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Tôn vinh tác phong và tạo bầu không khí học tập chủ nghĩa Mác, thúc đẩy bình thường hóa, chế độ hóa giáo dục học tập "Hai học một làm", lấy cán bộ lãnh đạo từ cấp huyện, cấp phòng trở lên làm trọng điểm, triển khai giáo dục chủ đề "Không quên nguyện ước ban đầu, ghi nhớ vững chắc sứ mệnh" trong toàn Đảng, trang bị trí óc bằng lý luận sáng tạo của Đảng, thúc đẩy toàn Đảng phấn đấu bền bỉ thực hiện tự giác hơn sứ mệnh lịch sử của Đảng trong thời đại mới.

  (3) Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn chất lượng cao. Cán bộ của Đảng là lực lượng trung kiên của sự nghiệp Đảng và Nhà nước. Phải kiên trì nguyên tắc Đảng quản lý cán bộ, kiên trì có đạo đức, có tài năng, trước hết phải có đạo đức, kiên trì năm hồ bốn bể, dùng người lấy đức tài làm trọng, kiên trì sự nghiệp là trên hết, công chính ngay thẳng, thực hiện đến nơi đến chốn tiêu chuẩn về cán bộ tốt. Kiên trì định hướng tuyển chọn và sử dụng nhân tài đúng đắn, chỉnh đốn tác phong và không khí tuyển chọn và sử dụng nhân tài, nêu bật tiêu chuẩn về chính trị, đề bạt và sử dụng cán bộ tạo dựng "Bốn ý thức" và "Bốn tự tin", kiên quyết giữ gìn thẩm quyền của Trung ương Đảng, quán triệt và thi hành toàn diện lý luận, đường lối, phương châm và chính sách của Đảng, trung thành, sạch sẽ, đảm đương, chọn nhân tài chất lượng cao để xây dựng ban lãnh đạo các cấp vững mạnh. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn và tinh thần chuyên môn, tăng cường năng lực thích ứng với yêu cầu phát triển của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới của đội ngũ cán bộ. Dốc sức phát hiện cán bộ trẻ dự nguồn, chú trọng bồi dưỡng rèn luyện cán bộ trẻ tại cơ sở và vùng khó khăn, không ngừng tuyển chọn và sử dụng cán bộ trẻ ưu tú đã trải qua thử thách trong thực tiễn. Trù tính chung công tác bồi dưỡng đào tạo và đề bạt cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ ngoài Đảng. Nghiêm chỉnh làm tốt công tác về cán bộ nghỉ hưu. Kiên trì kết hợp sự quản lý nghiêm túc với quan tâm yêu quý, coi trọng song song khích lệ và ràng buộc, hoàn thiện cơ chế sát hạch và đánh giá cán bộ, xây dựng cơ chế khuyến khích, cơ chế dung thứ và chỉnh sửa sai lầm, dứt khoát ủng hộ và động viên những cán bộ dám gánh vác trách nhiệm, làm việc thiết thực, không mưu lợi riêng. Tổ chức Đảng các cấp phải quan tâm và yêu quý cán bộ cơ sở, chủ động chia sẻ nỗi lo lắng và giải quyết khó khăn cho họ.

  Nhân tài là nguồn lực chiến lược để chấn hưng dân tộc, giành chủ động trong cạnh tranh quốc tế. Phải kiên trì nguyên tắc Đảng quản lý nhân tài, tập hợp và sử dụng nhân tài cả thế giới, đẩy nhanh xây dựng nước mạnh về nhân tài. Thực hiện chính sách nhân tài tích cực hơn, cởi mở hơn, hiệu quả hơn, với tầm mắt sắc sảo nhận biết nhân tài, tấm lòng chân thành yêu quý nhân tài, sự mạnh bạo và hiểu biết sử dụng nhân tài, sự rộng lượng bao dung nhân tài, biện pháp tốt thu hút nhân tài, tập hợp nhân tài ưu tú các lĩnh vực trong và ngoài Đảng, trong và ngoài nước vào cuộc phấn đấu vĩ đại của Đảng và nhân dân, khuyến khích và hướng dẫn nhân tài chuyển dịch sang những vùng sâu, vùng xa khó khăn, vùng biên giới dân tộc, vùng căn cứ địa cách mạng truyền thống và cơ sở, nỗ lực tạo ra cục diện tốt ai ai cũng khát khao trở thành nhân tài, ai ai cũng nỗ lực trở thành nhân tài, ai ai cũng có thể trở thành nhân tài, ai ai cũng phát huy được tài năng, làm cho sức sống sáng tạo và tài ba trí tuệ của nhân tài các loại đua nhau nở rộ, phát huy đầy đủ tài trí thông minh của mình.

  (4) Tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở. Tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng đảm bảo quán triệt và thực hiện các đường lối, phương châm, chính sách và triển khai quyết sách của Đảng. Phải coi nâng cao năng lực tổ chức là trọng điểm, nêu bật chức năng chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở các doanh nghiệp, nông thôn, cơ quan, trường học, viện, sở nghiên cứu, phường và khu cộng đồng dân cư, tổ chức xã hội thành những thành lũy chiến đấu vững mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, quán triệt quyết định của Đảng, lãnh đạo quản lý cơ sở, đoàn kết động viên quần chúng, thúc đẩy cải cách phát triển. Các chi bộ Đảng phải gánh vác tốt những chức trách như trực tiếp giáo dục đảng viên, quản lý đảng viên, giám sát đảng viên và tổ chức quần chúng, tuyên truyền trong quần chúng, hội tụ quần chúng, phục vụ quần chúng, hướng dẫn đông đảo đảng viên phát huy vai trò tiên phong mẫu mực. Kiên trì chế độ "Ba cuộc họp một giờ học", thúc đẩy sáng tạo cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động cơ sở, tăng cường xây dựng đội ngũ người đứng đầu tổ chức cơ sở Đảng, mở rộng diện che phủ tổ chức cơ sở Đảng, ra sức giải quyết những vấn đề như tổ chức Đảng bị yếu hóa, không có tác dụng, bị bỏ ra ngoài rìa. Mở rộng dân chủ cơ sở trong Đảng, thúc đẩy công khai công việc của Đảng, làm thông suốt kênh để đảng viên tham gia công việc trong Đảng, giám sát tổ chức và cán bộ Đảng, đóng góp ý kiến và đề nghị với tổ chức Đảng cấp trên. Chú trọng phát triển đảng viên từ trong công nhân các ngành nghề, thanh niên, nông dân, trí thức cấp cao, cũng như trong tổ chức kinh tế chế độ phi công hữu và tổ chức xã hội. Tăng cường khuyến khích, quan tâm và giúp đỡ trong Đảng. Tăng cường tính đối tượng và tính hiệu quả của việc giáo dục quản lý đảng viên, triển khai ổn thỏa có trật tự công tác xử lý đảng viên và tổ chức Đảng không đạt tiêu chuẩn.

  (5) Kiên trì thường xuyên chỉnh đốn tác phong và thực hiện nghiêm túc kỷ luật của Đảng. Đảng ta đến từ nhân dân, bén rễ từ nhân dân, phục vụ nhân dân, một khi tách rời quần chúng thì sẽ mất đi sức sống. Tăng cường xây dựng tác phong, phải xoay quanh việc giữ gìn mối liên hệ ruột thịt giữa Đảng với quần chúng nhân dân, tăng cường ý thức quần chúng và tình cảm với quần chúng, không ngừng củng cố cơ sở quần chúng cầm quyền của Đảng. Tất cả những vấn đề mà quần chúng nhân dân phản ánh mạnh mẽ nhất đều phải đối xử nghiêm túc, nghiêm chỉnh, tất cả những hành động làm tổn hại lợi ích của quần chúng nhân dân đều phải kiên quyết chỉnh sửa. Kiên trì cấp trên làm gương cho cấp dưới, củng cố và mở rộng thành quả thực hiện tinh thần Tám quy định của Trung ương, tiếp tục chỉnh đốn vấn đề "Bốn tác phong", kiên quyết chống tư tưởng đặc quyền và hiện tượng đặc quyền. Trọng điểm tăng cường kỷ luật chính trị và kỷ luật tổ chức, thúc đẩy thực hiện nghiêm túc kỷ luật liêm khiết, kỷ luật quần chúng, kỷ luật làm việc, kỷ luật sinh hoạt. Kiên trì triển khai phê bình và tự phê bình, kiên trì ngăn trước ngừa sau, chữa bệnh cứu người, vận dụng "Bốn hình thái" trong giám sát và chấp hành kỷ luật, giải quyết ngay từ sớm và vẫn còn manh nha, ngăn chặn từ lúc mới phát sinh. Giao quyền thi hành kỷ luật cho các tổ chức Đảng có thẩm quyền quản lý cán bộ, tăng cường giải trình trách nhiệm về giám sát, chấp hành kỷ luật. Tăng cường giáo dục kỷ luật, tăng cường chấp hành kỷ luật, để cán bộ, đảng viên biết kính nể, nhớ điều cấm, giữ vạch sàn, quen làm việc và sinh sống trong môi trường bị giám sát và ràng buộc.

  (6) Giành thắng lợi áp đảo trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Quần chúng nhân dân rất căm ghét tệ nạn tham nhũng, tham nhũng là mối đe doạ lớn nhất mà Đảng ta phải đối mặt. Chỉ có đi sâu trị cả gốc lẫn ngọn, đảm bảo cán bộ trong sạch ngay thẳng, chính phủ trong sạch liêm khiết, chính trị trong sạch minh bạch với lòng vững chắc và không lay chuyển đối với việc phòng chống tham nhũng vĩnh viễn trên đường đi, mới có thể vượt qua luật chu kỳ lịch sử, đảm bảo ổn định an ninh lâu dài của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, tình hình đấu tranh chống tham nhũng vẫn còn cam go và phức tạp, quyết tâm củng cố đà áp đảo, giành thắng lợi áp đảo cần phải chắc như đá tảng. Kiên trì không vùng cấm, che phủ toàn diện, không khoan nhượng, kiên trì chú trọng ngăn chặn, áp lực mạnh mẽ và răn đe lâu dài, kiên trì điều tra cả hành vi nhận và đưa hối lộ, kiên quyết phòng ngừa hình thành nhóm lợi ích trong Đảng. Thành lập chế độ tuần sát tại các đảng ủy thành phố và huyện, tăng cường chỉnh đốn và xử lý vấn đề tham nhũng bên cạnh quần chúng nhân dân. Bất kể phần tử tham nhũng bỏ chạy đến nơi nào, đều phải truy nã quy án, đưa ra trước vành móng ngựa. Thúc đẩy lập pháp nhà nước về chống tham nhũng, xây dựng mặt bằng tố cáo, phản ánh chung cho hệ thống kiểm tra và giám sát. Tăng cường răn đe không dám tham nhũng, đan chặt chiếc lồng không thể tham nhũng, tăng cường tính tự giác không muốn tham nhũng, nỗ lực bền bỉ đổi lấy môi trường thật sự trong sạch và minh bạch.

  (7) Kiện toàn hệ thống giám sát của Đảng và Nhà nước. Tăng cường năng lực tự làm sạch của Đảng, hoàn toàn dựa vào tăng cường sự tự giám sát của Đảng và sự giám sát của quần chúng. Tăng cường chế ước và giám sát việc vận hành quyền lực, để nhân dân giám sát quyền lực, để quyền lực được vận hành dưới ánh sáng, nhốt quyền lực vào chiếc lồng chế độ. Tăng cường vai trò giám sát của tổ chức từ trên xuống dưới, cải tiến giám sát dân chủ từ dưới lên trên, phát huy vai trò của sự giám sát lẫn nhau trong đồng cấp, tăng cường quản lý giám sát thường ngày đối với đảng viên và cán bộ lãnh đạo. Đi sâu thực hiện tuần thị chính trị, kiên trì không lay động việc phát hiện vấn đề và hình thành sự răn đe, xây dựng mạng lưới giám sát liên kết lẫn nhau giữa tuần thị và tuần sát. Đi sâu cải cách thể chế giám sát nhà nước, mở rộng công tác thí điểm ra toàn quốc, thành lập Ủy ban Giám sát cấp nhà nước, tỉnh, thành phố, huyện, sáp nhập làm việc với cơ quan kiểm tra kỷ luật của Đảng, thực hiện giám sát đối với tất cả những công chức thi hành quyền lực công. Xây dựng Luật Giám sát nhà nước. Trao chức trách, quyền hạn và phương thức điều tra cho Ủy ban Giám sát theo pháp luật, lấy biện pháp tạm giữ thay cho "Song Quy". Cải cách thể chế quản lý kiểm toán, hoàn thiện thể chế thống kê. Thành lập hệ thống giám sát dưới sự chỉ huy thống nhất của Đảng, che phủ toàn diện, thẩm quyền và hiệu quả, kết hợp giữa sự giám sát trong Đảng với sự giám sát của cơ quan nhà nước, giám sát dân chủ, giám sát tư pháp, giám sát của quần chúng, giám sát của dư luận, tăng cường hợp lực giám sát.

  (8) Tăng cường toàn diện bản lĩnh cầm quyền. Lãnh đạo một nước lớn Xã hội chủ nghĩa với 1,3 tỷ dân, Đảng ta phải thật sự vững vàng về chính trị, cũng phải có bản lĩnh cao. Phải tăng cường bản lĩnh học tập, tạo ra bầu không khí nồng thắm khéo học tập, mạnh dạn thực tiễn trong toàn Đảng, xây dựng chính đảng học tập chủ nghĩa Mác, thúc đẩy xây dựng nước lớn về học tập. Tăng cường bản lĩnh lãnh đạo chính trị, kiên trì tư duy chiến lược, tư duy sáng tạo, tư duy biện chứng, tư duy pháp trị, tư duy vạch sàn, xây dựng khoa học và kiên quyết chấp hành đường lối, phương châm, chính sách của Đảng, thực hiện đến nơi đến chốn vai trò nắm bắt toàn cục, điều phối các bên của Đảng. Tăng cường bản lĩnh cải cách sáng tạo, giữ phong độ tinh thần kiên quyết tiến lên, khéo thúc đẩy công việc kết hợp với sáng tạo thực tế, khéo triển khai công việc vận dụng công nghệ in-tơ-nét và biện pháp tin học hóa. Tăng cường bản lĩnh phát triển khoa học, khéo quán triệt quan điểm phát triển mới, không ngừng mở ra cục diện phát triển mới. Tăng cường bản lĩnh cầm quyền theo pháp luật, đẩy nhanh hình thành hệ thống chế độ quy định trong Đảng che phủ sự lãnh đạo của Đảng và các mặt xây dựng Đảng, tăng cường và cải thiện việc lãnh đạo các cơ quan chính quyền nhà nước. Tăng cường bản lĩnh công tác quần chúng, đổi mới thể chế, cơ chế, phương thức, phương pháp công tác quần chúng, thúc đẩy tăng cường tính chính trị, tính tiên tiến, tính quần chúng của các tổ chức đoàn thể mang tính quần chúng như Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội liên hiệp Phụ nữ, phát huy vai trò cầu nối liên hệ quần chúng, tổ chức và động viên đông đảo quần chúng nhân dân kiên định bất di bất dịch đi theo Đảng. Tăng cường bản lĩnh kiên quyết nắm việc thực hiện, kiên trì nói thật, mưu cầu làm việc thực, có biện pháp thiết thực, chú trọng hiệu quả thực tế, kết hợp hữu cơ giữa tác phong xốc vác năng nổ với kiên trì bền bỉ, mạnh dạn khắc phục khó khăn, làm thật, làm kỹ và làm tốt các công việc với tinh thần đóng đinh. Tăng cường bản lĩnh kiểm soát rủi ro, kiện toàn các cơ chế phòng ngừa và kiểm soát rủi ro về mọi mặt, khéo xử lý các loại mâu thuẫn phức tạp, mạnh dạn chiến thắng mọi khó khăn và trở ngại trên con đường tiến lên, nắm vững quyền chủ động trong công việc.

  Thưa các đồng chí! Sự nghiệp vĩ đại cần phải có sự lãnh đạo vững mạnh của Đảng. Miễn là Đảng ta xây dựng bản thân mình thật tốt, thật mạnh, đảm bảo Đảng ta luôn luôn cùng suy nghĩ, cùng làm việc với nhân dân, thì nhất định sẽ dẫn dắt con thuyền giấc mơ vĩ đại của nhân dân Trung Quốc rẽ sóng tiến lên, thắng lợi tiến tới bờ bên kia vẻ vang.

  Thưa các đồng chí! Dân tộc Trung Hoa là dân tộc vĩ đại đã vượt qua muôn vàn khó khăn với tinh thần bất khuất bền bỉ, nhân dân Trung Quốc là nhân dân vĩ đại cần cù dũng cảm, không ngừng tự cường, Đảng Cộng sản Trung Quốc là chính đảng vĩ đại dám đấu tranh, dám chiến thắng. Bánh xe lịch sử lăn về phía trước, trào lưu thời đại đang cuồn cuộn. Lịch sử sẽ chỉ quan tâm đến những ai kiên định, vươn lên, phấn đấu, chứ không chờ đợi những ai do dự, biếng nhác, sợ khó. Toàn Đảng nhất định phải giữ gìn tác phong phấn đấu gian khổ, tránh kiêu căng nóng nảy, với tinh thần thời gian không chờ đợi, chỉ tranh giây phút, hăng hái đi lên con đường trường chinh trong thời đại mới. Toàn Đảng nhất định phải tự giác giữ gìn đoàn kết và thống nhất của Đảng, giữ gìn mối liên hệ ruột thịt giữa Đảng với quần chúng nhân dân, củng cố khối đoàn kết nhân dân các dân tộc trong cả nước, tăng cường khối đoàn kết con em dân tộc Trung Hoa trong và ngoài nước, đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết được, chung sức chung lòng tiến tới tương lai sáng sủa vì sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

  Thế hệ trẻ phát triển thì đất nước sẽ phát triển, thế hệ trẻ mạnh thì đất nước sẽ mạnh. Thế hệ trẻ có lý tưởng, có bản lĩnh, có đảm đương, thì đất nước sẽ có tương lai, dân tộc sẽ có hy vọng. Giấc mơ Trung Quốc là của lịch sử, của hiện thực, cũng là của tương lai; là của thế hệ chúng ta, càng là của thế hệ trẻ. Giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa rốt cuộc sẽ trở thành hiện thực qua phấn đấu tiếp sức của các thế hệ trẻ sau này. Toàn Đảng phải quan tâm và yêu quý thế hệ trẻ, tạo vũ đài thực hiện tài năng, giá trị đời người cho lớp trẻ. Đông đảo thanh niên phải kiên định lý tưởng và niềm tin, có ý chí cao cả, có bước đi vững chắc, dám đi đầu thời đại, thực hiện giấc mơ tuổi thanh xuân trong thực tiễn sinh động thực hiện Giấc mơ Trung Quốc, viết nên trang mới lộng lẫy của cuộc đời trong phấn đấu bền bỉ vì lợi ích nhân dân!

  "Đại đạo chi hành, thiên hạ vi công" (Tạm dịch là: Lý tưởng chính trị vĩ đại, cao cả là vì lợi ích của toàn thể nhân dân). Đứng trên mảnh đất rộng bao la hơn 9,6 triệu km2, tiếp thu tinh hoa văn hoá mà dân tộc Trung Hoa đã phấn đấu tích lũy trong thời gian lâu dài hơn 5.000 năm, với lực lượng hùng hồn tích tụ của hơn 1,3 tỷ người dân Trung Quốc, chúng ta đi lên con đường Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, có vũ đài thời đại vô cùng rộng lớn, có bề dày lịch sử vô cùng sâu đậm, có định lực tiến lên vô cùng lớn mạnh. Toàn Đảng và nhân dân các dân tộc trong cả nước phải đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương Đảng, giương cao ngọn cờ vĩ đại Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quyết chí tiến lên, miệt mài làm việc, tiếp tục phấn đấu vì thực hiện ba nhiệm vụ lịch sử lớn thúc đẩy xây dựng hiện đại hóa, hoàn thành thống nhất tổ quốc, giữ gìn hòa bình và thúc đẩy cùng phát triển của thế giới, vì quyết thắng hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, giành thắng lợi vĩ đại của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, thực hiện Giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa, thực hiện mong ước về cuộc sống tốt đẹp của nhân dân!

  Lời lưu ký
  Tin ảnh
  Tin cập nhật
  Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
  • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
  • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
  • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
  • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
  Xem tiếp>>