• Ban tiếng Việt Nam
 • Các trang trên Facebook
 • Vài nét về CRI
 • Các biện pháp cải cách quan trọng mà Trung Quốc b từ sau Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 18

  2014-11-14 18:08:25     cri

  Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 18 diễn ra năm 2013 nêu ra, mục tiêu chung cải cách sâu sắc toàn diện là hoàn thiện và phát triển chế độ Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hoá hệ thống và năng lực quản lý đất nước. Đến năm 2020, giành được thành quả mang tính quyết định trong cải cách lĩnh vực quan trọng và khâu then chốt, hình thành hệ thống cơ chế chế độ hoàn bị, khoa học quy phạm, vận hành hữu hiệu, khiến cơ chế các mặt chín chắn hơn định hình hơn.

  Hiện nay, Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 18 diễn ra được hơn một năm. Trong năm qua, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra 21 biện pháp cải cách quan trọng, đề cập cải cách sâu sắc toàn diện nông thôn, cải cách sâu sắc hệ thống thuế, cải cách sâu sắc thể chế văn hoá, thúc đẩy cải cách chế độ hộ khẩu cùng thí điểm cải cách thể chế tư pháp và tiến triển công tác khu thử nghiệm Khu vực Thương mại tự do Thượng Hải.

  Ngày 19 tháng 1 năm 2014, trang web Chính phủ Nhân dân Trung ương nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa công bố "Một số ý kiến của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện Trung Quốc về cải cách sâu sắc toàn diện nông thôn tăng nhanh thúc đẩy hiện đại hoá nông nghiệp". Nội dung chính bao gồm: Hoàn thiện hệ thống đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, tăng cường chế độ hỗ trợ bảo hộ nông nghiệp, xây dựng cơ chế hiệu quả lâu dài phát triển bền vững nông nghiệp, cải cách sâu sắc chế độ đất đai nông thôn, xây dựng hệ thống kinh doanh nông nghiệp kiểu mới, tăng nhanh đổi mới chế độ tài chính nông thôn, kiện toàn cơ chế thể chế nhất thể hoá phát triển thành thị và nông thôn và cải thiện cơ chế quản lý thôn làng.

  Ngày 28/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương, Trưởng ban lãnh đạo cải cách sâu sắc toàn diện Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì triệu tập hội nghị lần thứ 2 Tiểu ban lãnh đạo cải cách sâu sắc toàn diện Trung ương, hội nghị đã xem xét thông qua "Phương án thực thi cải cách sâu sắc thể chế văn hoá". Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, phải làm tốt công tác hoàn thiện thể chế quản lý văn hoá và cơ chế sản xuất kinh doanh văn hoá, xây dựng kiện toàn hệ thống dịch vụ văn hoá công hiện đại và hệ thống thị trường văn hoá hiện đại xoay quanh việc xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa, xây dựng cường quốc văn hoá xã hội chủ nghĩa, lấy đó thúc đẩy phát triển lớn phồn vinh lớn văn hoá xã hội chủ nghĩa.

  Sáng ngày 6/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương, Trưởng ban lãnh đạo cải cách sâu sắc toàn diện Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì triệu tập và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị lần thứ 3 Tiểu ban lãnh đạo cải cách sâu sắc toàn diện Trung ương. Hội nghị đã xem xét thông qua "Ý kiến khung về một số vấn đề thí điểm cải cách thể chế tư pháp", "Phương án công tác thí điểm cải cách tư pháp thành phố Thượng Hải" và "Phương án về thành lập Toà án Quyền sở hữu trí tuệ". Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hoàn thiện quản lý phân loại cán bộ, nhân viên tư pháp, hoàn thiện chế độ trách nhiệm tư pháp, kiện toàn đảm bảo nghề nghiệp nhân viên tư pháp, thúc đẩy quản lý thống nhất về nhân viên và tài sản của Toà án, Viện kiểm sát địa phương từ cấp tỉnh trở xuống, thành lập Toà án Quyền sở hữu trí tuệ, đều là các biện pháp mang tính cơ sở và chế độ của cải cách thể chế tư pháp.

  Hội nghị còn đã xem xét "Ý kiến về tiếp tục thúc đẩy cải cách chế độ hộ khẩu", kiến nghị tiếp tục báo cáo phê duyệt thực thi theo trình tự sau khi sửa đổi hoàn thiện theo tình hình thảo luận của hội nghị. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, khâu quan trọng thúc đẩy đô thị hoá của con người là ở chế độ hộ khẩu, tăng nhanh cải cách chế độ hộ khẩu, là biện pháp quan trọng liên quan tới hàng trăm triệu nông dân di chuyển ra thành phố.

  Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 30 tháng 6 năm 2014 họp hội nghị, đã xem xét thông qua "Phương án tổng thể cải cách sâu sắc hệ thống thuế" v.v. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì hội nghị. Hội nghị cho rằng, cần trọng điểm thúc đẩy cải cách 3 mặt: Cải tiến chế độ quản lý ngân sách, tăng cường ràng buộc ngân sách, quy phạm hành vi Chính phủ, thực hiện giám sát hữu hiệu, tăng nhanh xây dựng chế độ ngân sách hiện đại quy phạm toàn diện, công khai minh bạch; cải cách sâu sắc hệ thống thuế, ưu hoá cơ cấu hệ thống thuế, hoàn thiện chức năng thuế; điều chỉnh quan hệ tài chính giữa Chính phủ Trung ương và địa phương, trong tiền đề duy trì sự ổn định đại để bố cục thu nhập Trung ương và địa phương, tiếp tục làm rõ sự phân chia thu nhập Trung ương và địa phương, phân chia hợp lý quyền hạn xử lý công việc và trách nhiệm chi tiêu giữa Chính phủ Trung ương và địa phương, thúc đẩy sự thống nhất giữa quyền lực và trách nhiệm, làm việc và chi tiêu, xây dựng chế độ thích ứng giữa quyền hạn xử lý công việc và trách nhiệm chi tiêu.

  Ngày 29 tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương, Trưởng ban lãnh đạo cải cách sâu sắc toàn diện Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì triệu tập và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị lần thứ 5 Tiểu ban lãnh đạo cải cách sâu sắc toàn diện Trung ương. Hội nghị đã xem xét "Ý kiến về hướng dẫn lưu chuyển có trật tự quyền bao khoán kinh doanh đất đai nông thôn phát triển kinh doanh quy mô thích đáng nông nghiệp", "Phương án thí điểm cải cách tích cực phát triển hợp tác cổ phần nông dân trao quyền lực và chức năng cho cổ phần tài sản tập thể", "Phương án cải cách quản lý về sâu sắc kế hoạch (chuyên ngành, quỹ v.v) khoa học và kỹ thuật tài chính Trung ương", kiến nghị tiếp tục báo cáo phê chuẩn thực thi theo trình tự sau khi sửa đổi hoàn thiện theo tình hình thảo luận của hội nghị.

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân uỷ Trung ương, Trưởng ban lãnh đạo cải cách sâu sắc toàn diện Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 27 tháng 10 đã chủ trì triệu tập và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị lần thứ 6 Tiểu ban lãnh đạo cải cách sâu sắc toàn diện Trung ương. Hội nghị đã xem xét "Ý kiến về tiến triển công tác Khu thử nghiệm Khu vực Thương mại Tự do (Thượng Hải) Trung Quốc và mở rộng kinh nghiệm thí điểm cải cách có thể sao chép", "Ý kiến về tăng cường xây dựng Ban tham vấn kiểu mới đặc sắc Trung Quốc", kiến nghị tiếp tục báo cáo phê chuẩn thực thi theo trình tự sau khi sửa đổi hoàn thiện theo tình hình thảo luận của hội nghị./.

  Lời lưu ký
  Tin ảnh
  Tin cập nhật
  Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
  • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
  • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
  • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
  • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
  Xem tiếp>>