• Ban tiếng Việt Nam
 • Các trang trên Facebook
 • Vài nét về CRI
 • Trung Quốc mạnh bước trên con đường sâu sắc cải cách toàn diện

  2014-11-13 16:48:33     cri
  Bắc Kinh tháng 11 trời cao mây trắng. Trung Quốc lại là nước chủ nhà đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương sau 13 năm kể từ năm 2001. Trung Quốc làm thế nào để sâu sắc cải cách toàn diện? Cải cách liệu có được thực thi thuận lợi hauy không, liệu có mang lại lợi ích cho toàn cầu hay không? Tất cả những vấn đề này đều thu hút sự quan tâm đặc biệt của thế giới.

  Bát cơm của Trung Quốc cần phải nắm vững trong tay mình

  Trung Quốc muốn mạnh, nông nghiệp phải mạnh. Tết Dương lịch năm 2014 vừa qua đi, Trung ương Đảng và Quốc vụ viện Trung Quốc đã lập tức ban hành văn bản "Một số ý kiến về sâu sắc toàn diện cải cách nông thôn, đẩy mạnh hiện đại hoá nông nghiệp". Đây là văn kiện cương lĩnh trong cải cách "Tam Nông" trong thời kỳ mới.

  10 năm trước, sản xuất lương thực của Trung Quốc liên tục 10 năm tăng sản lượng, thu nhập của nông dân cũng liên tục 10 năm tăng trưởng nhanh. Năm 2013, tổng sản lượng lương thực lập mức kỷ lục 600 triệu tấn, khoảng cách thu nhập của người dân thành thị và nông thôn tiệp tục thu hẹp, cải cách nông thôn được thúc đẩy vào chiều sâu, diện mạo của nông thông có sự cải thiện mới. Bên cạnh đó, người Trung Quốc cũng tỉnh táo nhận thấy phát triển kinh tế-xã hội vẫn đang trong thời kỳ chuyển đổi loại hình, cải cách và phát triển của nông thôn đối với với môi trường phức tạp hơn, khó khăn và thách thức nhiều hơn. Rất nhiều những vấn đề nan giải trong phát triển "Tam Nông" chỉ có thể giải quyết dựa vào cải cách; mong đợi mới của bà con nông dân chỉ có thể được thực hiện dựa vào cải cách.

  Để tiếp tục hoàn thiện hệ thống bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, "Văn kiện số 1" đã đề ra 5 biện pháp cải cách: Gấp rút xây dựng chiến lược an ninh lương thực quốc gia trong tình hình mới, hoàn thiện cơ chế hình thành giá nông sản phẩm quan trọng như lương thực, kiện toàn chế độ điều tiết thị trường nông sản phẩm, tận dụng hợp lý thị trường nông sản phẩm quốc tế, tăng cường giám sát và quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản phẩm.

  Trong mùa Thu vàng tháng 10, Trung ương Đảng đã xem xég thông qua bản "Ý kiến về hướng dẫn lưu chuyển có trật tự quyền kinh doanh đất đại nông thôn và phát triển kinh doanh nông nghiệp với quy mô thích hợp". Đây lại là một văn kiện cương lĩnh trong cải cách chế độ đất đại của Trung Quốc. Việc lưu chuyển quyền kinh doanh đất đaii và kinh doanh quy mô ở nông thôn là một việc lớn liên quan đến phát triển nông nghiệp và nông thôn, cũng là một nội dung quan trọng trong sâu sắc cải cách nông thôn.

  Cùng với việc này, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã xem xét thông qua phương án thí điểm cải cách về hợp tác cổ phần nông dân và quyền cổ phần tài sản tập thể ở nông thôn, đánh dấu công tác thí điểm về quyền sở hữu tài sản tập thể nông thôn của Trung Quốc sắp được triển khai toàn diện. Mục tiêu thí điểm là tìm tòi dành cho nông dân càng nhiều quyền lợi về tải sản, xác định rõ sự quy thuộc về quyền tải sản, hoàn thiện các quyền hạn và chức năng, kích hoạt tiềm năng của các yếu tố sản xuất ở nông thôn, xây dựng cơ chế mới về hoạt động kinh doanh kinh tế tập thể nông thôn phù hợp yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Đây là một thiết kế thượng tầng quan trọng trong cải cách nông thôn, là sự sáng tạo chế độ quan trọng trong cải cách kinh tế tập thể ở nông thôn.

  Cải cách để không ngừng đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi và nâng cấp mô hình

  Việc ban hành dồn dập các biện pháp cải cách về thuế và tài chính nhằm "tiếp máu" cho kinh tế thực. Thuế doanh thu của các ngành vận tải đường sắt, bưu chính và viễn thông-thông tin được đưa vào phạm vi thí điểm thuế giá trị gia tăng; biên độ thả nổi tỷ giá hối đoái giữa đồng Nhân dân tệ và đồng đô la Mỹ cũng từ 1% mở rộng tới 2%; thuế tài nguyên than đá cũng từ tình theo khối lượng chuyển sang tính theo gía; và khởi động thí điểm thành lập ngân hàng dân doanh. Ngày 30/6, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xem xét thông qua "Phương án chung về sâu sắc cải cách thể chế tài chính và thuế", quyết định trọng điểm đẩy mạnh cải cách về các mặt như cải tiến chế độ quản lý ngân sách, sâu sắc cải cách chế độ thuế, điều chỉnh mối quan hệ tài chính giữa Trung ương và chính quyền địa phương, v.v.

  Là tuyến đầu cải cách của cả nước, Khu vực Thương mại tự do Thượng Hải thúc đẩy sáng tạo về chế độ, xoay chuyển triệt để tư duy về ưu đãi chính sách trước đây. Tính đến cuối tháng 8 đã có hơn 12.000 doanh nghiệp mới được thành lập trong Khu vực Thương mại tự do Thượng Hải, vượt tổng số doanh nghiệp thành lập trong 20 năm tại Khu ngoại quan tổng hợp Thượng Hải trước đó. Việc quản lý vốn nước ngoài thâm nhập trước đó có hơn 1.000 hạng mục phê duyệt, nhưng sau khi thi hành danh mục không khuyến khích năm ngoái, đã giảm xuống còn 190 hạng mục, năm nay lại giảm xuống còn 139 hạng mục. Các doanh nghiệp có vốn nước ngoài cảm nhận sâu sắc việc này, Tổng Giám đốc Công ty Dược Điển Mỹ khu vực Trung Hoa Hồ Giang Bân cho biết thời gian thông quan của sản phẩm công ty chúng tôi gần như đã rút ngắn một nửa, giá thành nhập khẩu giảm 25%.

  Cắt giảm thủ tục phê duyệt hành chính khơi dậy sức sống thị trường

  "Tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính và phân quyền, sâu sắc cải cách chế độ phê duyệt hành chính" là định hướng và yêu câu đối với thi hành toàn diện và đúng đắn chức năng Chính phủ trong "Quyết định" của Hội nghị Trung ương 3 khóa 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

  Mùa Hè năm 2014, Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành "Quyết định của Quốc vụ viện về hủy bỏ và điều chỉnh một số hạng mục phê duyệt hành chính", một lần nữa hủy bỏ và phân quyền 45 hạng mục phê duyệt hành chính, huỷ bỏ 11 hạng mục cấp phép và xác định tư cách nghề nghiệp, chuyển 31 hạng mục phê duyệt trước khi đăng ký công thương thành phê duyệt sau khi đăng ký. Trước đó, Quốc vụ viện cũng từng ban hành "Quyết định về hủy bỏ và phân quyền 50 hạng mục phê duyệt hành chính" và "Quyết định về hủy bỏ và phân quyền một số hạng mục phê duyệt hành chính". Hơn một năm qua, các bộ, ngành Chính phủ lần lượt 7 lần hủy bỏ và phân quyền 632 hạng mục phê duyệt hành chính, quy phạm hành vi dịch vụ phê duyệt hành chính, tăng thêm cường độ giảm phát và quản lý việc phê duyệt hành chính.

  Từ năm ngoái đến nay, Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước đã hủy bỏ và phân quyền 44 hạng mục phê duyệt hành chính như rà soát phê chuẩn hạng mục đầu tư, cấp phép hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra từ cách tài chính doanh nghiệp, v.v, đồng thời hai lần sửa đổi "Danh mục dự án đầu tư do chính quyền ra soát phê chuẩn", khiến số lượng dư án rà soát phê chuẩn từ bình diện Trung ương trong lĩnh vực đầu tư đã giảm khoảng 76% trong hai năm qua.

  Tháng 2/2014, Quốc vụ viện phê chuẩn và công bố "Phương án cải cách chế độ đăng ký vốn pháp định", hiện này các cải cách về việc này đang được thúc đẩy có trật tự theo pháp luật. Việc cải cách chế độ đăng ký vốn pháp định đã bắt đầu thi hành toàn diện trong cả nước từ ngày 1/3; các công tác như đơn giản hoá thủ tục đăng ký nơi kinh doanh, thúc đẩy cấp phép kinh doanh điện tử và quản lý đăng ký điện tử hóa, v.v cũng đang được thúc đẩy vững chắc.

  Hội nghị Trung ương 3 khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ rõ, cải cách thể chế kinh tế là trọng điểm sâu sắc cải cách toàn diện, vấn đề hạt nhân là xử lý tốt mối quan hệ giữa Chính phủ và thị trường, để thị trường đóng vai trò quyết định trong phân phối nguồn lực và phát huy vai trò của chính phủ một cách tốt hơn.

  Lời lưu ký
  Tin ảnh
  Tin cập nhật
  Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
  • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
  • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
  • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
  • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
  Xem tiếp>>