• Ban tiếng Việt Nam
 • Các trang trên Facebook
 • Vài nét về CRI
 • Bạn biết gì về "Hai kỳ họp" Trung Quốc

  2014-03-07 17:35:17     CRIonline

  Thưa các bạn, như mọi năm, cứ bước vào tháng 3, tại Bắc Kinh sẽ diễn ra một sự kiện chính trị quan trọng được người dân cả nước Trung Quốc quan tâm, đó là "Hai kỳ họp" của Trung Quốc. Đài chúng tôi hàng năm đều đưa tin dồn dập về "Hai kỳ họp". Vậy, bạn có am hiểu "Hai kỳ họp" của Trung Quốc không? Bạn có biết các ủy viên Chính hiệp và đại biểu Quốc hội Trung Quốc thi hành quyền lực của mình như thế nào? Trong chương trình hôm nay, Mẫn Linh sẽ mời chị Thu Huyền đến từ Việt Nam tham gia một cuộc kiểm tra nho nhỏ về "Hai kỳ họp".

  Tên gọi đầy đủ của "Hai kỳ họp" là gì? "Hai kỳ họp" thường diễn ra vào thời gian nào và mỗi một nhiệm kỳ là mấy năm?

   "Hai kỳ họp" là cách gọi tắt kỳ họp của Quốc hội và kỳ họp của Chính hiệp Trung Quốc. Tháng 3 hàng năm, Quốc hội và Chính hiệp sẽ lần lượt tổ chức một kỳ hội nghị, mỗi nhiệm kỳ của Quốc hội và Chính hiệp là 5 năm.

  Quốc hội Trung Quốc tất cả có bao nhiêu đại biểu?

  Tại TQ, đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tức Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đại hội đại biểu nhân dân các cấp địa phương là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Hiện nay đại hội đại biểu nhân dân các cấp có khoảng 2,9 triệu người. Trong đó, đại biểu quốc hội gần 3000 người, điều này có nghĩa là tại TQ có gần 1,3 tỷ dân, cứ 430 nghìn người thì sản sinh một đại biểu quốc hội.

  Quyền hạn của Quốc hội Trung Quốc là gì không? 

  Quyền hạn của Quốc hội Trung Quốc bao gồm: 1/Sửa đổi Hiến pháp; 2/Giám sát việc thực thi Hiến pháp; 3/Xây dựng và sửa đổi các bộ luật cơ bản như Luật Hình sự, Luật Dân sự cũng như bộ luật của các cơ quan nhà nước và các bộ luật khác; 4/Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước; 5/Quyết định bổ nhiệm người giữ chức thủ tướng Quốc vụ viện căn cứ theo đề nghị của chủ tịch nước; quyết định bổ nhiệm các thành viên khác của Chính phủ căn cứ theo đề nghị của Thủ tướng như Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, các ủy viên quốc vụ, các bộ trưởng, chủ nhiệm các ủy ban, trưởng kiểm toán; 6/Bầu Chủ tịch Quân ủy Trung ương; quyết định bổ nhiệm các thành viên trong quân ủy Trung ương căn cứ theo đề nghị của chủ tịch quân ủy Trung ương; 7/Bầu chánh án toà án Nhân dân tối cao; 8/Bầu Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao. 9/Xem xét và phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc dân; 10/Xem xét và phê chuẩn dự toán ngân sách và tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước; 11/Thay đổi và hủy bỏ quyết định không thích hợp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 12/Phê chuẩn việc thành lập Tỉnh, Khu tự trị và thành phố trực thuộc; 13/Quyết định việc thành lập đặc khu hành chính và chế độ của đặc khu hành chính; 14/Quyết định vấn đề chiến tranh và hoà bình; 15/Thi hành "các quyền hạn khác cần phải do Cơ quan quyền lực nhà nước tối cao thi hành".

  Vai trò hoặc nói là ý nghĩa của "Hai kỳ họp" là gì?

  Ý nghĩa của "Hai kỳ họp": Tiến hành thu tập và chỉnh lý các thông tin và ý kiến của nhân dân mà các đại biểu và ủy viên thu thập được để trình lên Trung ương Đảng, các đại biểu và ủy viên của "Hai kỳ họp" đại diện cho lợi ích của đông đảo cử tri, thay mặt cử tri trình các ý kiến và kiến nghị lên cơ quan chức năng Chính phủ.

  Trong thời gian diễn ra "Hai kỳ họp". Trong thời gian Quốc hội nghỉ họp,các đại biểu Quốc hội sẽ triển khai những hoạt động gì không?

  1/Tổ chức cho các nhóm đại biểu triển khai hoạt động của đại biểu Quốc hội; 2/Triển khai các hoạt động thị sát của các đại biểu quốc hội; 3/Có thể hẹn gặp người phụ trách cơ quan nhà nước đồng cấp hoặc cấp dưới; 4/Có thể được mời dự hội nghị ban thường vụ Hội đồng nhân dân cùng cấp; hội nghị của các ban chuyên môn hội đồng nhân dân cùng cấp; hội nghị hội đồng nhân dân và hội nghị ban thường vụ hội đồng nhân dân đơn vị bầu cử; 6/Thường xuyên lắng nghe ý kiến quần chúng nhân dân qua nhiều hình thức; 7/Có thể tham gia Ủy ban điều tra về các vấn đề đặc thù; 8/Có thể nêu kiến nghị, phê bình và ý kiến đối với các mặt công tác.

  Hiểu thế nào về chế độ chính trị hiệp thương của Trung Quốc?

  Ủy ban toàn quốc Chính hiệp Trung Quốc là cơ quan hiệp thương và tham vấn cao nhất của Trung Quốc. Thành phần gồm đại biểu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các đảng phái dân chủ, nhân sĩ không đảng phái, các đoàn thể nhân dân, các dân tộc thiểu số và các tầng lớp xã hội, đại biểu Đặc khu Hành chính Hồng Công, Ma-cao, đồng bào Đài Loan, kiều bào về nước và các nhân sĩ khách mời đặc biệt, đại diện cho 34 tầng lớp, có tính đại diện rộng rãi về mặt tổ chức.

  Theo điều lệ của Chính hiệp, Chính hiệp có thể tổ chức cho các ủy viên bàn bạc việc nước thông qua nhiều hình thức như hội nghị, nêu đề án, thị sát, điều tra nghiên cứu chuyên đề...đồng thời tiến hành giám sát việc thực thi Hiến pháp, pháp luật, công tác của các cơ quan nhà nước và cán bộ nhà nước, nêu ra ý kiến và kiến nghị. Trong thực tiễn, những nội dung đề cập trong ý kiến và kiến nghị của Chính hiệp đều được phản ánh trong phương châm chính sách của Chính phủ.

  Kết cấu cơ bản của chế độ chính trị ở Trung Quốc là thi hành chế độ Đại hội đại biểu nhân dân tức Quốc hội, chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị, chế độ khu vực dân tộc tự trị. Quốc hội thông qua bầu cử, bỏ phiếu để thi hành quyền lực cũng như tiến hành hiệp thương đầy đủ với chính hiệp nhân dân trước khi bầu cử và bỏ phiếu, đây là hai hình thức quan trọng nhất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc. Mối quan hệ giữa Chính hiệp, Quốc hội và Chính phủ là Chính hiệp tiến hành hiệp thương trước khi vạch quyết sách, quốc hội đưa ra quyết sách sau khi hiệp thương, Chính phủ là người thực hiện quyết sách.

   Như mở đầu chương trình đã nói, "Hai kỳ họp" hàng năm đều thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước Trung Quốc, chúng tôi đã chỉnh lý và so sánh những vấn đề điểm nóng mà người dân Trung Quốc quan tâm trong một vài năm trở lại đây, sự thay đổi của các vấn đề điểm nóng trên chừng mực nhất định đã phản ánh sự phát triển của xã hội Trung Quốc. Sau đây, mời các bạn cùng đón nghe.

  Điểm nóng năm 2014

  Điểm nóng năm 2013

  Điểm nóng năm 2012

  Điểm nóng năm 2011

  Điểm nóng năm 2010

  1/Bảo đảm xã hội

  1/Bảo đảm xã hội

  1/Bảo đảm xã hội

  1/Bảo đảm xã hội

  1/Chống tham nhũng, đề xướng liêm khiết

  2/Chống tham nhũng, đề xướng liêm khiết

  2/ Phân phối thu nhập

  2/ Phân phối thu nhập

  2/Công bằng tư pháp

  2/Bảo hiểm dưỡng lão

  3/An toàn thực phẩm

  3/Chống tham nhũng, đề xướng liêm khiết

  3//Cải cách y tế

  3/Chống tham nhũng, đề xướng liêm khiết

  3/Điều tiết giá nhà

  4/Phân phối thu nhập

  4/Bảo đảm nhà ở

  4/Quản lý xã hội

  4/Thu nhập cá nhân

  4/Cải cách y tế

  5/Tác phong cán bộ

  5/Cải cách y tế

  5/Công bằng giáo dục

  5/ Điều tiết giá nhà

  5/Giải phóng mặt bằng theo pháp luật

  6/Kế hoạch hóa gia đình

  6/Ổn định vật giá

  6/Vấn đề "Tam nông"

  6/Cải cách y tế

  6/Vấn đề giáo dục

  7/Trị lý môi trường

  7/An toàn thực phẩm và thuốc men

  7/Chống tham nhũng, đề xướng liêm khiết

  7/Điều tiết vật giá

  7/Công bằng tư pháp

  8/Cải cách giáo dục

  8/Trung Quốc pháp quyền

  8/Vấn đề vật giá

  8/Ô nhiễm môi trường

  8/Giám sát dân chủ

  9/Nhà ở

  9/Cải cách thể chế hành chính

  9/An toàn thực phẩm

  9/An toàn thực phẩm

  9/Khoảng cách thu nhập

  10/Đô thị hóa kiểu mới

  10/Xây dựng quốc phòng

  10/Điều tiết giá nhà

  10/Cải cách giáo dục

  10/Vấn đề việc làm

  "Hai kỳ họp" hàng năm, "đèn tụ dân ý" chiếu vào đâu? Phóng viên đã chỉnh lý bảng xếp hạng điểm nóng tại "Hai kỳ họp" vài năm qua, một số vấn đề từng là điểm nóng, do chính sách phát huy hiệu quả, mức độ theo dõi dần dần giảm xuống; có một số vấn đề nan giải, song song với việc cần tiếp tục khắc phục là tiếp tục được quan tâm. Còn năm nay, xuất hiện một số "ngựa ô" mới.

  Giữa sự thay đổi và không thay đổi của các điểm nóng tại "Hai kỳ họp", đã phản ánh dấu tích phát triển và cải cách xã hội của Trung Quốc, ghi nhận việc Chính phủ nỗ lực khắc phục khó khăn trong nhiều lĩnh vực, trở thành máy quay đĩa của thời đại.

  Xuất hiện "Gương mặt mới", mong đợi chính sách phát huy hiệu quả

  Việc điều chỉnh chính sách khiến vấn đề "kế hoạch hóa gia đình" trở thành "gương mặt mới" trong những điểm nóng tại "Hai kỳ họp" trong 5 năm qua.

  "Tràn ngập người đeo khẩu trang trên đường phố", cũng đã được thể hiện trong cuộc điều tra về điểm nóng tại "Hai kỳ họp". Trong cuộc điều tra trực tuyến vài năm liền, "trị lý môi trường" luôn lên xuống trong Top 10 điểm nóng, còn năm nay đã vươn lên vị trí số 7.

  Các điểm nóng "Hai kỳ họp" mà theo đánh giá của cư dân mạng Trung Quốc quan tâm thường trở thành phương hướng trọng điểm công tác của chính quyền các cấp, không còn nghi ngờ gì nữa điều này sẽ góp phần thúc đẩy cải cách và thực thi chính sách trong một số lĩnh vực trọng điểm và khâu then chốt, trong khi đó, sự phản hồi thông qua hoạch định chính sách ngược lại cũng sẽ khích lệ càng nhiều cư dân mạng tham gia và giám sát lý trí.

  Vấn đề "hóc búa", vẫn cần tiếp tục nỗ lực giải quyết

  5 năm qua, các vấn đề bảo đảm xã hội, chống tham nhũng, v.v. trở thành điểm nóng nhất trong các điểm nóng tại "Hai kỳ họp", năm nào cũng được quan tâm. Những năm gần đây, mặc dù đã đưa ra các chính sách mạnh mẽ, nhưng "căn bệnh nan y" nếu chỉ dựa vào phẫu thuật ngoại khoa thì khó mà "cắt bỏ", cần phải Đông Tây y kết hợp, giải quyết tận gốc.

  Trong cuộc điều tra về điểm nóng tại "Hai kỳ họp", "bảo đảm xã hội" đã liên tục 4 năm đứng đầu bảng, hơn nữa các cư dân mạng tham gia bỏ phiếu tăng theo từng năm. Vấn đề này vì sao thu hút mọi người quan tâm như vậy? Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Giáo sư Đại học Nhân dân Trung Quốc Trịnh Công Thành cho biết, hệ thống bảo đảm xã hội của Trung Quốc đã thực hiện "ưu đãi phổ cập" về chế độ, nhưng vấn đề công bằng ngày càng nổi bật. "Không thể vì lợi ích riêng của khu vực, cơ quan, đoàn thể mà làm trở ngại cuộc cải cách".

  "Vấn đề cũ" tụt hạng, cần phòng ngừa tăng trở lại

  Giá nhà, một dạo từng đứng đầu bảng xếp hạng các điểm nóng xã hội. Sau khi thực thi liên tục chính sách điều tiết "nghiêm khắc nhất" đối với thị trường bất động sản, giá nhà "trột cương" được kiềm chế trên chừng mực nhất định, đến năm 2012, vấn đề giá nhà đã nhường chỗ cho các vấn đề như khoảng cách giàu nghèo, ổn định vật giá bảo đảm an sinh xã hội, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, hoàn thiện hệ thống bảo đảm xã hội, vực dậy niềm tin thị trường cổ phiếu, v.v. Năm 2014, vấn đề nhà ở một lần nữa hạ nhiệt, suýt nữa bị loại khỏi Top 10 điểm nóng. Thuốc liều cao mặc dù có hiệu quả nhanh chóng, nhưng điều mọi người mong đợi là điều trị tận gốc, khỏi hoàn toàn, và không để bệnh tái phát.

  Lời lưu ký
  Tin ảnh
  Tin cập nhật
  Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
  • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
  • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
  • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
  • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
  Xem tiếp>>